Geen afbeelding

Discipline en de band tussen leraar en leerling: een reactie op minister Plasterk

4 november 2009 Banning 0

Minister Plasterk deed laatst de uitspraak dat er meer discipline op school gewenst was. En ik kan dat helemaal met hem eens zijn. Ik denk dat een klas waar chaos heerst, waar gerotzooid wordt, om het zo maar te zeggen, dat daar geen gezonde werksfeer hangt en dat dat de resultaten vakinhoudelijk en ook pedagogisch niet ten goede zal komen.

Toch proef ik uit de manier waarop Plasterk het formuleert, de ‘Nieuwe Discipline’, dat de nadruk wat eenzijdig op discipline ligt. Ik pleit met hem voor een gezonde werkhouding in de klas. Voor een prettige, doch zeer duidelijke sfeer waarin ook resultaten mogelijk zijn. De vraag is alleen: hoe bereik je die sfeer?

Geen afbeelding

Onderwijs heeft behoefte aan pedagogische diepgang

17 december 2007 Banning 32

Onderwijs heeft behoefte aan pedagogische diepgang

Aangezien de verzakelijking, bureaucratisering en formalisering in het onderwijs flink om zich heen grijpen, is het nodig om de professionaliteit van de leerkracht te herijken op haar ware kern: de leerlingen iets laten leren en wel in een pedagogisch krachtige ruimte.