#onderwijs2032: thema’s ipv vakken, ICT en Engels voor kleuters

Vandaag komt het rapport van Paul Schnabel over #onderwijs2032 uit. De eerste adviezen zijn al bekend gemaakt. Op de site van de NOS staat hier het volgende over:

Leerlingen moeten vanaf groep 1 van de basisschool al Engels krijgen. Dat staat in een advies van het Platform Onderwijs 2032. Het platform werd in het leven geroepen door staatssecretaris Dekker om te onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst.

Vorig jaar november werd gestart met een nationale brainstormsessie over de toekomst van het onderwijs. Er kon op allerlei manieren worden meegepraat. De duizenden tweets en ideeën werden in februari overhandigd aan het Platform.

Voorzitter Paul Schnabel presenteert vandaag de hoofdlijnen voor het advies aan het kabinet. Kern volgens het Platform: scholen moeten leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Engels en digitale vaardigheden

Het Platform vindt dat Engels onmisbaar is om toegang te krijgen tot de wereld en wil dat de taal vanaf groep 1 deel uitmaakt van het onderwijs. Op de middelbare school moet het dan niet meer verplicht zijn om een tweede moderne vreemde taal te leren. Naast rekenen, wiskunde en taal moeten ook digitale vaardigheden deel uitmaken van de kern van wat kinderen op de basisschool leren. Het gaat dan om mediawijsheid en het vinden, verwerken en creëren van digitale informatie.

Burgerschap

Ook nieuw is dat er op de basisschool meer aandacht moet zijn voor burgerschap. Een soort maatschappijleer, waarin aandacht is voor sociale vaardigheden, respect voor anderen, kennis van de rechtsstaat, democratische waarden en een cultureel diverse samenleving.

Thema’s in plaats van vakken

Verder ziet het Platform meer in het bundelen in thema’s dan in het geven van losse vakken. Bijvoorbeeld ‘een duurzame wereld’ of ‘gezondheid en ziekte’. De thema’s moeten passen in de drie domeinen: natuur & technologie, mens & maatschappij en taal & cultuur. Dat heeft als gevolg dat onderdelen van het huidige curriculum kunnen worden geschrapt, zoals het leren van grote hoeveelheden topografische, historische en natuurwetenschappelijke feiten.

Overleg met de sector

Nu de hoofdlijnen van het advies er liggen, wil het Platform er met de sector over doorpraten. Op basis van alle bijdragen van leraren, leerlingen, schoolleiders en het bedrijfsleven werkt het Platform het voorstel uit tot een definitief advies, dat het aan het einde van dit jaar aan het kabinet zal aanbieden.

BON is verbijsterd over het stuitende en wereldvreemde gemak waarmee voorstellen worden gelanceerd om de allerbelangrijkste opleiding maar weer eens om te gooien. ‘De overheid verwaarloost haar grondwettelijke taak, de zorg voor goed onderwijs’, zei Dijsselbloem. BON weet ook wel dat dit advies nog geen wet is en hoopt dat regering en Kamer verstandig met dit advies omgaan, maar we waarschuwden vanaf het begin dat een grabbelton de deur openzet voor aasgieren ideologen en Jomanda’s en die vrees lijkt terecht. De staatssecretaris heeft ook bij het volle verstand voor dit proces gekozen en de commissie wil graag met de leraren overleggen nu het advies op hoofdlijnen klaar is.

Update 1/10/2015 9u30: de commissie heeft nu de hoofdlijnen op hun website gezet. U vindt het ook hier als bijlage op onze site

32 Reacties

 1. De trein van de jaren tachtig

  De trein van de jaren tachtig (thematisch onderwijs) dendert gewoon verder.

  Inspraak steeds weer een wassen neus, al tientallen jaren.

  Hoe vager hoe beter schijnt het devies.

  De blik vooruit, geschiedenis telt niet meer.

  De zoveelste aanval op parate feitenkennis.

  En ondanks het gejubel over Engels, wordt er WEER geknabbeld aan onze ooit fameuze talenkennis.

  Met volle kracht vooruit want de bagage gooien we weg.

  Vage bezigheidstherapie en de school als therapeutisch instituut in dienst van de nieuwe mens: die trein dendert gewoon verder dus. Dit mag de naam onderwijs niet meer hebben.

   

   

 2. Van economische

  Van economische voorspellingen weet je dat ze gegarandeerd niet uitkomen en dat je er verstandig aan doet om ze "contrair" te benaderen.

  Waarheden die vanuit sociale wetenschappen worden verkondigd over actuele maatschappelijke ontwikkelingen zijn waardeloos, want bevooroordeeld’ (Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, in The Post online van vandaag).

  Alleen de onderwijskunde is in staat om absolute waarheden te verkondigen en ze maakt daarom aanspraak op dezelfde status als vroeger de theologie.

 3. Op de radio wordt medegedeeld

  Op de radio wordt medegedeeld, zonder enige kritiek, over dit stuk: " ….. beter dan kinderen lastig vallen met feitenkennis als jaartallen en geschiedenisgebeurtenissen."

  "Lastig vallen". Zo is de vernieuwde mores geworden. Intriest.

 4. Je zou wellicht verwachten
  Je zou wellicht verwachten dat de enorme mogelijkheden van ict in het onderwijs gebruikt zouden worden om het kennisniveau te verhogen. Het tegengestelde is het geval. Dankzij de rekenmachine hoeven kinderen die stomme rekensommen niet meer te maken, de wijze idioten van #onderwijs2032 laten veel minder van die feiten leren, gelukkig, we kunnen kindermishandeling bijna als opgelost beschouwen.
  Het wachten is nog op het afschaffen van gymnastiek omdat er toch veel slimmere manieren van verplaatsen zijn dan lopen of fietsen.

 5. E.D. Hirsch was onlangs in
  E.D. Hirsch was onlangs in het VK. Uit de blog van Daisy Christodoulou daarover: “On Thursday evening I had the privilege of hearing ED Hirsch give the Policy Exchange education lecture.  Hirsch in person was much like Hirsch the author: self-effacing, erudite, quietly compelling and wryly humorous.  He spoke about what the best kind of early education should look like, and stressed the egalitarian effect of teaching knowledge to young children. In order to become good readers, children have to develop a large vocabulary and a lot of knowledge about the world, and both vocabulary and background knowledge are ‘plants of slow growth’. That’s why it’s so important to start in the early years. We also cannot rely on search engines to teach pupils this vital knowledge, because “Google is not an equal opportunity fact-finder”: to look something up on the internet requires knowledge to begin with.”

  Meer informatie over het bezoek van E.D. Hirsch aan het VK:
  arollerintheocean.wordpress.com/2015/09/23/e-d-hirsch-comes-to-england-collections-of-blogs/

  Wat zou het mooi zijn als E.D. Hirsch ook eens naar Nederland kwam.

 6. Daniel Willingham in The
  Daniel Willingham in The American Educator (fall 2015 issue): “Two factors contribute to IQ: the breadth and depth of what you have in memory, and the speed with which you can process what you know. There are ways of measuring mental ability that are mostly independent of what you know. Sheer speed of processing data is one. For example, IQ is highly correlated with the time taken to verify which is the longer of two lines presented on a screen.19 Researchers have shown that although years of education is associated with IQ, it’s not associated with processing speed. That finding suggests that education increases IQ by increasing the breadth and depth of what you know, which runs counter to the idea that school is like mental exercise, and that the content of the exercise doesn’t matter.20 Other research has evaluated whether schooling affects IQ via a boost in very general processing capability (for example, the ability to mentally manipulate several things in mind at once) or via improvement in more domain-specific knowledge like reading and math.21 Findings from this research support the latter: schooling bolsters IQ by increasing students’ content knowledge and skills to use that knowledge.”

  De feiten (“feitjes”) kennen doet er dus heel veel toe..

  See more at: www.aft.org/ae/fall2015/willingham#.dpuf

 7. Daniel Willingham in de

  Daniel Willingham in de herfst 2015-uitgave van The American Educator: "Two factors contribute to IQ: the breadth and depth of what you have in memory, and the speed with which you can process what you know. There are ways of measuring mental ability that are mostly independent of what you know. Sheer speed of processing data is one. For example, IQ is highly correlated with the time taken to verify which is the longer of two lines presented on a screen.19 Researchers have shown that although years of education is associated with IQ, it’s not associated with processing speed. That finding suggests that education increases IQ by increasing the breadth and depth of what you know, which runs counter to the idea that school is like mental exercise, and that the content of the exercise doesn’t matter.20 Other research has evaluated whether schooling affects IQ via a boost in very general processing capability (for example, the ability to mentally manipulate several things in mind at once) or via improvement in more domain-specific knowledge like reading and math.21 Findings from this research support the latter: schooling bolsters IQ by increasing students’ content knowledge and skills to use that knowledge." De feiten (zogenaamde "feitjes") leren en kennen doet er dus heel veel toe. – See more at: www.aft.org/ae/fall2015/willingham#.dpuf

 8. Jarenlang is het vak

  Jarenlang is het vak maatschappijleer gekneveld door eindtermen die uitgingen van thema's. De meest verkochte methode heette ook zo. Pas na een worsteling van jaren brak het besef door dat een vak moet steunen op een zich uitbreidend begrippenapparaat, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en didactisch vertaald naar het niveau van leerlingen.  Nu – na  die verloren jaren  – staan het politiek, sociaal-economisch en juridisch systeem, onderling verbonden op het menu. Leerlingen krijgen nu een ondergrondkennis waarmee ze – als ze dat willen – allerlei "thema's" aankunnen.
  De thema-aanpak is dus gelukkig verlaten. Schnabel c.s. willen weer bij de mislukkingen beginnen.

 9. Dit rapport overvalt me qua

  Dit rapport overvalt me qua inhoud toch nog, hoewel je gezien de voorgeschiedenis ervan van alles had kunnen verwachten. Engels vanaf groep 1 (voorheen de kleuterschool) wordt geopperd, terwijl steeds meer kinderen worden aangemeld, die thuis nauwelijks Nederlands spreken. Het is een vreemde vlucht naar voren.

  Het leren schrijven van een sollicaitatiebrief wordt genoemd. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zoals het er nu uitziet lijkt het  me een anti-bildungs programma; het utiliteitsdenken ten top. Ook de toelichtingen ademen 100 % de geest van het nut in enge, economische zin, hoewel Bussemakers nog niet zo lang geleden bildung de hoogste prioriteit zei te geven. Maar dan moet je kinderen daarmee wel "lastig durven vallen".

  Ik zie de commerciële onderwijsbedrijven al in de startblokken zitten voor het aanleveren van leuke cursusjes " Zandbakengels,  eenvoudig Engels voor kleuters". 

   

 10. Thema aanpak maakt de meeste

  Thema aanpak maakt de meeste vakinhoud overbodig. Lost ook een pijnpunt op voor de oude SBL-garde in de onderwijscooperatie. Alles komt goed. 

 11. “Zo jongen”, vroeg de leraar

  “Zo jongen”, vroeg de leraar aan de leerling die zijn themalokaal instapte, “wat kom jij doen?”

  “Ik kom hier om een thema te leren, meester, want ik wil niet mijn hele leven thema’svuller blijven.”

  “Dat is goed jongen”, zei de themaleraar, want het spreekwoord gaat ‘themamanschap is meesterschap”. Je krijgt aan het eind een themadiploma en daarna een heel lange themaantie. En dan ben je eindelijk van al die themaidioten af, je beheerst je themajargon en dan kun je misschien een opleiding gaan volgen met themaoverstijgende vakken”

 12. Onder het kopje “Wat vind jij

  Onder het kopje "Wat vind jij?" wordt commentaar gevraagd op deelaspecten van het voorstel. Ik heb maar vast wat voorzetjes gegeven 🙂

 13. Het zouden dus utilitair

  Het zouden dus utilitair gerichte, weinig leerinspanning eisende veranderingen worden. Voor docenten die inspirerend willen lesgeven wordt het onderwijs steeds minder leuk. Wat mij aan de plannen van Dekker vooral stoort is dat hij of meent dat alle ouders blij zijn met utilitair gericht onderwijs of dat hij de taak van de overheid om ouders te helpen bij de opvoeding die zij hun kinderen willen geven verwaarloost. Hij heeft weliswaar lippendiens gegeven aan Bildung maar ouders die Bildung voor hun kinderen belangrijk vinden zullen in het door hem voorgestelde onderwijs daarvan weinig vinden. Politici die zeggen achter onze demokratische staatsvorm te staan worden geacht het er mee eens te zijn dat ouders door het uitbrengen van hun stem mee beslissen hoe ons land bestuurd wordt maar zij vinden niet dat ouders ook maar iets te vertellen mogen hebben over de scholing van hun eigen kind. Daarvoor zijn die ouders blijkbaar incompetent. Ik vind dat meten met twee maten onbegrijpelijk en ik geloof daarom niet in de demokratische gezindheid van onze politici.

 14. Ik kreeg een sterk déjà vu

  Ik kreeg een sterk déjà vu-gevoel (begeleid door lichte darmkrampen) toen ik dit zag. Ik ben het alleen een beetje kwijt: is dit nu HNL Reloaded of HNL Revolutions? Me iPad en me iPhone wisten het ook niet :-(. Had ik nou maar wat meer parate kennis gehad…..

 15. Uit een interview met Paul

  Uit een interview met Paul Schnabel in Trouw van 2 0ktober 2015
   
  Vorige week publiceerde de OECD juist een kritisch rapport over het gebruik van computers op school. Leerlingen zouden slechter presteren, doordat scholen technologie verkeerd gebruiken.
  "Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat ik daar op dit moment niet zoveel betekenis aan toeken. Er zijn al slimme digitale programma's die zich aanpassen
  aan het niveau van de leerling. Waarschijnlijk moeten scholen inderdaad veel leren op dit gebied."
   
  Twee punten:
  Let op de vraagstelling waarin al verborgen ligt dat het aan de scholen ligt. Iets wat niet uit het onderzoek kwam.
  Kijk naar het antwoord van Paul Schnabel die ofwel het onderzoek kent en gretig gebruik maakt van de vraagstelling ofwel kent hij het onderzoek niet en dat is best kwalijk voor iemand die een advies presenteert over goed onderwijs in de toekomst.
  Klaas Wilms
   
   
 16. Schud jij de termijn van

  Schud jij de termijn van koning Willem III zo uit je mouw? Nee, dat zoeken we inderdaad op.

  Zoek jij de oplossing van de vergelijking van Dirac even op? Ja, maar die snap ik niet.

 17. De overheid herroept zelden

  De overheid herroept zelden foute haar beslissingen als die het onderwijs betreffen. Eén van de zeldzame gevallen waar dat wel gebeurde was de basisvorming. Meestal betreft het kleine veranderingen te classificeren als damage control. Beweren dat de slechte reultaten van het werken met computers bij de scholen ligt en niet aan het leersysteem zellf past uitstekend in die strategie. wsm biedt ter verklaring van het advies bij Paul Schnabel zowel een mogelijkheid van mauvaise foi bij het lezen van het onderzoek van van het OECD als die van bonne foi in combinatie met incompetentie doordat hij dat onderzoek niet kent. Die twijfel of onze politici geraffineerd en gewetenloos zijn of te kortzichtig is in Onderwijsland van alle dag.

 18. De overheid herroept zelden

  De overheid herroept zelden foute haar beslissingen als die het onderwijs betreffen. Eén van de zeldzame gevallen waar dat wel gebeurde was de basisvorming. Meestal betreft het kleine veranderingen te classificeren als damage control. Beweren dat de slechte reultaten van het werken met computers bij de scholen ligt en niet aan het leersysteem zellf past uitstekend in die strategie. wsm biedt ter verklaring van het advies bij Paul Schnabel zowel een mogelijkheid van mauvaise foi bij het lezen van het onderzoek van van het OECD als die van bonne foi in combinatie met incompetentie doordat hij dat onderzoek niet kent. Die twijfel of onze politici geraffineerd en gewetenloos zijn of te kortzichtig is in Onderwijsland van alle dag.

 19. En je kunt ook al raden wat

  En je kunt ook al raden wat er hierna gaat komen: "Als in het basisonderwijs zoveel Engels wordt geleerd, in thema's wordt gewerkt en veel met ICT wordt gedaan, dan moet dat natuurlijk in het voortgezet onderwijs een vervolg krijgen."

   

  Onderwijsvernieuwing wordt altijd daar gelanceerd waar de weerstand het zwakst is, om het dan van daaruit verder uit te rollen. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat veel basisschoolleerkrachten gaan zeggen: niet dit veranderingsgedoe er óók nog bij.

   

  Interessant overigens dat bij onze parlementariërs zo'n enorme weerstand heerst tegen die tijdelijke verhuizing wegens het opknappen van het Binnenhof. Vanwaar die inflexibiliteit? Hebben ze op school te weinig geleerd om om te gaan met verandering?

 20. @Em70

  @Em70

  Het rapport van Schnabbel en co gaat niet alleen over het basisonderwijs, maar ook over het voortgezet onderwijs. Het rapport is expliciet over het opbreken van de "vakkenstructuur" in het voortgezet onderwijs.

 21. @mark’79

  @mark'79

  De VO-raad is blij met de aanbevelingen. Het loslaten van een aantal verplichte vakken geeft ruimte om op scholen het onderwijspakket te laten aansluiten bij de leraren  die je toch al in dienst hebt. Dus niet alleen een 'flexibele schil' in je personeelsbestand, maar ook nog eens lekker flexibel met het vakkenpakket kunnen omgaan. Daarmee kun je nog meer bezuinigen op lerarensalarissen.

  Onlangs wees de arbeidsmarktrapportage van VOION uit dat in vier jaar tijd het aantal leerlingen in het VO (en dus de lumpsumbedragen die scholen krijgen)met 6% is toegenomen, terwijl het aantal leraren (in fte's uitgedrukt) met 6% is afgenomen. Door dit plan kun je de laatste 6% nog wat opschroeven.

   

 22. @mark’79

  @mark'79

  De VO-raad is blij met de aanbevelingen. Het loslaten van een aantal verplichte vakken geeft ruimte om op scholen het onderwijspakket te laten aansluiten bij de leraren  die je toch al in dienst hebt. Dus niet alleen een 'flexibele schil' in je personeelsbestand, maar ook nog eens lekker flexibel met het vakkenpakket kunnen omgaan. Daarmee kun je nog meer bezuinigen op lerarensalarissen.

  Onlangs wees de arbeidsmarktrapportage van VOION uit dat in vier jaar tijd het aantal leerlingen in het VO (en dus de lumpsumbedragen die scholen krijgen)met 6% is toegenomen, terwijl het aantal leraren (in fte's uitgedrukt) met 6% is afgenomen. Door dit plan kun je de laatste 6% nog wat opschroeven.

   

 23. Dat gedoe met al die losse

  Dat gedoe met al die losse faculteiten op de universiteiten kan toch eigenlijk ook niet meer. In de betonmixer al die happen! Daar komt dan een mooie gladde eenheidsworst uit, die je in iedere gewenste vorm kunt kneden, klaar voor de toekomst :-).

 24. “Welke kennis en vaardigheden

  "Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het primair en het voortgezet  onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst? Hiermee begint Schnabel zijn eulogie in het Platform 2032. Hij vindt blijkbaar geen differentiatie naar de persoonlijkheid en speciale belangstelling van elke leerling nodig. Denkt hij werkelijk met een uniforme leerlingenpopulatie te maken te hebben of betreft de scholing alleen taal, Engels en computervaardigheid? En houdt hij ook nog rekening met verschillen in leerstijlen? Moeten we allemaal zelfs zonder pen en kladbriefje van achter de omputer leren?  De meeste leerlingen hebben in hun eerste 18 levensjaren nog wel tijd voor veel meer dan de 3 genoemde aandachtsgebieden. Ik heb niet de indruk dat hij leerlingen en hun ouders vrijelijk die extra tijd wil laten invullen. Mag je nu wel of niet op school naast Engels extra moderne vreemde talen erbij nemen? Waarom moet Nederlands van taal tot dialect gedegradeerd worden? De allochthone kinderen zullen zich waarschijnlijk niet meer inspannen voor het leren van goed Nederlands als op Engels leren zo`n grote nadruk wordt gelegd. Waarom zouden zij en autochthone Nederlanders goed in die taal willen worden als je in Nederland overal even goed met Engels terecht komt en je kennis van Engels in het buitenland deuren opent? Schnabel moedigt linguacide op de Nederlandse taal aan. En hij is een despoot omdat hij voorschrijft wat en hoe onze kinderen moeten leren en wat ze niet op staatskosten mogen leren. 

 25. Als Finland het doet, dan is

  Als Finland het doet, dan is het goed. Goed overgepend, Schnabel c.s. Ik kan niet geloven dat bovenstaand voorstel #2032 mede is voortgekomen uit inspraakronden. Decadentie van de overheid komt voor de val.

   

  Richard Garner, 'Finland schools: Subjects scrapped and replaced with 'topics' as country reforms its education system', The Independent, Friday 20 March 2015

   

  [foto: "Pupils at Siltamaki primary school perform a rap as part of their cross-subject learning Jussi Helttunen"]

   

  "Subject-specific lessons – an hour of history in the morning, an hour of geography in the afternoon – are already being phased out for 16-year-olds in the city’s upper schools. They are being replaced by what the Finns call “phenomenon” teaching – or teaching by topic. For instance, a teenager studying a vocational course might take “cafeteria services” lessons, which would include elements of maths, languages (to help serve foreign customers), writing skills and communication skills.

   

  More academic pupils would be taught cross-subject topics such as the European Union – which would merge elements of economics, history (of the countries involved), languages and geography.

   

  There are other changes too, not least to the traditional format that sees rows of pupils sitting passively in front of their teacher, listening to lessons or waiting to be questioned. Instead there will be a more collaborative approach, with pupils working in smaller groups to solve problems while improving their communication skills."

   

  "It is an English lesson, but there is a map of continental Europe on the whiteboard. The children must combine weather conditions with the different countries displayed on the board. For instance, today it is sunny in Finland and foggy in Denmark. This means the pupils combine the learning of English with geography."

   

  We vernietigen de vakgerichte boeken, jagen de vakleerkrachten weg, en maken er een grote praatgroep van alwetende pubers van. De hardste werker en de grootste mond zullen voor de rest van een ad hoc groepje bepalen wat het troebele eindresultaat wordt. Gestructureerd onderwijs wordt opgeofferd aan de ad hoc meningenfabriek. Waar vakgerichte feiten niet meer belangrijk zijn, zullen de drogredenen en emotie regeren. Iedere mening telt (nou ja niet alle, net zoals bij de inspraakronde voor #2032), en degene die deze mening het beste kan verdedigen (sociale vaardigheden!), wint het dispuut en de punten van de leraar. Kijk in de politiek, en bijvoorbeeld de NS, waar dit toe kan leiden. Een gevaarlijke ontwikkeling. Immigratie van goedkope vakkrachten dient de kennislacunes te vullen. Met een dubbeltje op de eerste rang. De domheid regeert. Weg met ons. Groot, groter, grootst. Tot de val.

 26. Toen ik school ging op het

  Toen ik school ging op het Gymnasium leek de positie van leraren veel op die van artsen die in loondienst van een ziekenhuis werken. Nu lijkt zij eerder op die van administratieve medewerkers op een goot kantoor. Het ondewijs is zozeer van karakter veranderd dat het bijpassend type leraar nog maar weinig gemeen heeft met dat van zijn hoog in zijn leervak opgeleide vroegere collega. Terukeer naar het voormammouthale onderwijs zou moeilijk zijn wegens het ontbreken van voldoende leraren die aan de toenmalige specificaties voldeden. Omdat de huidige leraren indezelfde positie verkeren als de lagere medewerkers in een middelgroot bedrijf en gemakkelijk ontslagen kunnen worden en in veel gevallen weten dat hun vakkennis te gering is voor het vroegere onderwijs lijkt het onwaarschijnlijk dat zij door acties de snode plannen van Dekker, Schnabel en de onderwijsmaffia zullen kunnen torpoderen. Om de doordenderende trein van het onderwijs tot stilstand te brengen zal BON het aantal ouderleden moeten vergroten en hen daartoe moeten aansporen. Dat kunnen zij natuurlijk ook door de trein te laten ontsporen! 

 27. @Mark79

  @Mark79

  Ja, je hebt helemaal gelijk: het gaat inderdaad ook over het VO; ik ben inmiddels wakker. Maar in het VO de vakken afschaffen? Dan breekt er een opstand uit; daar gaat het ministerie zich niet aan branden. Dat afschaffen van die vakken, dat zie ik dus niet gebeuren. Hooguit worden er thema's ingevoerd die dan fungeren als containerbegrippen waaronder de gewone losse schoolvakken in de praktijk gewoon verder functioneren. De welbekende beleidsarme invoering dus. Ben wel benieuwd hoe de examens eruit gaan zien van "taal en cultuur". Latijn vertalen naar het Engels? Het kan natuurlijk alleen maar één grote puinhoop worden. Dekker hoeft alleen maar die discussie te rekken tot de volgende verkiezingen, en zijn werk zit erop; zijn opvolger mag de knopen doorhakken en eventueel de storm gaan oogsten. Of misschien toch hijzelf, als minister van het ministerie van Mens en Maatschappij.

 28. De kranten overziend die

  De kranten overziend die verschenen zijn na het Schnabel-verslag, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat zijn Onderwijs-over-17-jaar in een totaal vacuum is gestort. Geen of nauwelijks reacties, op een paar negatieve hier en daar na.
  Onderwijzers wijzen naar hun voorhoofd als ik ze spreek over Engels vanaf groep 1. En wie geeft daar dan les in? En wat levert dat op in een land waarin kinderen als geen ander zich in Engels kunnen uitdrukken en toeristen vewonderd zijn dat iedereen hen op straat de weg kan wijzen. Thema's in plaats van vakken? Dat soort conservatieve ideeën anno 1980 weer oprakelen, daar doen we natuurlijk niet aan mee, zeggen leraren die ik spreek.
  Alleen figuren als Rosenmöller hoor je dat nog wel eens in die richting roepen. Maar verder doodse stilte. Misschien moeten we het daar dan maar bij laten.

 29. Platform Onderwijs 2032,

  Platform Onderwijs 2032, ‘Analyse dialoog Onderwijs2032, oktober 2015.

  Deze rapportage is opgesteld door een onderzoeksteam van EMMA – Experts in Media en Maatschappij [uitbesteed – ook aanbesteed?]

   

  "De Platformleden baseren zich in hun advies op een maatschappelijke dialoog, wetenschappelijke inzichten en inspirerende voorbeelden uit het buitenland. EMMA is sinds de start in februari vast onderdeel van het team dat het Platform Onderwijs2032 ondersteunt. Onderdeel van onze werkzaamheden was het maken van een rapportage over de maatschappelijke dialoog."

   

  "Deze rapportage is gebaseerd op de opbrengst van de maatschappelijke dialoog over het onderwijs van de toekomst die is gevoerd van 12 februari tot en met 30 juni 2015. In deze periode heeft het Platform Onderwijs2032 iedereen uitgenodigd om zijn of haar visie over de toekomst van het onderwijs te delen. Er zijn geen eisen gesteld aan de vorm van de bijdragen, waardoor de hoeveelheid input erg groot is (13.010 bijdragen in totaal), verspreid over verschillende typen bronnen. Hieronder staat een overzicht van het aantal bijdragen per bron. Zoals de onderstaande tabel laat zien, zijn verreweg de meeste berichten verstuurd via Twitter. Inhoudelijk ligt het zwaartepunt van deze rapportage echter niet bij Twitter, maar bij de overige bronnen (zie de bijlage van dit rapport), die meer ruimte bieden voor diepgang."

   

  "Type bron – Aantal bijdragen (12 februari – 30 juni 2015)

  Tweets 11.983; Artikelen nieuwssites 277; Ingezonden stukken (digitaal en per post) 200; Bijdragen op Facebook 494; Bijdragen op de dialoogsite 190; Blogs 145; Artikelen gedrukte media 137; Verslagen fysieke bijeenkomsten 78; Brainstormsessies leerlingen basisscholen en middelbare scholen 59" (p. 9)

   

  "Inhoudsopgave: 1 Inleiding; 2 Verantwoording, facts and figures; 3 Doel van het onderwijs; 4 Dynamiek in de samenleving; 5 Persoonsvorming; 6 Maatschappelijke toerusting; 7 Condities voor goed onderwijs; 8 Aanpak van het curriculum; 9 Over dit onderzoek;

   

  Bijlage: Overzicht bronnen Onderwijs2032" – p. 85-93

   

  Een bont allegaartje van bijdragen van Veilig Verkeer Nederland, de Hartstichting, Koeno Gravemeijer, naar VNO NCW, McKinsey en UNESCO (naast de 'usuals suspects' als de diverse Sovjet Raden). Opvallend veel niet relevante (?) bijdragen: mindfulness, geluk, filosofie, zelfvertrouwen e.d. Modern is dat het bezit van een Twitteraccount relevant is bij het geven van inspraak. Klopje op de schouder voor mij [klop, klop]: het eerder door mij genoemde artikel uit The Independent over het Finse thema-onderwijs (hoezo Nederlandse maatschappelijke dialoog??) wordt tweemaal aangehaald in H. 8 Aanpak van het curriculum, 8.1 Inleiding, 8.2 Integraal onderwijs, p. 73. Hoe kan EMMA (communicatiebureau; geen inhoudelijke kennis van het onderwijs) de verscheidene bijdragen waarderen en selecteren? (Moderne) inspraak is een wassen neus, dat zullen we straks zien als de OESO/EU/UNESCO/VS-zienswijze uit de hoge hoed wordt getoverd als conclusie uit de 'maatschappelijke dialoog' (not). Ach, het gaat maar over kinderen, onze toekomstige volwassenen. De waan van de dag regeert.

 30. “Op basis van alle bijdragen

  "Op basis van alle bijdragen van leraren, leerlingen, schoolleiders en het bedrijfsleven werkt het Platform het voorstel uit tot een definitief advies". Wat mij bij deze zin verbaast is het volgende: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Ouders worden geacht voor hun kind totdat het 18 jaar geworden is te mogen bepalen wat voor hem of haar goed is. Het lijkt mij dat dat ook voor het onderwijs geldt of zou moeten gelden. Toch wordt de ouders niets gevraagd en worden de meningen van kinderen bij het optellen van het advies meegenomen. Is er nou niemand van mijn medelezers die zich daar even zeer over verbaast? Is er niemand anders die ALS OUDER daartegen wil protesteren?

 31. In de volkskrant staat een

  In de volkskrant staat een artikel van

Reacties zijn gesloten.