BON en het lerarenregister

please-register-1257551_450x200.jpg

BON krijgt naar aanleiding van het interview met de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond veel vragen. BON staat kritisch tegenover de ‘Wet Beroep Leraar’ en het Lerarenregister. Toch stelt de AOb dat BON dit wetsvoorstel steunt. Wij betreuren het dat mevrouw Verheggen selectief is in de informatie die zij hierover naar buiten brengt.

Het is waar dat BON zich binnen de Onderwijscoöperatie altijd heeft ingezet voor een lerarenregister dat van, voor en door de leraren is. De steun van BON hing af van een zestal voorwaarden waar niet aan getornd mocht worden. Destijds werd echter steeds duidelijker dat BON-leden die binnen de OC werkzaam waren onder druk kwamen te staan. Zij moesten zich conformeren aan de uitvoeringspraktijk. Dit was ook het geval bij om zaken die evident indruisen tegen de identiteit van BON. Op tijd ‘leveren’ aan staatssecretaris Dekker werd in de ogen van BON door de andere lidorganisaties belangrijker bevonden dan gedegen onderzoek naar draagvlak. De toekomst van het lerarenregister en de legitimiteit ervan onder leraren staat hierdoor enorm onder druk. Ook heeft BON scherpe kritiek geuit ten aanzien van de valideringspraktijk van het nascholingsaanbod.

Het niet (langer) voldoen aan onze voorwaarden m.b.t. het Lerarenregister, de botsingen omtrent het door BON gewenste draagvlakonderzoek over het plan Onderwijs 2032 en de sturende rol van OCW hebben er uiteindelijk tot geleid dat wij de idealen van een onafhankelijke lerarenorganisatie niet langer in de Onderwijscoöperatie herkenden en ons genoodzaakt zagen onze conclusies te trekken. De petitie van de vakbond Leraren in Actie (LIA), welke bijna 30.000 keer is ondertekend, steunde BON dan ook van harte. Na een opleving van de discussie in februari van dit jaar herhaalden wij ons standpunt: Ook voor BON is dit Lerarenregister niet acceptabel. De communicatie van de AOb over de steun van BON is derhalve niet alleen onvolledig, maar misleidend. Onwaardig voor een organisatie die zijn bestaansrecht ontleent aan het beschermen van leraren. Een rectificatie lijkt ons op zijn plaats.

Gerard Verhoef

1 Reactie

  1. Duidelijk. Want die infame opmerkingen van Verheggen passen precies in het plaatje dat ik onderhand van haar gekregen heb. Aobers moeten zich nog eens achter de oren krabben of ze wel lid van die club willen blijven.

Laat een reactie achter