Corona.nu: dagboek van een digi-docent

 

zondag 15 maart

Na dagen van onduidelijkheid wordt het besluit genomen om scholen te sluiten tot 6 april. Nou ja, sluiten … Kinderen van ouders met een vitaal beroep moeten op school opgevangen worden en leraren moeten zo veel mogelijk op school komen werken.

En wat een verrassing: van veredelde kinderopvang zijn leraren nu gepromoveerd tot vitaal beroep. Wat gezonde leraren met massale stakingen niet voor elkaar kregen, wordt door een klein virus wel bereikt: het belang van bevoegde leraren bij het geven van goed onderwijs is plotseling voor iedereen duidelijk. Zorgen om onderwijstijd en lesuitval door het lerarentekort zijn als sneeuw voor de zon verdwenen.

Mijn zwager grapt in de familie-app over werkdrukverlichting. Hij is een lieve optimist.

 

maandag en dinsdag

Vol goede moed ga ik aan de slag en met succes. De rector had een link naar een instructiefilmpje op YouTube gestuurd (Met grote dank aan de collega’s van de KSE in Etten-Leur!). Geheel volgens de laatste ontwikkelingen in het onderwijs leer ik via de Expliciete Directe Instructie hoe op Teams een klaslokaal aangemaakt en ingericht kan worden en hoe online les gegeven kan worden. Binnen een uur is het eerste digitale lokaal gereed. Alleen bij het uitkiezen van mijn persoonlijke ikoontje loopt het systeem vast. In de collegachat lees ik hoe collega’s worstelen met documenten en kanalen die steeds verdwijnen. Voorlopig loopt alles bij mij nog op rolletjes!

Op maandag richt ik alle digitale leslokalen in. De documenten die al in Magister stonden, plaats ik nogmaals in de digitale lokalen in Teams. Op dinsdag is het mentorlokaal aan de beurt en ik voeg bij de andere lokalen nog wat extra documenten toe.

Na twee dagen thuis werken voel ik mijn stijve rug. De yogalessen vervallen dus ik doe thuis mijn oefeningen. De katten vinden het wel prima.

 

woensdag en donderdag

Op woensdag en donderdag heb ik geen lessen. Omdat de schoolexamens voor de zesde klas moeten doorgaan, besteed ik woensdochtend aan de herkansing voor klas 6Latijn. Vorige week was de toetsweek maar er waren veel leerlingen afwezig. Aan het einde van de ochtend kan ik een eerste versie naar mijn collega van de parallelklas sturen.

Mijn rug protesteert nog steeds na het lange stilzitten. Het is mooi zonnig lenteweer en ik besluit het dulce en het utile te combineren. In de tuin is nog genoeg te doen. Eindelijk is het droog genoeg om het gras te maaien. De hortensia’s worden gekortwiekt en ik haal wat onkruid weg.

 

donderdag

Op donderdag heb ik proefgedraaid met de vergaderfunctie van Teams en vol vertrouwen heb ik de eerste lessen voorbereid. Ik vind het spannend om in zo korte tijd iets geheel nieuws op te pakken en ik ben benieuwd naar de resultaten.

Het is prettig dat de school ruimschoots gelegenheid biedt voor alle werkzaamheden. Per week krijgt elke klas een online les. Met deze opzet hebben de leraren gelegenheid om de online lessen goed voor te bereiden.

 

vrijdag

Op vrijdag staan er vier online lessen in Magister. Het eerste uur is voor klas 2Grieks. Vanuit mijn werkkamer vertel ik wat we deze les gaan doen. Bijna dertig zwijgende cirkeltjes met initialen staren me aan vanaf het scherm. We inventariseren kort hoe het staat met de werkstukken over de mythe van Herakles en we stellen een nieuwe inleverdatum vast. Heeft iemand misschien een dertiende werk over de corona-crisis bedacht? Vervolgens leg ik het Griekse imperfectum uit en daarna gaan de leerlingen aan de slag met de oefeningen. Via de chat stellen ze vragen en hoewel we elkaar niet kunnen zien, verloopt de communicatie redelijk vlot. W. vraagt nog of dit nu de werkkamer is waar ik de proefwerken nakijk. Aan het einde van de les beantwoord ik zijn vraag.

 

5Grieks

Bijna meteen na het inrichten van het digitale leslokaal verschenen er berichtjes met berenfilmpjes. Ik heb een berichtje teruggestuurd om te zeggen dat het ook digitaal beregezellig is met deze klas.

De eerste digiles. Ik laat de klas mijn werkkamer zien en vraag natuurlijk speciale aandacht voor de knuffelbeer in de vensterbank. De leerlingen zetten hun microfoons aan zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. We beginnen met een vertaalde passage van Thucydides over de pestepidemie in 430 vC tijdens de Peloponnesische Oorlog. De leerlingen zien de overeenkomsten met de corona-crisis: de snelle verspreiding van de ziekte, het gevaar voor verzorgers, groepsimmuniteit en de reactie van de mensen op zo’n crisis. Thucydides beschrijft de anarchie: brandstapels worden ingepikt, mensen verliezen de moed en gaan zich te buiten aan pleziertjes. Wat staat ons nog te wachten?

We realiseren ons dat het voorgenomen etentje bij de Griek voorlopig uitgesteld moet worden. Wanneer in de chat een grappige opmerking verschijnt met een spelfout, schalt er een lachsalvo uit de luidsprekers. Het klinkt vertrouwd maar ik mis de bekende gezichten. In gedachten zie ik de grote grijns van K. en de glimlach van de altijd bescheiden H. Met digi-humor is het toch maar behelpen.

Vervolgens bespreken we de werkzaamheden voor de volgende les: herhaling van Griekse werkwoorden en een samenvatting maken over het leven en werk van Herodotos.

 

6Latijn

De studiewijzer in klas 6 bestaat uit één zin: het boek mag uit. Er is hard gewerkt en een maand geleden, twee weken voor de start van de laatste SE’s klonk het voldaan: “Mevrouw, het boek is uit!” Met meer dan twintig jaar examenervaring weet je dat het altijd goed is om aan het einde van de stof een beetje tijd over te houden. Er is zelden sprake van een noodsituatie maar als de nood er is, is de extra tijd heel prettig.

In een gesprek met de klas kwamen de leerlingen tot de conclusie dat de klus nu pas half geklaard is. Nu moesten ze zelf aan de slag met de voorbereiding op het examen. De meeste leerlingen vervolgden vol goede moed hun reis naar het eindexamen. Ze hadden dit tussenstation gehad en ze zouden nu ook wel op de plaats van bestemming aankomen. En vervolgens ontspoorde alles.

We spreken af dat we uitgaan van de informatie van het ministerie en we zetten de voorbereiding op het examen gewoon voort. Er staat een proefexamen gereed in het digitale lokaal en volgende les zullen we dat bespreken.

 

4Grieks

Ik sluit de dag af met een les in klas 4Grieks. We bespreken nog eens de laatste grammatica en de leerlingen gaan aan de slag met opdrachten. Sommige leerlingen zijn al klaar en zij starten al met de opdracht bij het Griekse woordenboek.

De les verloopt heel aardig maar de techniek levert bij een paar leerlingen problemen op. De wifi hapert bij B. en bij V. besluit de laptop maar vast aan het weekend te beginnen.

Als ik aan het einde van de middag de lessen bespreek met de rector laat de techniek het weer afweten. Gelukkig doet de telefoon het nog wel. We kijken tevreden terud op de eerste week met online lessen. Online lessen zijn geen vervanging van de echte lessen maar in deze noodsituatie is het een handig hulpmiddel. We hopen elkaar snel weer op school te zien.

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie