Te kwader trouw ontwortelen

Het gesol met de allochthonen is nog steeds niet ten einde. Eerst werd hun kinderen lessen aangeboden in eigen taal en cultuur (ETC). Via die omweg zouden ze vanzelf goed Nederlands leren. De Marokkanen zullen zich daarover verbaasd hebben want ze spraken als eigen taal meestal één van de Berbertalen zodat hun kinderen eerst een andere vreemde taal, namelijk Marokkaans-Arabisch, moesten leren om met behulp daarvan beter het Nederlands onder de knie te krijgen. Daarna moesten de volwassen niet-witte vreemdelingen cursussen in Nederlands als tweede taal volgen (NT2). En u moeten (de kinderen van) de (bruine) allochtonen ”inburgeringscursusen” volgen. Daarvan maakt het leren van Nederlands deel uit. Dat laatste is volkomen onrechtvaardig. De regering houdt haar mond erover dat ze Ritzen en andere onderwijsbobo’s toestaat om onze universiteiten te verengelsen. Dat proces vindt veel sneller plaats de meeste universiteitsmedewerkers verwacht hebben. Het is duidelijk dat over 10 jaar iedereen die meent iets belangrijks mede te delen hebben dat in het Engels zal doen. Verder kan men nu al overal in Nederland met Engels terecht. Mensen die geen Nederlands beheersen maar wel goed Engels kennen hoeven geen Nederlands meer te leren. Wat is het dan voor een onzin om de allochtonen te dwingen Nederlands te leren en hen het leren van Engels te onthouden. Doordat ze woonden onder en werkten met laaggeschoolde autochtonen was het voor hen moeilijk om goed Nederlands te leren. In Limburg leerden ze alleen maar hoe ze zich in het plaatselijk dialect moesten uitdrukken. En nu, nu het Nederlands op z’n retour is haalt de Nederlandse regering van alles uit de kast om hen te dwingen Nederlands te leren. Dat is in hoge mate unfair. Tegen ons, “echte”Nederlanders is de regering alleen maar leugenachtig door met geen woord te spreken over de gevolgen van de verengelsing van ons land die via de universiteiten, de reclamewereld, de televisie en de jeugdcultuur plaats vindt. Maar wat de regering nu de allochthonen aandoet is is machtsmisbruik. Ze dwingt de allochthonen te investeren in het leren van een taal die over 10 jaar ook binnen Nederland onbelangrijk geworden is.

10 Reacties

  • h’t
   Ja, in Venlo wordt misschien door ene GW teveel haat gezaaid tegenover allocht(h)onen, maar niet door Malmaison.
   Zijn h’tje komt uit het Grieks.
   Zie bijvoorbeeld hier
   Inderdaad, dat h’tje discrimineert niet tussen autocht(h)onen en allocht(h)onen.

 1. Engels
  Toen ik nog promotiestudent in Nederland was hadden we veel buitenlandse promotiestudenten. Veel van hen spraken geen Nederlands: dat was geen probleem om in Nederland te leven, Engels was genoeg.

  • dat sterkt me in mijn gelijk
   Als goede beheersing van het Engels, behalve om in Nederland te wonen, ook voldoende is om er laaggeschoold werk te kunnen verrichten is er geen bezwaar meer om niet-westerse (nu schiet me de gebruikelijke aanduiding weer te binnen) allochthonen Engels i.p.v. Nederlands te laten leren. Als je naar de toekomst kijkt is, zowel wegens het toenemend gebruik van Engels alsmede i.v.m. promotiemogelijkheden in de beroepssfeer, het leren van Engels i.p.v. Nederlands voor deze Alochthonensoort beter. (boven op de sociale ladder is kennis van Engels onontbeerlijk).
   Seger Weehuizen

   • What for English?
    Maar ja, what for English? Ik heb het idee dat werkelijk goed Engels eerder een brake op je career is dan een boost. Op dit moment halen de leerlingen op onze school de meest huiveringwekkende cijfers voor Engels. Dat komt omdat mijn collega’s ze echt Engels proberen te leren.
    Daarom lijkt het mij het beste om iedereen te onderwijzen in het half-Engels dat hier te lande gebruikelijk is: Engels van Nederlanders voor Nederlanders. Good English is best well difficult. Het Engels van info en airco, van kidzz en connexxion, dat begrijpen we allemaal prima.

    • The empire of the mundials
     Ik zie ook wel tegenstromen. De kiosken liggen vol met vertaalde Franse, Engelse en Duitse tijdschriften waarvan ik mij nog herinner dat mijn moeder met haar degelijke MULO-diploma ze nog in de oorspronkelijke taal las. Ik geloof dat er nu veel meer vertaald wordt dan vroeger en de literaire bijdragen van de kwaliteitskranten bespreken een boek pas als het in een Nederlandse vertaling uitkomt. Zelfs als het om een Engelstalig boek gaat. In de NRC wordt een citaat in het Frans tegenwoordig vertaald. Dit alles wijst dus op een achteruitgang van de vreemdentalenkennis in het algemeen. Maar volledige verengelsing van het universitaire onderwijs zal zeker een boost geven aan de kwaliteit van het onderwijs in Engels op het VWO. Er is een proces op gang gekomen waardoor steeds meer mensen steeds beter Engels gaan spreken. Veel kinderen krijgen door TV-kijken fluency in colloquial English. Weg stonecoals English. In de top van bedrijven zitten steeds vaker mensen die geen Nederlands begrijpen. Dat betekent dat alle belangrijke stukken in het Engels gesteld moeten zijn. en wel zo dat mensen die geen nederlands kennen het moeten begrijpen. Weg stonecoals English. Iemand die wil dat hij bij de juiste personen opvalt kan er beter een gewoonte van maken om in het Engels te communiceren. Een goede beheersing van de Engelse taal in oral en written form wordt steeds meer een belangrijk criterion voor bevordering. Weg stonecoals English. The stonecoal era is een pluvialum waarin steeds feller een zon gaat schijnen die onze eigen taal zal verschroeien. Aton is on the side of the mundials.Seger Weehuizen

     • Vertalingen
      Het is onmogelijk om in de woonplaats van mijn ouders een onvertaald Engels boek te kopen. Toen ik nog in die stad woonde hadden de lokale boekenwinkels wel een kast(je) met onvertaalde Engelse boeken.

      Gelukkig worden Engelse televisieprogramma’s (nog) niet nagesynchroniseerd….. Mocht dat wel het geval worden dan zal er waarschijnlijk een bovenlaag ontstaan die (ook) Engels spreekt en een onderlaag die alleen Nederlands spreekt. Een beetje zoals met ABN en dialect vroeger.

 2. Nederlands heeft toekomst
  Beste Malmaison,

  U schildert allochtonen die in de gelegenheid worden gesteld de schitterende Nederlandse taal te leren ten onrechte af als slachtoffers. Nederlands is nog steeds de taal waarmee wij hier te lande leven. Engels is vooralsnog de taal waar indien nodig gebruik van wordt gemaakt. Het is nog veel te vroeg om het Nederlands af te serveren. Het oprukkende Engels bevindt zich nog steeds slechts aan de oppervlakte. Het Engels dat hier gesproken wordt is bovendien van een erbarmelijk nivo: verder dan een gebrekkige, louter instrumentele beheersing van deze taal komt het gros niet.

  Gesol met allochtonen? Nee. Nederlands is een geschenk, dat wij de allochtonen niet mogen onthouden. Als zij hier willen wortelen, is leren van het Nederlands nog steeds de aangewezen weg. Nederlands is namelijk hier de taal waarmee men leeft. Voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders is het Engels geen levende taal, maar een instrument in een sectie van het zakelijke verkeer.

  • Nederland mondiale koploper bij identiteitsverlies
   Om te beginnen: Nederlands is mijn moedertaal. Er is geen taal waarin ik mij zo genuanceerd kan uitdrukken als het Nederlands. Onder de literaire teksten spreken de Nederlandstalige mij het meest aan. En daarom is die taal mij het dierbaarste. Dat Nederlands er uitkomt als de mooiste taal is dus volkomen subjectief.
   Uw weerleggingspoging staat vol met woorden als “nog steeds”, “vooralsnog”, “veel te vroeg” “oprukkend”, “nog steeds slechts”. Het lijkt eerder alsof u wilt zeggen “Je hebt gelijk maar het gaat nog minstens 100 jaar duren in plaats van 10”.
   “Engels is vooralsnog de taal waarin indien nodig van gebruik wordt gemaakt”. Dat is niet waar. De jeugd en de reclamejongens zijn gek op die taal. Engels is cool. Gevaarlijke hervormers gebruiken in hun onzinverhalen om die redenen vaak veel Engelse woorden en uitdrukkingen. Op de universiteiten wordt het gebruik van Engels nodig gevonden zodra er één persoon in het gezelschap is die geen Nederlands begrijpt. Dus vaak. Zo went men er aan om Engels te gebruiken.
   Het gebruik van Engels is dan wel voor het gros instrumenteel maar, naar ik denk niet gebrekkig. Mijn zoontje van 13 kon zonder moeite in Singapoer de theorielessen over flesduiken begrijpen en met succes examen afleggen. Allemaal in het Engels. Ik was stupéfait.
   Woorden zoals “nog steeds” die in het eerste deel van uw stukje abonderen ontbreken in het tweede deel. Zei minister-president de Geer niet: “gaat u maar rustig slapen; er kan niets gebeuren, Wij passen op”?
   Zoals ik al eerder schreef is voor de jeugd Engels wel degelijk een levende taal. En wie heeft de toekomst?
   Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten.