Passend onderwijs: geen daling thuiszitters

Sander Dekker heeft een rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van thuiszitten. Hieruit blijkt onder andere dat de invoerring van het passend onderwijs (nog) niet voor een daling van het aantal thuiszitters heeft gezorgd, terwijl dat bij invoering wel een van de doelstelolingen was (brief en bijlage).

BON is al vanaf het begin tegenstander van het zogenaamde passend onderwijs omdat het in tegenstelling tot wat de naam suggereert, voor veel leerlingen en lerkrachten in het geheel niet passend is, maar eerder een zoveelste overlegstructuur waarbij de verdeling van taken en gelden meer tijd kost, bureaucratie veroorzaakt en daarmee aandacht voor leerlingen vermindert dan een mogelijk maatschappelijk gewenst effect zou rechtvaardigen. Ook verhoogt het de toch al enorme druk op de leerkracht die naast de reguliere drie niveau's in één klas nu ook gespecialiseerde zorg moet bieden aan kinderen die dat nodig hebben.