Reactie op advies Onderwijsraad

De Onderwijsraad adviseert de overheid om te stoppen met subsidies voor tijdelijke projecten in het onderwijs. De overheid zou zich moeten beperken tot structurele bekostiging en de besteding daarvan overlaten aan de schoolbesturen.

“De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen. Dit adviseert de Onderwijsraad in het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen. Schoolbesturen vormen een onmisbaar knooppunt in het bestel tussen school, overheid en de maatschappelijke omgeving, maar de bestuurlijke verhoudingen zijn verstoord geraakt”.

Volgens onderwijssocioloog Sietske Waslander hebben de schoolbesturen last van negatieve beeldvorming. Volgens voorzitter Edith Hooge wordt de positie van schoolbesturen ondergraven door het ministerie en de Tweede Kamer. “We hebben dit systeem al meer dan honderd jaar en weten dat het in potentie tot heel goed onderwijs kan leiden.” Nee, mevrouw Hooge, we hebben dit systeem van bekostiging nog geen dertig jaar en in die tijd is de kwaliteit van ons onderwijs bewezen achteruitgegaan.

Vijf jaar geleden heeft uw eigen Onderwijsraad een prijs toegekend voor een onderzoek Didactief | Waar is het extra geld voor het vo gebleven? (didactiefonline.nl) dat aantoonde dat van de vele miljarden die sinds de invoering van de lumpsum extra aan het onderwijs werden besteed nog geen euro bij leraren(salarissen) terecht was gekomen. Het is ronduit naïef van de Onderwijsraad om te veronderstellen dat schoolbesturen, die het lerarentekort feitelijk mede hebben veroorzaakt, wel in staat zouden zijn het probleem op te lossen. Mijn advies aan de Onderwijsraad zou zijn: benoem de olifant in de kamer, de lumpsum, en bedenkt een systeem dat de leraar als prioriteit heeft.

Hans Duijvestijn
Onderzoeker onderwijsbekostiging

Bron: Overheid en schoolbesturen: herstel de bestuurlijke verhoudingen ( 28-09-2023)

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter