Geen afbeelding

Goed onderwijs voor enkelen?

24 februari 2008 hendrikush 29

Bijgaand interview stelt de vraag aan de orde wat goed onderwijs zou moeten inhouden.
Het lijkt me belangrijk om daarover een mening te vormen.
De moderator heeft het pdf-bestand van NRC-site toegevoegd als bijlage. [MH]

Geen afbeelding

Verzuchtingen

15 februari 2008 hendrikush 0

Een jaar geleden schreef ik:
– Als we nou eens de voorstanders van HNL opdragen om zelf met de Russische versie van Wikepedia de vergelijking van Dirac voor een eenvoudig elektron te analyseren…..
– Als we nou eens alle jongens en meisjes met een ZULO-diploma voor onderwijskunde/paedagogiek mondeling tentamen afnemen over taal en rekenen, op de manier van de vroegere hoofdakte ….
– Als we nou eens het onderwijsministerie, adviesorganen, politici, managers enz… naar Schiermonnikoog overbrengen (krokodillen eromheen; surveillerende marinefregatten; allle communicatie verbreken)

Geen afbeelding

De Moloch

8 mei 2007 hendrikush 2

Hans Wansink, columnist van de Volkskrant, schrijft vandaag een interessant stuk over de werking van de staat waarbij hij Herman Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State, veelvuldig citeert. Ik citeer selectief uit “De zwakke staat” en verwoord mijn eigen mening:

De Moloch werkt al vijfentwintig jaar met hapsnappolitiek zonder richting.

Parlementariërs en politieke partijen laten het afweten, waardoor de staat stuurloos wordt en verandert in een in zichzelf gekeerd, permanent ronddraaiend circus. In dat stelsel is iedereen onzeker over zijn eigen rol. Roulerende topambtenaren hebben steeds minder kennis van zaken. Van die verwarring profiteert slechts een kluwen van managers, consultants en belanghebbenden.

Geen afbeelding

Wie kan het mij nog een keer uitleggen?

30 maart 2007 hendrikush 28

Wat is de economische meerwaarde van een les gegeven door een eerstegrader ten opzichte van een les gegeven door een tweedegrader; van een tweedegrader door een derdegrader; van een derdegrader door een assistent?

Geen afbeelding

Ik zie een probleem

16 maart 2007 hendrikush 23

Ik persifleer een citaat uit the Economist van sept 2005:
“The human touch is much more vital to education than is technology. Education is not just about transmitting a body of facts, which the internet does pretty well. It is about learning to reason and argue, which is best done in communication with a capable teacher”
Mijn vraag:
Hoe kan dat in het Nederlandse onderwijs worden gerealiseerd?

Geen afbeelding

Onderwijzen is een kunst

22 februari 2007 hendrikush 0

Spelen met je vak en spelen met je klas is een kunst.
Die vaardigheid ontwikkel je met vallen en opstaan; in je hoofd en in je hart.
En net zoals bij echte staatslieden groeit je bekwaamheid met je leeftijd.
Daarom heeft het ministerie terecht het woord -Kunst- uit haar naam geschrapt.
Kunstenaars lijden een kommervol bestaan; Kunstenmakers zijn er in overvloed.

Geen afbeelding

Farizeërs en schriftgeleerden

21 februari 2007 hendrikush 2

In de kerk luisterde ik naar de preek en hoorde hel en verdoemenis afroepen over de heidenen die zich misdroegen in de leer. Onder de indruk van de macht en praal van de geestelijkheid deed ik mijn best om het juiste pad te bewandelen. Toen ging ik zelf studeren in de heilige schriften en dwaalde af van het rechte pad. Volgens de schriftgeleerden wacht mij nu de hel.
In de school wordt nu een nieuwe leer verkondigd. Onderwijstheologen kondigen een hemel op aarde aan. Er is geween en geknars der tanden. Shame and scandal on the family!
Ik ben voor het zingen de kerk en de school uitgegaan. Trots draag ik de littekens van de prediking.

Geen afbeelding

Goed onderwijs

14 februari 2007 hendrikush 11

Goed onderwijs vraagt om goede docenten. Deze stelling is leeg zonder nadere definitie van “goed”.
Politici en managers hebben in een kakofonie van deskundigheid de ruimte gekregen om “goed” te vervangen door “goedkoop”. Docenten zijn gedegradeerd tot kinderoppas en moeten via een website uitleg vragen over het uitwerkingenboek bij het opgavenboek bij het theorieboek.
Dat is niet goed! Niet goed voor de mensen die zo moeten werken; niet goed voor de leerlingen die zo worden opgeleid; niet goed voor iedereen.
Een uitspraak van een collega was “het moet eerst erger worden voor het beter wordt”