Eindrapport #onderwijs2032 gepubliceerd

Zojuist heeft #onderwijs2032 haar eindrapportage en advies overhandigd aan staatssecretaris Dekker (volledig rapport, pdf).

Zelf geeft de commissie als belangrijke punten aan dat: 

'de leerling:

 • ontwikkelt kennis en vaardigheden door zijn creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten
 • vormt zijn persoonlijkheid
 • leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken
 • leert de kansen van de digitale wereld te benutten
 • krijgt betekenisvol onderwijs op maat

en

Toekomstgericht onderwijs bestaat uit een curriculum waarin leerlingen

 • een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen waarmee ze vakoverstijgend leren denken en werken,
 • hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden met hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad,
 • zich als persoon ontwikkelem waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl'

BON kan zich niet vinden in dit advies, dat gezien de voorgeschiedenis ook niet als een verrassing komt.

De overheid geeft hiermee richting aan de manier waarop, in Dijssebloem termen het 'hoe', scholen de lessen zullen moeten verzorgen (vakoverstijgend, overeenkomstig de interesses van de leerling, onderwijs op maat en veel ICT. Eerder hebben we gezien tot welke ellende dat leidt. Ook lijkt de commissie een verandering van focus van het onderwijs te willen bewerkstelligen: meer persoonsvorming, minder kennisoverdracht. De school meer in de rol van de ouders. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling die aan de vrijheid van opvoeding tornt en kennelijk een van overheidswege goedgekeurd persoonsbeeld impliceert.

Het advies lijkt de gebrekkige beheersing van het Nederlands en van rekenen/wiskunde van de leerlingen kennelijk geen prioriteit te vinden. De 'vernieuwende' ideeën zijn ook helemaal niet nieuw maar hebben al een eeuw van (grotendeels) mislukte praktijk achter de rug. Het zijn de versleten sprookjes van geïndividualiseerd onderwijs volgens de door de leerling zelf opgestelde of ervaren leerdoelen. Het is de leraar die op de hurken moet, de leerling zal niet op de tenen hoeven te staan.

Wel biedt dit advies een rode loper aan de de marktpartijen die ongetwijfeld met 'spannende' voorstellen komen die ze voor goed geld weten te verkopen aan de schoolbesturen, verenigd in de sectorraden. 

De PO-raad heeft inmiddels positief gereageerd, ook al omdat de commissie meent dat de vernieuwing vanuit de scholen en de schoolbesturen moet komen en dat de vernieuwing richting meer persoonsvorming en integratie met maatschappelijke aspecten gaat. Scholen kunnen samengaan met kinderopvang en andere op jeugd gerichte zorginstellingen. Allemaal onder regie van de schoolbesturen. Hoe groter en breder de school, hoe minder de leraar hier invloed op heeft. 

Namens BON heeft ons bestuurslid Karin den Heijer op uitstekende manier commentaar geleverd op dit rapport bij éénvandaag
 

4 Reacties

 1. Ik wordt ongesteld van de

  Ik wordt ongesteld van de holle woordenbrei die hier wordt uitgebraakt.

  Gelukkig is er geen rekening gehouden met de invloed van vluchtelingkinderen die ook recht hebben op goed onderwijs.

  De dames en heren kunnen hun werk voorzetten met doorgaande revisies van dit rapport om de actuele ontwikkelingen bij te benen. Onbegrijpelijk dat ze zich voor deze luchtfietserij lenen.

 2. Laten we de zaken gescheiden

  Laten we de zaken gescheiden houden. Ik vrees dat het reken-en wiskundeonderwijs op weg naar 2032 definitief gestuurd wordt door het circuit dat hier aan het woord is:

  www.didactiefonline.nl/47-uncategorised/12649-reken-en-wiskundeonderwijs-voor-2032

  De lectuurlijst moge leerzaam zijn. APS is dan wel opgeheven maar voormalig directeur Kees Hoogland, die in het AOB-blad nog krokodillentranen mag huilen, zit droog en hoog bij SLO en de volgende promoties in het pseudowetenschappelijk circuit komen er al aan. De miljoenen omzet zal er niet minder om worden, en goed reken- en wiskundeonderwijs is verder weg dan ooit.

  www.few.vu.nl/~jhulshof/

  PS Redactie, ik zou graag vanaf nu onder eigen naam bloggen. Kan zijn dat er nog een account slaapt. Mag ik daar de inloggegevens weer van?

 3. De zin “meer persoonsvorming,

  De zin "meer persoonsvorming, minder kennisoverdracht. De school meer in de rol van de ouders. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling die aan de vrijheid van opvoeding tornt en kennelijk een van overheidswege goedgekeurd persoonsbeeld impliceert" is helder en verheugt mij zeer. Persoonlijk had ik liever zien staan "de school nog meer in de rol vande ouders", want die ontwikkeling is al veel te ver doorgeschoten. Verder hoop ik dat de lezer van deze zin niet concludeert dat BON vindt dat ouders geen medebelissingsrecht hoeven te hebben als het gaat om welke kennis moet worden overgedragen en op welke leeftijd dat moet gebeuren.<newline>

  Dat BON belangstelling toont in ouderrechten is een positieve ontwikkeling waarvan ik hoop dat het de aanhang en sympatie voor BON zal vergroten. 

 4. In Duitsland is de

  In Duitsland is de duurzaamheidsraad reeds in 2050 beland. Het adviesorgaan weet van gekheid niet meer wat de toekomstvisie moet gaan inhouden, en doet een paar slagen in de lucht. Het idealisme regeert.

   

  Dialoge Zukunft Vision 2050, Dialoge Zukunft „Made in Germany“ Band 2. In Vorhaben des Rates für Nachhaltige Entwicklung. Realisiert von e-fact, lab concepts und zebralog, texte Nr. 38, Juni 2011 (achtergrond).

   

  In het 'Verbarium' (zie p. 174; p.88 in pdf) vindt u een lijst van in de toekomst uit te sterven woorden. Utopie of dystopie? In de trant van: "Oorlog is Vrede. Vrijheid is Slavernij. Onwetendheid is Macht." De wereld is één, de grenzen zijn weg, de mensheid is één, en we leven nog lang en gelukkig.

   

  "Das Verbarium soll ein fiktives Wörterbuch für ausgestorbenen Begriffe im Jahr 2050 darstellen. Es zeigt ein dystopisches 2050, in dem alle Menschen global auf eine Stufe herabgesetzt werden. Es enthält Absurditäten wie „FC Bayern München: frühere Bedeutung Fußballverein. Nicht mehr benutzt seit etwa welchem Jahr 2028. Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung: Insolvenz.“ Een overzicht.

   

  "BILDUNG: Aufklärung über strategisches Konsumverhalten und Produkt-Lebenszyklen  an  Schulen,  sowie  stärkere  Förderung  von Individualität, Interdisziplinarität und Denken in komplexen Systemen/ Inklusion (Menschen mit Behinderung, Migrationshintergrund)

  WIRTSCHAFT: Kosteninternalisierung und eine daraus folgende Besteuerung von Produkten und Dienstleistungen, die der Allgemeinheit  schaden  (wie  z.B.  Atomstrom-Kosten  für  Versicherung atomarer Unfälle, Transport, Endlagerung, reale Kosten für industrielle Agrarwirtschaft etc.)" (p. 189; p. 95 in pdf)

Reacties zijn gesloten.