Commissie-Boerenverstand: Curriculum.NEE!

De trein van Curriculum.nu dendert door. De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders hebben voorstellen ontwikkeld voor een nieuw curriculum. De Coördinatiegroep van CNV-Onderwijs, AOb, FVOV, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs coördineert de herziening van het curriculum. Het Platform van de vakverenigingen heeft zich niet aangesloten.

Op 7 mei zijn de opbrengsten van de ontwikkelteams openbaar gemaakt (lees hier de brief van de minister over het vervolg van Curriculum.nu). Leraren van po en vo mogen op woensdag 22 mei in gesprek gaan over de opbrengsten van de leergebieden. De datum is niet gunstig gekozen aangezien veel leraren vo bezig zullen zijn met de correctie van de eindexamens.

De reacties van de leraren zullen verwerkt worden maar in hoeverre de aanwijzingen van de leraren zullen kunnen leiden tot aanpassingen is niet duidelijk. Opmerkelijk is de mededeling dat ook de OESO de opbrengsten van de ontwikkelteams zal beoordelen op basis van wetenschappelijke inzichten en internationale ervaringen op het gebied van curriculumvernieuwing. U kunt zich aanmelden via de site van Curriculum.nu.

De kritiek op de invoering van Curriculum.nu neemt toe. De meeste leraren weten niet wat de hervormingen inhouden en er is geen draagvlak voor. De voorstellen zijn niet concreet en het taalgebruik is dubbelzinnig. Lees hier het artikel van Martin Ringenaldus over de plannen voor het vak Duits.

Charlotte Goulmy, lerares Frans en auteur voor de stichting Beroepseer, heeft een commissie-Boerenverstand in het leven geroepen. Op 3 mei heeft de commissie een motie ingediend met het verzoek aan het kabinet om af te zien van 21st Century Skills, Passend Onderwijs, Curriculum.nu en het Nieuwe Leenstelsel. Binnenkort zullen bijeenkomsten georganiseerd worden om reacties op de voorstellen voor Curriculum.nu te formuleren. Lees hier wanneer er een bijeenkomst bij u in de buurt is. (U kunt zich meteen aanmelden via het inschrijfformulier.)

BON sluit zich van harte aan bij dit initiatief en roept de leden op een bijeenkomst van de commissie-Boerenverstand te bezoeken. Laten we samen ons Gezonde Verstand gebruiken. BON-bestuurder Ton Bastings heeft zich al aangemeld als lid van de commissie-Boerenverstand.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter