Commissie Onderwijsbevoegdheden beëindigt voortijdig de werkzaamheden

Commissie Onderwijsbevoegdheden beëindigt voortijdig de werkzaamheden

 

In het afgelopen jaar heeft de Commissie Onderwijsbevoegdheden gewerkt aan adviezen over een nieuw stelsel van onderwijsbevoegdheden. Aanleiding was het rapport Ruim Baan voor Leraren van de Onderwijsraad. In het rapport werden aanbevelingen gedaan om het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort te verminderen. De Onderwijsraad adviseerde om voor alle leraren een brede basisopleiding te introduceren. Daarna kunnen leraren zich specialiseren. De Onderwijsraad stelde ook voor bekwaamheidseisen te combineren en bredere bevoegdheden te introduceren. Dat vergroot de inzetbaarheid van de leraren en dat zou positief zijn voor het loopbaanperspectief.

De leraren hadden in meerdere enquêtes hun bezorgdheid over de voorstellen geuit. Er is geen steun voor een bredere basisopleiding en met name leraren in het VO hechten aan hun vakbevoegdheid. Uiteraard moeten leraren over de grenzen van hun eigen vak kunnen kijken maar dat maakt hen niet ook bevoegd om volwaardig een ander vak te kunnen geven.

In de commissie bleken de verschillen zodanig groot dat de leraren en schoolleiders zich genoodzaakt zagen de commissie te verlaten. In een brief aan minister Slob lichten enkele leraren het besluit toe. Zij raden de beroepsgroep aan om van de gelegenheid gebruik te maken en het initiatief te nemen bij eventuele aanpassingen van het bevoegdhedenstelsel.

De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft met de publicatie van het rapport Hoge lat, lagere drempels de werkzaamheden beëindigd.

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter