Geen afbeelding

Een breeder front

9 oktober 2017 Malmaison 2

Ik herinner mij het geval van een bejaardenhuis waarvan de directie besloot dat alle oudjes van dezelfde cateraar gebruik moesten maken. Sommige oudjes vonden de […]

JCTraasv2.jpg

Goede scholen

4 oktober 2017 redactie 0

Het aantal oud-leerlingen van de H.B.S. slinkt gestaag en hetzelfde geldt, a fortiori,  voor oud-leraren. In NRC Handelsblad van 21 september wordt aandacht besteed aan […]