Enquête Curriculum.nu: Curriculum.NEE!

Photo by Craig Parylo from FreeImages

Een nieuwe stap in de invoering van Curriculum.nu: in oktober heeft de Coördinatiegroep de voorstellen gepresenteerd aan minister Slob. Het Volgteam van de Vereniging Classici Nederland heeft een eigen voorstel gepresenteerd.

De Algemene Onderwijsbond heeft onder de leden een enquête gehouden om te peilen hoe men denkt over de nieuwe voorstellen. De uitkomst is helder: de docenten hebben er geen vertrouwen in dat de invoering van Curriculum.nu succesvol zal worden.

Een van de redenen voor de invoering van Curriculum.nu was de klacht dat het curriculum te overladen zou zijn. Docenten zien de voorstellen van Curriculum.nu niet als een oplossing voor dit probleem. Het is überhaupt niet duidelijk welk probleem opgelost kan worden met de nieuwe voorstellen. Docenten willen eerst een oplossing voor echt urgente problemen zoals het lerarentekort, de werkdruk en de problemen met Passend Onderwijs.

De docenten vinden dat er te weinig aandacht is voor de vakinhoud en dat vaag omschreven vaardigheden te veel aandacht krijgen. De nieuwe indeling in leergebieden wordt afgewezen. De huidige vakgebieden moeten herkenbaar blijven en niet geïntegreerd worden.

Andere bezwaren zijn het ontbreken van een goede wetenschappelijke onderbouwing en het ontbreken van draagvlak bij de docenten. De commissie Dijsselbloem had al in 2008 de aanbeveling gedaan dat onderwijsvernieuwingen alleen mochten worden doorgevoerd als er bij docenten voldoende draagvlak zou zijn.

Docenten zien ook problemen bij een eventuele invoering. Zij vrezen dat er te weinig tijd, autonomie en begeleiding zal zijn bij het doorvoeren van de veranderingen.

Op 20 en 27 januari 2020 zullen de voorstellen tijdens hoorzittingen besproken worden. De behandeling in de Tweede Kamer staat gepland op 17 februari. Wij houden u op de hoogte!

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter