Onderwijsraad: behoud en verbeter de lumpsum

De onderwijs heeft vandaag, 4 juli 2018 zijn advies uitgebracht over de bekostiging van het onderwijs  De raad ziet dat er grote onduidelijkheden zijn in de besteding en de effectiviteit van het onderwijsgeld, men weet niet waar het aan besteed wordt, maar ziet hierin geen aanleiding om tot een wezenlijk andere bekostiging te komen. Scholen zouden hiervoor te verschillend zijn en de lumpsum moet en kan verbeterd worden.

Volgens BON betekenen deze verbeteringen weinig anders dan een verdere bureaucratisering en verantwoordingsdruk. Laten we niet vergeten dat de instelling van de lumpsum ervoor zorgde dat scholen over heel grote budgetten gingen beschikken, dat schoolbesturen financieel risicodragend werden en dat juist daarom besturen fuseerden tot de huidige grootte. Dat zorgde voor de bekende excessen zoals destijds bij Amarantis, en nu in Limburg waar slechts één (mega) schoolbestuur meer over is. Van vrije keuze in schoolbesturen is voor ouders noch leraren sprake. Een monopolie op het belangrijkste denkbare gebied, het onderwijs, dat nauwelijks democratisch gecontroleerd wordt, en zijn activiteiten verricht op kosten van de belastingbetaler. Die grote schoolbesturen met grote autonomie zijn dan ook nog eens verenigd in de sectorraden, de PO-raad, de VO-raad, de Vereniging Hoger Onderwijs en de VSNU. Het heroverwegen van de lumpsum zou de mogelijkheid openen tot onderwijs op kleinere (bestuurlijke) schaal,

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie