Na Amsterdam nu ook Nacht van de universiteit in Groningen

Vrijdag 16 oktober wordt de Nacht van de Universiteit in Groningen gehouden. BON voorzitter Ad Verbrugge doet de plenaire openingslezing. Deze nacht is een direct vervolg op de uiterst succesvolle Nacht van de Universiteit die vorig jaar mede door BON is georganiseerd in Amsterdam. Wij zijn trots dat we hebben kunnen bijdragen aan een steeds bredere discussie over de functie en het wezen van de universiteit en de manier waarop deze bestuurd en beoordeeld dient te worden.

De inhoud van de Nacht vindt u in de bijlage, evenals de sprekerslijst en het schema 

6 Reacties

 1. Groningen draagt een grote

  Groningen draagt een grote verantwoordelijkheid voor de verwoesting van reken- en wiskundeonderwijs. Anne van Streun's desastreuze invloed is onverminderd. Je vraagt je af of tijdens zo'n nacht daar aandacht voor is of dat men het gewoon niet wil weten.

 2. Daar staat wel iets tegenover

  Daar staat wel iets tegenover, FF:

  De Groningse hoogleraar onderwijskunde Leon van Gelder (1913-1981) was een van de grondleggers van de onderwijskunde. Na een ontwikkeling vanaf 1964 is onderwijskunde sinds 1983 in Nederland als zelfstandige studie opgenomen in het academisch statuut.

 3. Eens gekeken wat Leon van

  Eens gekeken wat Leon van Gelder (1913-1981, op latere leetijd hoogleraar onderwijskunde, Groningen) tijdens zijn hoogleraarschap heeft gepresteerd.

  Hij was een gedreven iemand, uit een armelijk joods gezin, die geleidelijk, door werk en sociale bewogenheid, via de ladder van  onderwijzersaktes, examens (wiskunde e.a.), een universitaire positie bereikte . Als hoogleraar, in die functie en in die tijd, een prominente figuur in onderwijs-vernieuwing  ;  waaronder initiator van de middelschool. Duidelijk in het socialistische kamp waar, 1960-70, onderwijsvernieuwing (vanuit zijn visie) het adagio was.  

  Zijn inzichten, met  name over de middenschool, zijn niet zozeer gebaseerd op minitueuze (of wetenschappelijke) analyse van grondbeginselen van pedagogiek (wat later en beter, ontwikkelingskunde zou gaan heten). Basis en uitgangspunt waren meer op zowel half-intuitieve doorzichten als sociaal-ervaren werkelijkheid gebaseerd. Zijn rapport  "Nieuwe onderwijsvormen"  (1965)  gaf mede de aanzet tot de basisschool. Een eerste middenschool in Groningen (1978) werd naar hem vernoemd.

   

  Het verleggen (verlengen) van de primaire onderwijs-fase (van 11,12 jaar naar wat later, 14,15,16 jaar) is ongetwijeld juist en nu ook wetenschappelijk goed te rechtvaardigen. Toen, echter, werd die rechtvaardiging niet wetenschappelijk onderbouwd (dat werd in die jaren  ook niet strikt verlangd), hij en andere medestanders gingen liever direct over op de fase van realiseren. Zo werd de middenschool een politieke prooi tussen links en rechts.

  De middenschool werd  een grandioze mislukking  (de gymnasia likten hun wonden –  nog steeds), omdat de grondprincipes (te vinden in de latere ontwikkelingskunde) slecht of niet werden herkend door de massa's docenten die het moesten uitvoeren. Als politieke speelbal kwam er niets terecht van de wel wenselijke vernieuwing van  onderwijs, van curricula, practica en beleveniswerelden.

  Even later kwamen "veelbelovende" nieuwe zaken (ICT met name, maar ook de " open" wereld, communcaties, materiele welvaart), die het zicht op de (nog steeds) noodzakelijke pedagogische midden-fase nog verder verwarden en verduisterden. In die zin kan de algehele verwarring die in onderwijsland heerst worden begrepen. Allerlei namen voor wat eigenlijk onderwijskunde zou moeten heten, zijn usance : pedagogiek,  onderwijspsychologie en -sociologie, orthopedagogiek, didactiek, opvoedkunde, of gewoon pedagogie.

   

  Er bestaat een driejaarlijke prijs, de Leon van Gelderprijs, die door de AOb wordt uitgereikt  –  een oorkonde, een plastiek en 500 euro. De prijs werd (mede) op initiatief van de AOb ingesteld. Andreas Schleicher (onderwijs functionaris bij het Oeso in Parijs) was in 2012 de laatst uitverkorene.          

   

   

 4. Ik heb me eigenlijk nog nooit
  Ik heb me eigenlijk nog nooit uitgelaten over onderwijskunde, en over didactiek voor zover ik me herinner alleen in relatie tot door didactici veruineerde dan wel afgeschafte vakinhoud. Ik blijf hopen op de onderwijskundige die oog heeft voor vakinhoud.

 5. Deze foto is genomen vanuit

  Deze foto is genomen vanuit een oude hoerenbuurt in Groningen. Op de achtergrond staat de toren van de Akerk. Halverwege op de foto is de uitspanning "het land van belofte". Rechtsaf ga je dan de Vishoek in, waar het al eeuwen gebeurt: De nacht van Groningen.

   

 6. @hb2944 Dank voor de info. Ik
  @hb2944 Dank voor de info. Ik heb de foto van een rechtenvrije fotosite. Zoekterm Groningen, dat wel;))

Reacties zijn gesloten.