Inleveren

JCTraasv2.jpg

Hugo Borst en Carin Gaemers zetten zich sinds 2016 in  om verbeteringen aan te brengen in de ouderenzorg. Aanvankelijk leken ze succes te hebben  maar op dit moment zijn ze tamelijk gedesillusioneerd. De bureaucratie is gigantisch. Gaemers zegt: ‘Er werken 1,4 miljoen mensen in de zorg maar daarvan zijn er zo’n 400.000 verpleegkundigen of verzorgenden. In de zorg gaat zo veel geld om dat niet ten goede komt aan de mensen die hulp vragen.’ ( BNdeStem van 1 oktober).

 

Het is begrijpelijk dat ik nu wil vragen hoeveel mensen er in het onderwijs werken en ook wil weten hoeveel mensen zich daar ophouden die niet daadwerkelijk voor de klas staan.

Toevallig wordt in hetzelfde nummer van hetzelfde blad een interview afgedrukt met een man  die meer dan vijftig jaar in het onderwijs werkzaam is geweest. Dhr Hendrikse is leraar geweest, rector en voorzitter van het College van Toetsen en Examens. Hij meent dat de leraar en het onderwijs de afgelopen decennia sterk aan kwaliteit hebben ingeleverd. Hij zegt daarover o.m.: ‘De school lijkt wel business geworden. Er wordt afgerekend. Het gaat  om instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen. Alles wat er gebeurt wordt gemonitord. Alsof het een productieproces is.’

Hij zegt ook: De leraar heeft een nevengeschikte positie gekregen.”

Nou, wat mij betreft had hij beter kunnen spreken  van ‘een ondergeschikte positie.

Maar hij maakt het enigszins  goed door te stellen  dat we terug moeten naar een school waar de leraar de eerste viool speelt. Hij heeft ook een idee om de opleidingen beter te maken: hij zou opleidingen  op landelijk niveau willen instellen die hij Rijksacademie voor leraren zou willen noemen: die moeten ontwikkeld worden vanuit de beroepsgroep zelf met steun vanuit de academische wereld.

Ik weet niet of dit idee praktisch uitvoerbaar is maar het wijst in ieder geval in de goede richting. Leraren moeten een opleiding achter de rug hebben die voldoet aan landelijke en controleerbare eisen. Dat is mogelijk , het heeft ook bestaan, namelijk voor de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Er moeten ook hoge eisen gesteld worden: het vak is al moeilijk genoeg, als je eraan moet beginnen zonder goede opleiding is het helemaal niet te doen.

Bovendien, wie niet stevig in zijn schoenen staat als leraar is ook zwak ten opzichte van bestuurders, voorlichters en bureaucraten.

Als er eindelijk eens grote schoolmaak is gehouden wordt het perspectief dadelijk beter!

 

 

J.C. Traas

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter