TIMSS 2015

timss450X200px-Science_2011_fixed.jpg

De Reseach International Education Association heeft haar 3-jarige TIMMS onderzoek gepubliceerd. Het vorige was over 2015. Het gaat om interationale vergelijkingen tussen de resultaten van het onderwijs in exacte vakken. Naast TIMSS publiceert de IEA ook de PIRL onderzoeken, die gaan over leesvaardigheid en het volgende rapport verschijnt over een jaar 

U kunt alle rapporten en verantwoordingen vinden op de downloadpagina van de website van TIMMS2015

De hoeveelheid informatie is dermate groot dat het onzorgvuldig is daar nu een heldere duiding namens BON aan te geven. Wij wachten even tot verschillende deskundigen hier een mening over hebben gevormd.

9 Reacties

 1. Goed, dat BON niet meedoet

  Goed, dat BON niet meedoet aan het gretig naar zich toetrekken van onderzoek, wanneer dit het eigen gelijk lijkt te bevestigen. De laatste tijd is daarmee al veel te vaak slordig en partijdig mee omgesprongen. Ik zie in de resultaten wel een voor Nederland duidelijke neerwaartse trend. Daar zou je bepaalde conclusies aan kunnen verbinden. Je kunt bij voorbeeld een verband zien met de hier veel gebruikte rekenmethode in het onderwijs. Dit onderzoek geven daarover geen uitsluitsel. Wel kun je misschien zeggen dat deze methode ons niet vooruit geholpen heeft.

 2. Wij hebben in het verleden
  Wij hebben in het verleden ook nogal wat opmerkingen gehad over de waarde van dergelijke onderzoeken. Zijn de sommetjes niet al te zeer geënt op op de Nederlandse leest geschoeid, doen alle scholen en leerlingen wel mee? Het betekent dat je de resultaten niet al te hard moet interpreteren. Het is wellicht een relatieve indicatie dat het in ieder geval niet al te veel beter is gegaan de laatste tijd.

 3. Het is duidelijk dat PISA

  Het is duidelijk dat PISA onder controle staat van de al of niet geridderde charlatans uit Utrecht. Bij TIMMS weet ik dat niet.

 4. Pas op; als we weer somber

  Pas op; als we weer somber gaan doen over onderwijsresultaten en onderwijsmethoden wordt dat de aanzet voor een nieuwe ronde onderwijsvernieuwlingen. De onderwijsschil heeft dan weer argumenten voor jaren luchtfietserij.

 5. @hendrikush

  @hendrikush

  Welnee. Er wordt alleen maar geconstateerd dat de vernieuwingen niet radicaal genoeg doorgevoerd zijn. 

 6. Het is dus niet voldoende om

  Het is dus niet voldoende om aan te tonen dat de onderwijsvernieuwingen "niet voldoende) goed" gewerkt hebben. Je moet kwade trouw (mauvais foi) aannemelijk maken.

 7. Internationale vergelijkingen

  Internationale vergelijkingen zoals PISA en TIMSS bieden de politici een excuus om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs van nu niet te hoeven te vergelijken met die van vroeger. 

 8. Bij de berichtgeving over

  Bij de berichtgeving over Finland las ik ook dat het peil daar achteruit kachelt, maar ook daar is de oplossing de vernielingen verder door te zetten.

  Er zijn in alle OESO-lnden beleidsmakers en onderwijskundigen die weten dat er steeds meer van moet komen, ze passeren leraren die alleen maar moeilijk doen en niet meer bij de tijd zijn.
  Op het Ministerie van ons is het niet anders.

 9. De taak van de overheid is de

  De taak van de overheid is de ouders te helpen bij de opvoeding van hun kindern, zodat alle kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Zodat de armen hun kinderen niet naar een Trump Univrsity of een Madrassa hoeven te sturen. Haar taak is dus onderwijs te faciliteren en te inspecteren. Dat laatste om bedrog te voorkomen. Maar het is niet haar taak om de ouders voor te schrijven wat goed onderwijs voor hun kind is. Voor mij is het onbegrijpelijk dat zo weinig mensen dat inzien. Zefs BON valt de overheid niet op grensoverschrijdend gedrag aan. 

Reacties zijn gesloten.