Lerarenregister en verkiezingen DV juridisch ondeugdelijk

LERARENREGISTER EN VERKIEZING DEELNEMERSVERGADERING JURIDISCH ONDEUGDELIJK

Op social media is er al enige tijd rumoer over de deugdelijkheid van de stappen die zijn genomen om tot een lerarenregister te komen.

Nadere juridische bestudering door onderwijsjurist Sjoerdy Snijder heeft geleerd dat de Onderwijscoöperatie statutaire fouten heeft gemaakt in het proces. Het gevolg is dat de verkiezing van de leden van de deelnemersvergadering (DV) juridisch niet geldig is.

 

De vakbond Leraren in actie heeft de Onderwijscoöperatie gedreigd met juridische stappen als de uitslag van de verkiezing geldig wordt verklaard.

 

De verkiezingscommissie voor de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie (OC) heeft op 26 september de resultaten van de verkiezingen bekend gemaakt. De OC heeft deze uitslag voorlopig voor kennisgeving aangenomen en onderzoekt of de verkiezingen juridisch juist zijn verlopen. Te verwachten is dat zij dat tevens zullen verwoorden in een brief aan LIA.

 

Of de verkiezingen geldig verklaard worden is dus nog afwachten, ook is op dit moment nog niet bekend wat de verdere stappen van LIA zullen zijn.

 

Wel is duidelijk dat twee BON-bestuursleden in de DV gekozen zijn: Mark van der Veen (PO), tevens bestuurslid van LIA en Patrick Woudstra (MBO).

Mochten de verkiezingen geldig worden verklaard, eventueel na een uitspraak van de rechter, dan zullen onze beide vertegenwoordigers in de DV het BON-geluid laten horen en een waakhondfunctie vervullen samen met anderen. Zij zullen er alles aan doen om dit lerarenregister van tafel te krijgen. Dat is de reden waarom zij zich verkiesbaar hebben gesteld.

Gerard Verhoef

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter