Curriculum.nu controversieel

@natashakenny et al: #TLI2012 Curriculum Planning, ePortfolios & More. Evidencing Learning outcomes

Op 21 januari is het dossier Curriculum.nu door de Commissie OCW van de Tweede Kamer controversieel verklaard. BON vindt zeker dat de huidige curricula op bepaalde punten herzien moeten worden. Met name het vak Nederlands moet aangepast worden om de beheersing van het Nederlands te verbeteren. Bij het laatste PISA-onderzoek is gebleken dat ongeveer een kwart van de 15-jarige leerlingen functioneel analfabeet is en zich niet goed kan redden in de maatschappij. De voorstellen van Curriculum.nu gaan daar niet snel verandering in brengen. Er is te weinig aandacht voor vakinhoudelijke kennis en te veel voor zogenaamde generieke vaardigheden.

Nu het dossier Curriculum.nu controversieel verklaard is, mag verwacht worden dat er een pas op de plaats gemaakt wordt. Dit biedt de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen en na het aantreden van een volgend kabinet met goede voorstellen te komen. Op 4 februari zijn de Tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie gepubliceerd. De Curriculumcommissie is kritisch en constateert dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

De commissie vindt de wetenschappelijke onderbouwing nog onvoldoende. De commissie waarschuwt dat de plannen het probleem van het overladen curriculum niet zullen verhelpen. Er moet meer aandacht zijn voor goede doorlopende leerlijnen, voor een goede samenhang binnen en tussen de leergebieden en voor kansengelijkheid. Leerlingen moeten een brede vakinhoudelijke basis krijgen, gecombineerd met vakspecifieke en verbindende vaardigheden. De commissie is kritisch over ‘verbindende vaardigheden’ (voorheen de 21st century skills en later veranderd in ‘generieke vaardigheden’ en ‘brede vaardigheden’). Formuleringen als ‘een innovatieve economie’ en ‘geluk en welbevinden van individuen en groepen’ moeten geschrapt worden. Nader onderzoek acht de commissie noodzakelijk.

De adviezen van de Curriculumcommissie bieden handreikingen voor het verbeteren van de voorstellen maar er is nog veel huiswerk te verrichten!

 

1 Reactie

  1. Zou terugkeer naar de opdracht “vertaal in goed Nederlands” bij de moderne vreemde talen niet kunnen helpren de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands te vergroten? Vooral als de beoordeling van die opdracht zwaar meetelt voor het eindcijfer van het betreffende vak!

Laat een reactie achter