Afschaffing fusietoets strandt in Eerste Kamer

jogsaw fusietoets_450x200375836_2667.jpg

De fusietoets is in 2011, mede op aandrang van BON ingevoerd. Deze wet beoogt een einde te maken aan de op dat moment veel voorkomende fusies van schoolbesturen tot nog grotere schoolbesturen. Die schaalvergroting werd noodzakelijk geacht toen schoolbesturen met de lumpsum betaald werden en ook financieel verantwoordelijk werden voor personeel en gebouwen. De overheid meende dat kleine besturen die financiële deskundigheid niet hadden en dat men ook de financiële risico’s niet aankon. Vandaar een proces van schaalvergroting, bevorderd door de overheid. Toen dat tot enorme besturen leidde werden ook de nadelen van dit beleid duidelijk. De fusietoets moest een rem zetten op de doorgeschoten schaalvergroting.

Maar nu was er weer kritiek diezelfde fusietoets. De fusietoets zou belemmerend werken op het redden van kleine scholen in krimpgebieden. De Tweede Kamer had het wetsvoorstel voor afschaffing van de fusietoets inmiddels aangenomen. Wij hoorden zojuist dat de eerste kamer die afschaffing van tafel veegde. Terug naar de Tweede Kamer dus. BON blijft voorstander van de fusietoets. Als je schoolbesturen en de sectorraden de vrije hand geeft blijft fuseren een geliefd gezelschapsspel.

 

Stukken Eerste Kamer www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35104_afschaffen_van_de_fusietoets

Stemming over afschaffing van de fusietoets:

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 16 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66 en ChristenUnie.

Tegen: FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, PVV en PvdD.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter