Laten we het onderwijs eens omgooien

Te midden van de discussies over Curriculum.Nu en het lerarenregister kwam plots het nieuws over het plan van een ‘pact’ van onderwijsorganisaties als de sectorraden, LAKS en CNV/Onderwijs met een discussiestuk over de toekomst van ons onderwijs dat de tweedeling in het onderwijs zou moeten tegengaan. Belangrijkste idee is dat de schoolkeuze voor leerlingen van de basisschool uitgesteld moet worden, van de leeftijd van 12 jaar naar 15 jaar. Het is een idee dat al sinds het middenschoolexperiment van minister van Kemenade regelmatig in welke vorm dan ook boven tafel komt. Zo was er de volledig mislukte basisvorming ten tijden van het studiehuis, naderhand gefileerd door de commissie Dijsselbloem. Ook zijn er nu zogenaamde 10-14 of Tienerscholen. Een en ander gelardeerd met ideeën over  flexibel onderwijs en een vroegere leerplicht.

BON is weinig gelukkig met dit plan. Wij denken dat er op dit moment met het enorme lerarentekort en wellicht een curriculumherziening, meer dan genoeg druk op het onderwijs staat. Ook inhoudelijk hebben we flinke bezwaren. Voor het merendeel van de kinderen die wel de juiste keuze maakt is drie jaar uitstel geen goede zaak en voor de door veel ouders zo geliefde zelfstandige gymnasia lijkt dit plan ook een bedreiging te vormen. Ook is het beter om in het huidige onderwijs de doorstroming sterk te verbeteren . Dat is ooit onder minister Ritzen uit efficiëntie-overwegingen bijna onmogelijk gemaakt en ook nu nog stellen scholen vaak flinke eisen aan leerlingen die willen opstromen, mede ook om de eindexamencijfers hoog te houden. Laten we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, meer bevoegde leraren voor de klas krijgen en onderwijs geven waar enige wetenschappelijke evidentie voor is, dan kunnen ook kinderen uit achterstandssituaties gewoon goed leren lezen en rekenen en hoeven rijkere ouders geen geld meer uit te geven aan bijlessen en huiswerkbegeleiding.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter