Voor een beter curriculum, tegen Onderwijs2032

copenhagen-demonstration-1314320_450x200.jpg

Beter Onderwijs Nederland is een vereniging van enkel vrijwilligers met maar één belang: het belang van goed onderwijs. BON heeft al sinds haar oprichting een consistente visie over het onderwijs. 

Beter Onderwijs Nederland keert zich met kracht tegen de plannen tot herinrichting van ons onderwijs zoals die worden geschetst in het rapport Onderwijs2032. In dit rapport worden veel serieuze problemen binnen ons huidige onderwijs miskend (werkdruk, onbevoegden, sociale problematiek, financiering e.d.) en dus ontbreekt ook de oplossing daarvoor. Het beroepsonderwijs lijkt zelfs volledig buiten beeld te zijn geraakt, terwijl juist daar de meest urgente problemen zich voordoen.

In plaats daarvan wordt een verkapte stelselwijziging voorgesteld die sterk door modieuze ideeën (over de maatschappij van de toekomst) wordt gedreven. De uitvoering van deze plannen zal naar onze mening op veel scholen leiden tot chaotische toestanden en tot de verwatering van het eindniveau. Allerlei adviesbureaus zullen er ongetwijfeld weer garen bij spinnen.

Op verschillende manieren openbaart zich in dit rapport de tendens om het traditionele schoolvak (natuurkunde, Duits, geschiedenis e.d. dat wordt verzorgd door de vakdocent) te ontmantelen om daarvoor vage interdisciplinaire onderwijsvormen in de plaats te stellen. Ook lerarenopleidingen lijken een zelfde lot te treffen, waarmee in feite de basis voor een gedegen  vakinhoudelijke scholing wordt ondermijnd .

Bon is  van mening dat interdisciplinaire kennis slechts op basis van gedegen vakinhoudelijke vorming tot stand kan komen. Ook zijn creativiteit en persoonsvorming vanzelfsprekend belangrijke aspecten van het onderwijs, maar ook deze worden het beste gerealiseerd vanuit de vakken. Laten we eerst die basis op orde brengen. Het belang van deze volgorde wordt in deze voorstellen miskend. Wensdenken overheerst.

Sinds haar oprichting heeft BON zich hard gemaakt voor het belang van het vak en de vakdocent als organiserend principe van ons onderwijs. Een goed opgeleide leraar zal interdisciplinaire verbanden weten te leggen binnen het kader van zijn vak. De huidige plannen van Onderwijs2032 druisen dan ook direct in tegen de uitgangspunten van onze vereniging. Er treedt bovendien een sterke vermenging op tussen het 'wat' en 'hoe' (met allerlei modieuze voorstellen van dien), iets wat in het rapport Dijsselbloem reeds uitvoerig is bekritiseerd ten aanzien van de hervormingen van de Tweede Fase/Studiehuis. Ook binnen de huidige structuur  kunnen scholen en leraren die dat willen interdisciplinaire werkvormen aanbieden. Daar is deze wijziging helemaal niet voor nodig.

BON schaart zich om die reden achter het voorstel van de Onderwijscoöperatie (waarin zij ook zitting heeft) om ten aanzien van dit rapport een pas op de plaats te maken en een 'tussenfase' in te lassen waarin leraren, wetenschappers en andere belanghebbenden overgaan tot een grondige discussie over het onderwijscurriculum. Daarbij staan ook de uitgangspunten van Onderwijs2032 ter discussie.

Wij gaan  graag deze discussie aan op basis van een reële analyse van de huidige problemen en knelpunten in ons onderwijs, met het oog op de toekomst. Daar hoort wat ons betreft ook een grondige discussie over het huidige curriculum bij (een erfenis immers van de vorige mislukte onderwijshervorming). Om die reden hebben wij een commissie ingesteld waarin we in gesprek met onze leden willen nadenken over een verbetering van het huidige curriculum. Sluit je aan bij dit gesprek en laat je niet gijzelen door een rapport waarin het belang van gedegen vakinhoudelijk onderwijs van meet af aan wordt miskend.

Als je tegen de plannen bent van Onderwijs2032, tegen de afbraak van het vak en de introductie van slecht gemotiveerde veranderingen die bij de Tweede Fase bewezen hebben niet te werken en als je jouw stem in deze discussie kracht wil bijzetten, onderteken dan deze petitie. Als we nu niet massaal in aktie komen dreigt het volgende onderwijsdebacle.

Onderteken de petitie: Voor een beter curriculum, tegen onderwijs2032 

BON – Als je vak je lief is..