BON Ledenvergadering en symposium 31 maart 2012

Gebouw Inholland

Uitnodiging jaarlijks symposium Beter Onderwijs Nederland

Geachte lezer,

Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van het jaarlijkse symposium van Beter Onderwijs Nederland, te houden op 31 maart 2012 van 13.00 – 17.00 uur, bij Hogeschool Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90, 3072 AG ROTTERDAM.

Met een vriendelijke groet,
namens het bestuur BON
Ad Verbrugge
Voorzitter

Symposium met als thema
“Wat zijn onze diploma’s waard?”
over de kwaliteit van opleidingen, leraren en studenten

13.00 – 13.05 uur Welkomstwoord, opening symposium en
openstelling nieuwe website (Ad Verbrugge)
13.05 – 13.25 uur De heer D. (Doekle) Terpstra (voorzitter van de College van Bestuur van Hogeschool Inholland)
13.25 – 13.50 uur Mevrouw prof. dr. M.P.C. (Greetje) van der Werf (Hoogleraar Onderwijzen en leren, werkzaam bij Rijksuniversiteit Groningen): “Een stevige opleiding is het halve werk”
13.50 – 14.20 uur Mevrouw J.M. van Bijsterveldt , minister van OC&W
14.20 – 14.45 uur De heer prof. dr. J.(Jan) van de Craats (em. hoogleraar wiskunde Universiteit van Amsterdam): “Daarbij moet het koppie gewoon zijn werk doen”
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 15.35 uur Eline Peters en Joost Verhoeks (resp. voorzitter ASVA en commissaris Onderwijs VSSD): “Kwaliteit vanuit het perspectief van studenten”
15.35 – 16.00 uur De heer K.L.L.M. (Karl) Dittrich (voorzitter NVAO Nederlands-Vlaamse
accreditatieorganisatie): “Bespiegelingen van een optimist”
16.00 – 16.45 uur Debat politici Vaste Kamercommissie Onderwijs
16.45 – 16.53 uur Column Jeronimoon
16.53 – 17.00 uur Afsluiting
17.00 uur Borrel

Uitnodiging jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Geachte leden,

Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van Beter Onderwijs Nederland, te houden op 31 maart 2012 van 10.00 – 12.15 uur, bij Hogeschool Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90, 3072 AG ROTTERDAM.

Met een vriendelijke groet,
namens het bestuur BON
Ad Verbrugge
Voorzitter

AGENDA:

1. 10.00-10.05 Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering naar de technisch voorzitter (Marten Hoffmann)
2. 10.05-10.10 Mededelingen
3. 10.10-10.15 notulen ALV van 12 maart 2011
4. 10.15-10.35 Jaarverslag 2011 en rekening en verantwoording over 2011
a. Jaarverslag 2011
b. Financieel verslag 2011
c. Verslag en verklaring kascommissie
d. Aftreding en benoeming kascommissie
5. 10.35-10.40 Decharge verlenen over het totale beleid over boekjaar 2011 van het bestuur
6. 10.40-10.55 Begroting 2012
7. 10.55-11.00 Bestuurssamenstelling: aftreden en toetreden bestuursleden
8. 11.00-11.15 Onderwijscoöperatie
9. 11.15-11.20 Bestuursstandpunt BON-scholen
10. 11.20-12.00 Behandeling van ingediende voorstellen en moties
11. 12.00-12.05 Rondvraag
12. 12.05-12.10 Sluiting

Toelichting agenda

Ad 10)
Voorstellen kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur

De stukken voor de ALV vindt u als bijlage hier onder dit bericht

Wij zijn te gast bij Hogeschool Inholland (routebeschrijving).

Posthumalaan 90
3072 AG Rotterdam

Zodra we meer informatie hebben kunt u die hier vinden. Deze pagina zal regelmatig worden geactualiseerd.

U kunt zich met dit formulier aanmelden. Toegang is gratis, aanmelden verplicht….

1 Reactie

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.