Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. De contributie bedraagt €15 per jaar, maar een hogere contributie is welkom. Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar, en het bankafschrift van uw betaling van de contributie geldt als inschrijvingsbewijs.

U kunt zich op deze pagina als lid registreren. Opzeggen van het lidmaatschap kan door middel van een e-mail naar info@beteronderwijsnederland.nl. Opzeggingen voor het volgende lidmaatschapsjaar moeten uiterlijk 30 november van het lopende jaar binnen zijn. Het rekeningnummer van de vereniging is NL35 INGB 0652 1959 62 ten name van Beter Onderwijs Nederland te Utrecht.