Geen afbeelding

De Duitsers bewonderen ons onderwijs

23 oktober 2008 redactie 7

In “de Volkskrant” van vandaag wordt een verontrustend beeld geschetst van het denken van de Duitsers over hun onderwijsproblemen. De gedachte dat het onderwijs in Nederland op hoog niveau staat en de Duitsers op dit gebied nog iets van Nederland kunnen leren overheerst. De mythe dat in Nederland uitstekend wiskunde-onderwijs gegeven wordt lijkt onuitroeibaar.

Geen afbeelding

Een drempel voor potentiële ouderleden

18 oktober 2008 redactie 31

”Zeggenschap over de inrichting van het onderwijs binnen de instituten moet liggen bij leraren en docenten”. Als BON-lid van het “eerste etmaal” weet ik wat hier bedoeld wordt: Maak een einde aan de verderfelijke macht en regelzucht van schloolbestuurders en managers. Het is een uitbreiding van het kernpunt “Geef de docent zijn vak terug”. Wanneer de docenten hoogopgeleid zijn zijn zij ook deskundig en begrijpen zij het beter dan de niet-onderwijsgevenden op school hoe binnen de school goed onderwijs gegeven kan worden.

Geen afbeelding

Dromen over een vakbond

15 oktober 2008 redactie 5

Een vakbond is traditioneel in de eerste plaats een organisatie die bij een bedrijf(stak) de belangen van de factor arbeid verdedig tegen de belangen van de factor kapitaal. Het gaat in de eerste plaats om de verdeling van de koek. Daarnaast kan een werknemersorganisatie ook strijden voor betere arbeidsomstandigheden. De kracht van de werknemersorganisatie is daarin gelegen dat arbeid en kapitaal elkaar nodig hebben. Een staking treft in de eerste plaats de stakers maar een staking kan toch zinvol zijn als produceren met duurdere arbeid de kapitalisten meer oplevert dan niet produceren.

Geen afbeelding

Zwartedoosscholen/time-out

7 oktober 2008 redactie 0

Op deze website heb ik mij bewust gepositioneerd als gefrustreerd ouder. Dat ik daar het accent op wilde leggen kwam ook omdat BON een vereniging voor Beter Onderwijs in Nederland wilde zijn maar vaak fungeerde als discussieforum voor verontruste, verontwaardigde en onderdrukte of zich machtloos voelende docenten.

Geen afbeelding

Actie t.g.v. oplossing Aleid Nr. 2

20 september 2008 redactie 2

Ik zoek BON-leden die willen meewerken aan een actie met het in onderstaande conceptbrief beschreven doel. De bedoeling is om commerciële instellingen achter de daarin geformuleerde oproep te krijgen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geachte directie van onderwijsinstituut X,

Geen afbeelding

De politici en hun incompetenties

24 augustus 2008 redactie 6

“Legalisering van X is een succes, was de afgelopen jaren dan ook de boodschap. Niet alleen in de formele kabinetsrapporten aan de Tweede Kamer, ook is de Y-verslagen en wetenschappelijke onderzoeken. De praktijk was anders maar niemand zag dat” (NRC 22-08-08)
Waar doet u dit aan denken?
Déja vu, misschien zelfs met andere X- en Y-waarden als die waar u nu aan denkt.
De correcte waarden van de strings X en Y zijn resp. “de prostitutie” en “politie”.
Onze politici kunnen ook werkelijk niets goed doen.

Geen afbeelding

Srategische Allianties

4 augustus 2008 redactie 5

BON is niet aan een politieke partij of religie verbonden. Dat hoeft BON er echter niet aan te hinderen om strategische allianties te sluiten. De USA had (samen met Groot Brittanië) tussen 1942 en 1945 een strategische alliantie met de USSR. De eerste leverde de Russen wapens via Moermansk, de tweede offerde in de Grote Vaderlandse oorlog zijn jonge mannen op om Hitler tegen te houden. Niemand zag daar aanleiding in om te denken dat de Amerikanen communistische sympathieën hadden. Zo iets moet ook voor BON mogelijk zijn.

Geen afbeelding

G.Erasmianum, verontrustende woorden

27 juli 2008 redactie 9

Een krantenartikel in de NRC (Japke-D Bouma,260708) is natuurlijk onvoldoende om het conflict op het Gymnasium Erasmianum te beoordelen. Maar sommige uitspraken die daarin te lezen zijn zijn ronduit verontrustend. Voor het Gymnasium geldt: “De financiën zijn op orde, de schoolresultaten zijn goed en er zijn zoveel aanmeldingen dat er komend jaar een eerste klas bijkomt”.