Curriculum.nu

Op 5 maart is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de voorstellen rond Curriculum.nu. SP, CDA, D66 en PVV voelen niets voor invoering van Curriculum.nu. GroenLinks en VVD zijn positiever. (Kijk het overleg van de Kamerleden met de minister hier terug.)

Voorafgaand waren er al hoorzittingen geweest en een rondetafel-debat. BON-voorzitter Ad Verbrugge had daar al duidelijk gemaakt dat de invoering van Curriculum.nu niet tot verbeteringen zal leiden. Er is geen goede analyse van het probleem dat door de invoering van Curriculum.nu opgelost zou moeten worden, een degelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, er is te weinig aandacht voor vakinhoudelijke kennis en te veel voor zogenaamde generieke vaardigheden (om de term 21st century skills te vermijden), er is geen draagvlak bij leraren en veel leraren weten niet wat de plannen inhouden en aan de overladenheid van het lesprogramma wordt ook niets gedaan. Martin Ringenaldus heeft een mooi overzicht gemaakt van de geschiedenis van Curriculum.nu.

 

Tijdens het debat kwam ook een nieuw punt ter sprake: er is al veel geld aan besteed en het zou zonde zijn het proces nu te stoppen. Laat de Zeeuwen het niet horen! De voorbereidingen voor de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen hebben tientallen miljoenen euro’s gekost en desondanks werden afspraken die al jaren geleden gemaakt zijn, niet nagekomen. Het hele project is afgeblazen. Dan moet het toch ook geen probleem zijn om het Curriculum.nu-project af te blazen: daar is minder dan tien miljoen euro aan verspild. Leraren die zich in de materie verdiept hebben, hebben in het voortraject veelvuldig gewaarschuwd dus de kosten hadden niet zo hoog hoeven oplopen als waarschuwingen eerder serieus genomen waren.

Al in november 2019 had de AOb een enquête gehouden onder de leden. De uitslag was duidelijk: er is geen behoefte aan Curriculum.nu. Eerst moet er iets gedaan worden aan de uitstroom van leraren uit het onderwijs. De werkdruk moet minder worden, de klassen moeten kleiner worden, het niveau van lezen en rekenen in het PO moet verbeterd worden en de problemen rond passend onderwijs moeten aangepakt worden.

 

Binnenkort zal nogmaals over de plannen gesproken worden. Er lijkt wel eensgezindheid te bestaan over het instellen van een curriculumcommissie. Over welke onderwerpen de leden zich moeten buigen en wie daar deel van gaan uitmaken, is nog geen besluit genomen. Het spreekt dus niet voor zich dat leraren zitting kunnen nemen in de curriculumcommissie.

Er lijkt ook overeenstemming te bestaan over faciliteiten voor leraren. Als er een nieuw curriculum ingevoerd zal worden, moeten leraren ruimhartig gefaciliteerd worden in tijd en ruimte om aan een nieuw curriculum te werken.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter