VO-raad: met de rug naar de klas.

by badjonni is marked with CC BY-NC-SA 2.0.

De nieuwe voorzitter van de VO-raad, Henk Hagoort, heeft in een artikel in het Algemeen Dagblad zijn visitekaartje afgegeven. De foto bij het artikel zegt alles: Henk Hagoort staat niet voor de klas maar hij zit met de rug naar de klas gekeerd. Achter hem zitten enkele leerlingen gebogen over hun telefoons. Er is geen contact met de leerlingen. Het klaslokaal is slechts een decorstuk op de achtergrond.
In het artikel zegt Henk Hagoort dat leerlingen zonder diploma toch aan een vervolgopleiding moeten kunnen beginnen. Het voorstel is zeer slecht gevallen bij leraren en de organisaties die leraren vertegenwoordigen.
Het is een feit dat veel leerlingen door de coronacrisis achterstanden opgelopen hebben. Om die achterstanden in te halen heeft minister Slob vorig jaar 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Met deze NPO-gelden kunnen scholen extra lessen of kleinere klassen betalen. Onlangs is besloten dat scholen twee jaar langer de tijd krijgen om met dit geld de achterstanden bij leerlingen te verhelpen.
Henk Hagoort vindt het niet nodig om leerlingen te helpen de achterstanden in te halen. Hij denkt dat leerlingen geholpen zijn door hen met een halfbakken coronadiploma te laten beginnen aan een vervolgopleiding. Van alle kanten werd stevige kritiek geuit op het plan. Niet één organisatie van leraren was positief.
Voor het eindexamen 2022 hebben leerlingen opnieuw extra ruime faciliteiten gekregen. Ook dit jaar krijgen examenleerlingen een derde tijdvak, een extra kans op een herexamen en de “duim-regeling” is weer ingevoerd. Daar zijn de leraren niet blij mee. Een deel van de leerlingen heeft direct besloten zich voor het “duim-vak” niet meer in te zetten. Als een leerling zelfs met deze ruime aanpassingen niet in staat is te slagen voor het examen, is overduidelijk dat starten met een vervolgopleiding te hoog gegrepen is.
De voordelen voor de VO-raad en de schoolleiders zijn duidelijk: vorig jaar waren de slagingspercentages opvallend hoog, tot groot genoegen van de schoolleiders. Met het voorstel van de VO-raad kunnen de slagingspercentages nog verder opgehoogd worden.
Voor de leerlingen-studenten is het niet eerlijk. Een diploma geeft aan de vervolgopleidingen de garantie dat een nieuwe student over voldoende bagage beschikt om goed voorbereid te beginnen aan de vervolgopleiding. Studenten zonder volwaardig diploma hebben die bagage niet. Zij moeten dus niet alleen de achterstand van de middelbare school inhalen maar zij moeten ook een opleiding volgen op een niveau dat zij nog niet beheersen. Dat mogen we de eerstejaars niet aandoen. Zij verdienen het om eerst de aandacht te krijgen om na een goede voorbereiding te slagen voor hun examen om vervolgens met de juiste bagage van start te gaan bij hun vervolgopleiding. Dat zal ook de motivatie voor de vervolgopleiding en de kans om ook daar met succes te slagen vergroten.
We moeten dus de leerlingen in de klas veel aandacht geven en hen helpen om hun diploma te behalen. Leraren zien elke dag in het klaslokaal hoe hun leerlingen geholpen worden met aandacht. Leraren zien hun leerlingen en zij staan niet met de rug naar de leerlingen. Alleen op deze manier wordt voorkomen dat door corona de schoolcarrière van (een deel van de) leerlingen onnodig mislukt.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter