Of Reynaert the Fox

Beter Onderwijs Nederland voert al jaren actie tegen de niet te stuiten verengelsing van het hoger onderwijs. De laatste tijd lijkt het er op dat steeds meer personen en instanties begrijpen dat de verengelsing niets te maken heeft met meedoen in de internationale wetenschap, maar alles met het aantrekken van zoveel mogelijk buitenlandse studenten die voor de betreffende universiteit geld opleveren. Dat hierdoor de overheidsbijdrage per student vermindert, dat er kans bestaat dat Nederlandse studenten worden uitgeloot ten gunste van buitenlandse studenten en dat ook colleges waar docent, het overgrote deel van de studenten en het onderwerp Nederlands zijn toch in het Engels worden gegeven is kennelijk van geen belang. Dat leidt onder andere tot Nederlandse dichters die hun gedichten in het Engels moeten vertalen en tot een studie middeleeuws Nederlands met enkel Nederlandse studenten waar ‘Of Reynaert the Fox’ bestudeerd wordt in een Engelse vertaling. Ook klagen, volgens een artikel in NRC, buitenlandse studenten bij Psychologie aan de UvA dat ze zo weinig ervaren van Nederlandse studenten en Nederlandse cultuur: nog maar 10% is Nederlands. Ook Emeritus hoogleraar Annette de Groot neemt stelling tegen de verengelsing: de taalvaardigheid van het Nederlands gaat hierdoor achteruit en die heb je als student hard nodig om je genuanceerd en zuiver te kunnen uitdrukken.

Na uitgebreide aandacht voor dit probleem in kranten en tijdschriften, van de Telegraaf (voorpagina boven de vouw) tot aan NRC en Trouw en veel ingezonden brieven van waarschuwende hoogleraren, had Nieuwsuur van zaterdag 27 januari 2018 (vanaf  minuut 16:00) een uitgebreide reportage over de gevolgen van de verengelsing. Van harte aanbevolen!

Behalve de praktische problemen en absurde situaties als de Vos Reynaerde in het Engels  ligt het probleem veel fundamenteler. Als het Nederlands als academische taal het onderspit delft, dan voedt dat ook het middelbaar onderwijs niet meer en worden Nederlandse onderwerpen niet meer bestudeerd. Dat heeft enorme negatieve gevolgen voor de samenhang van onze samenleving en voor de tweedeling tussen streetwise en wereldwijs.

Nu de publieke opinie over de volle breedte inziet dat het zo in rap tempo verkeerd gaat verwachten wij dat ook de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Alhoewel er een korte zin over in het regeerakkoord staat, lijkt een gevoel van urgentie te ontbreken bij de d66 minister van OCW van Engelshoven. Ook de positie van de VVD is onduidelijk. Voormalig onderwijswoordvoerder Duisenberg is de huidige voorzitter van de VSNU en sterk gekant tegen ingrijpen van de overheid in de vrijheid van de universiteiten. Een vrijheid die de universiteiten volgens de wet overigens niet hebben: het onderwijs dient in het Nederlands gegeven te worden behoudens uitzonderingen. Daar kan de huidige ommezwaai toch echt niet onder worden gerekend.

We hebben eerder aangegeven gerechtelijke stappen te zullen nemen als de overheid de wet niet gaat handhaven. We gaan verder met de voorbereidingen daarvoor, maar hopen dat, gezien de duidelijke maatschappelijke reuring hierover, de politiek haar verantwoordelijkheid zal nemen. Volg het advies van Prof. Annette de Groot en stel een moratorium in voor de verdere verengelsing. Geen enkele opleiding, bachelor of master, mag vanaf nu over op het Engels.

 

Gerard Verhoef

1 Reactie

Laat een reactie achter