Paula van Manen kennelijk terecht gemuilkorfd

Vandaag de uitspraak in het hoger beroep van ROC lerares Paula van Manen die werd ontslagen omdat zij een boek heeft geschreven met kritiek op de onderwijsvisie van het ROC waar ze werkte. Helaas is het ontslag gehandhaafd, maar ze krijgt nu wel een vergoeding, omdat ook het schoolbestuur fouten zou hebben gemaakt. Zie ook de website van Paula

Voor BON is deze uitspraak niet te verteren. Leraren worden geacht hun leerlingen op te voeden tot kritische burgers, leraren worden geacht een gefundeerde mening over  de verschillende onderwijsvisies te hebben, leraren worden geacht zich in het maatschappelijk debat te mengen en niet aan de zijlijn braaf te doen wat is opgedragen. Kortom: leerlingen moeten een rolmodel voor hun leerlingen zijn. Maar kennelijk alleen als je het eens bent met het schoolbestuur. En gezien de schaalgrootte van het onderwijs is het bijzonder lastig om een andere baan te vinden. Haar naam is te grabbel gegooid.

Er is een fors lerarentekort in Nederland, kwantitatief en kwalitatief. Wie wil er nu nog leraar worden? Het zou toch niet zo zijn dat besturen dat tekort eigenlijk wel best vinden, dat dat een mooie kans is om meer thematisch te werken, de bevoegdheden verder te laten versloffen en de leraar tot coach te degraderen? Never waste a good crisis. Een nieuw soort onderwijs past in Curriculum.Nu, in de pogingen om de bevoegdheden sterk te veranderen en in de voorstellen om de middenschool maar weer eens van stal te halen.

2 Reacties

  1. Als, als, als, ….. je kunt garanderen dat vwo-leerlingen na 3 jaar brede brugklas of middenschool qualitatief en quantitatief hetzelfde niveau halen als dat van de leerlingen op de vroegere even lang durende onderbouw Gymnasium-β en hbs-b zou een belangrijk bezwaar tegen die 3 jaar inclusief onderwijs worden weggenomen. Maar voor streaming in een klas heb je goede zelfstandig opererende en goed in hun vak opgeleide docenten nodig. Voor het vwo dat op hoge cognitieve prestaties gericht moet zijn zijn dus eerstegraders die (ook) veel van het door hen te doceren vak afweten gewenst. Vakken die aan een complete klas gegeven worden leiden voor goede leerlingen tot tijdverlies dat weer goed gemaakt zou kunnen worden door extra lessen want de vroegere hbs- en gymnasium-leerlingen kregen hun vele lessen in compacte vorm. Voor splitsing in subgroepen zijn dus extra docenten nodig. Als de overheid die wil binnenhalen moet zij het lesgeven zelf aantrekkelijker maken en ook nog de salarissen verhogen. Als zij de schoolbesturen opheft wordt het lesgeven zelf aantrekkelijker en komt er ook al een beetje geld voor salarisverhoging van de leraren binnen. En als de overheid daar nog flink wat geld bijdoet kan aan alle leerlingen van alle secundair-onderwijs niveaux redelijk onderwijs gegeven worden. Ik zie dat allemaal niet gebeuren.
    Ouders willen graag dat hun kinderen les krijgen op een niveau dat in overeenstemming is met hun begaafdheid en belangstelling. De overheid wil graag dat kinderen van verschillende intelligentie met elkaar verkeren zodat de samenleving egalitair blijft. Dat polderen belooft niet veel goeds voor de gelijke kansen. Als, als, als…; ik zie het nog niet gebeuren.

  2. Èr zijn twee keer eerder voor BON teleurstellend aflopende processen met schoolbesturen geweest. Over de rol van Engels op de universiteiten. Een leek die de wetgeving op dat gebied leest ziet m.i. dat de universiteiten de wet niet uitvoeren zoals dat volgens de opstellers ervan zou hebben gemoeten. En dan het ontslag van een docent in Leiden die weigerde onbetaald overwerk te verrichten dat voortkwam uit een taakomschrijving waarvoor het aantal benodigde uren door het bestuur te laag was ingeschat.

Laat een reactie achter