Realistische rekenles

21 mei 2010 Onderwijsgek 3

Vandaag mag ik invallen in groep 7 en dat is een leuke afwisseling naast mijn baan in groep 3. De rekenles van vandaag is een les zelfstandig werken. Daarom kijk ik even naar de instructieles van gisteren. Wonderbaarlijk genoeg worden hier andere dingen in behandeld dan vandaag aan de orde komen: procenten, inhoudsmaten, oppervlakte en geldrekenen.
Veel onderwerpen voor één les. Ik besluit de les van vandaag toch maar te starten met een klassikale instructie door van iedere opdracht één som samen te maken.

Samen bekijken we de eerste opdracht:

Ik heb 6000 asters.
15% ervan overleeft het niet.