Marcel Schmeier: Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Door: Gerard Verhoef

Marcel Schmeier bewerkte eerder het boek Expliciete Directe Instructie van John Hollingsworth voor de Nederlandse situatie. Hierin laat hij zien op welke manieren goed klassikaal onderwijs gegeven kan worden dat aansluit bij het huidige onderwijs. Schmeier pleit voor de leraar die voordoet en de leerlingen die samen en later ook alleen werken. Dit is een trendbreuk met het idee dat leerlingen zoveel mogelijk zelf zouden moeten ontdekken.

In Effectief rekenonderwijs op de basisschool geeft Schmeier een uitgebreide theoretische achtergrond van de verschillende stromingen die sinds de jaren 80 het reken- en wiskundeonderwijs verdeelden. Hij bespreekt de achtergronden van de  rekendidactische veranderingen  die onder de noemer realistisch rekenen hebben plaatsgevonden en wijst op de misverstanden die hierbij aan de basis staan. Daarbij verwijst hij naar internationaal onderzoek en naar het werk van Prof. dr, Jan van de Craats. Het boek heeft een voorwoord van Em. Dr. Gerard ’t Hooft, de beroemde Nederlandse Nobelprijswinnaar Natuurkunde.  Schmeier gaat met zijn boek beslist niet over één nacht ijs, niet in het minst omdat hij ruime ervaring als leraar basisonderwijs heeft en momenteel werkt als onderwijsadviseur. Het is een boek dat solide theorie koppelt aan concrete praktische voorbeelden. Die combinatie van helder verwoorde theorie en ervaren praktijk maakt dit boek uniek.

Effectief rekenonderwijs op de basisschool bevat 6 hoofdstukken, een theoretische inleiding in hoofdstuk 1, een praktisch hoofdstuk 2 over effectief rekenonderwijs in de klas, hoofdstuk 3 over omgaan met verschillen, hoofdstuk 4 over het belang van automatiseren, hoofdstuk 5 over de veelgebruikte verhaal- en contextsommen en hoofdstuk 6 dat gaat over effectief rekenonderwijs op schoolniveau.

Omdat Schmeier plezierig schrijft en zijn doelgroep goed kent is het boek zeer geschikt voor pabostudenten en voor ieder ander die bij het basisonderwijs betrokken is. Het zou ook een uitstekende basis kunnen zijn voor teamtrainingen over het rekenonderwijs.

We bevelen het dan ook van harte aan. Sterker het is verplichte kost voor iedereen die geïnteresseerd is in het rekenonderwijs.

Gerard Verhoef is docent wiskunde in het hbo, was begin jaren 80 betrokken bij het toenmalige IOWO dat aan de basis stond van de veranderingen in de rekendidactiek en was lerarenopleider voor zowel het VO als voor het PO. Ook is Gerard Verhoef bestuurslid van de Stichting Goed Rekenonderwijs en van Beter Onderwijs Nederland.

1 Reactie

  1. De Nobelprijs heeft Gerard ’t Hooft verdiend voor zijn bewijs van de renormalisatie van de Yang-Mills theorie. Probeer “zelfontdekkend” maar eens te achterhalen waar dat over gaat en het fiasco van de vernieuwingspredikers zal overduidelijk worden.

Laat een reactie achter