De denktank van het onderwijsbeleid

tank450x200-1502315.jpg

Zoals bekend is staatssecretaris Dekker een nationale discussie over het onderwijs gestart met het project #onderwijs2032. Iedereen mag via filmpjes, twitter, facebook, een dansje, een gedicht of een app aangeven hoe het onderwijs voor kinderen die in 2032 van het voortgezet onderwijs af komen er uit moet zien. Het is duidelijk: technici willen meer techniek, computerdeskundigen meer ICT, ondernemers willen ondernemingsvaardigheden en de medische hoek wil vooral meer info over gezond leven. Natuurlijk zijn er altijd mensen die vinden dat geluk het allerbelangrijkste is, dus daar moet ook veel aandacht voor, en mindfulness niet te vergeten. Een niet zo heel bijzondere grabbelton, gevuld door aasgieren, Jomanda's, ideologen en enkele oprecht bezorgde burgers. De minister heeft inmiddels een commissie benoemd om uit deze wirwar de juiste ideeën te filteren. Wie maakt het filter, vragen we ons af en is #onderwijs 2032 meer dan een nauwelijks verholen poging om te doen alsof er geluisterd wordt naar "het volk"?

Enige dagen geleden schreven we ook over de samenwerking tussen EU beleidsmakers en de grote multinationale ICT ondernemers. In oktober is er overleg. Kennelijk wordt niet gewacht op de uitkomst van #onderwijs2032, maar zullen er ongetwijfeld op Europees niveau al afspraken worden gemaakt. Natuurlijk in overeenstemming met afspraken in het geheime TTIP overleg. De grabbelton zal weinig invloed hebben, maar de uitkomst is vast in in lijn met wat er door de hogere gremia wordt bekonkeld.

Het is u wellicht nog niet opgevallen, maar in de enorme brij van mensen die meningen hebben, ontbreekt vooralsnog de inbreng van de leraren. Al is het ons niet verboden ook zelf een ideetje voor 2032 in de grabbelton te gooien natuurlijk. Op het congres der grote mannen in oktober horen leraren niet thuis. Dat is evident. Mensen met een dergelijk laag salaris zijn natuurlijk niet in staat mee te praten op dat niveau, wellicht op een enkel gesecteerd exemplaar na.

Vandaag bericht de Telegraaf dat er nog een club uiterst deskundige buitenstaanders gaat praten over het onderwijs: de Nationale Denktank 2015. Rinnooy Kan heeft deze keer "24 excellente masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi met zeer uiteenlopende achtergrond" bij elkaar geharkt. Gelukkig hebben ze nu, voordat het denken is begonnen al veel ideeën: leraren moeten aan te veel regeltjes voldoen en zijn daarom niet betrokken bij individuele leerlingen, en de mogelijkheden om slimmer te leren zijn de afgelopen halve eeuw drastisch toegenomen, ondermeer door ICT. Daarentegen is de lespraktijk vrijwel onveranderd gebleven, volgens de denktank die net begonnen is met denken.

Leraren zijn volgens OCW het allerbelangrijkste; OCW toont dat door een loonsverhoging uit eigen (pensioen)zak "take now it or it's gone" en een aanbod van 0,2% van de VO-Raad. Over diezelfde VO-Raad heeft Alderik Visser overigens een sterk blog geschreven: ontpolderen.

Het gaat allemaal vast goedkomen.

12 Reacties

 1. Waarom wordt niet gezegd dat

  Waarom wordt niet gezegd dat het eigenlijk een denkshovel is?

   

  Blijf aandacht geven aan TTIP. TTP (pacific) en TiSA zijn hiermee verbonden.

   

  Onderschat het niet, TiSA is zeer belangrijk:

  "According to World Bank figures, "services" comprise 75% of the EU economy and 80% of the US economy. For a typical developing country like Pakistan, services comprise 53% of its economy. The TiSA covers the majority of the global economy."

   

  In de TiSA annex on Professional Services van 13 februari 2015 wordt gesteld: "(i) [AU/CO/NZ/NO propose; KR/MX/TW/CH/JP oppose: private education services [CPC 921-4**, CPC 929**];]"

   

  In de tekst via BBC (26 februari 2015; p. 78-80) wordt glashelder dat de Nederlandse delegatie het onderwijs niet bijster interesseert wat betreft het stellen van nadere voorwaarden (vergelijk positie andere EU-landen; bijv. bij specifieke zaken ronduit niet aan TiSA gebonden; eis nationaliteit (hoog)leraren; beperking aantal scholen; eis verstrekking erkende staatsdiploma's, etc.), en NL de algemene EU-positie volgt (evenals o.m. Duitsland, VK). Met de 'level playing field' tussen partijen (BRICs incl. China uitgesloten) kunnen we daarmee nog de grootste lol beleven. Nu niet reageren, is vastzitten voor de toekomst.

   

  Aan aantal onderhandelingspartijen (o.m. VS) probeert de mogelijkheid voor overheidspartijen via aanbesteding een nationaliteitseis van werknemers enz. te stellen zoveel mogelijk te beperken. Dat 'level playing field' moet er zoveel mogelijk komen. Schrik niet als er een overnamestrijd van privéscholen op Nederlands grondgebied zal gaan plaatsvinden, en bepaalde partijen hyperassertief zijn. Het hoeven niet alleen Amerikanen te zijn… Of wil NL graag de Freudenthal-wiskunde aan het buitenland slijten? Dat kan natuurlijk ook! 😉 Het kleine NL zal ten onder gaan aan het commerciele geweld van partijen met grotere marktmacht dankzij een grotere bevolking. De EU is niet af (mocht u het willen..), zodat VS met schaalgrootte altijd in het voordeel zal zijn. UPC bezit (nagenoeg?) onze gehele kabelmarkt (de gemeentelijke overheid had geld nodig).

   

  Ten opzichte van de GATS (een eerder verdrag omtrent dienstverlening; onder H.) zullen e-commerce, 'regulatory transparency', en telecommunicatie, erbij komen. Er wordt flink gesproken over dataprotectie (privacy) bij e-commerce. E-commerce (dat kan natuurlijk alles zijn) is de achterdeur waarmee het onderwijs betreden kan worden. Denk ook aan publiek-private samenwerkingen, waardoor het volledig publieke onderwijs private trekken krijgt, en daardoor het 'level playing field' kan binnenhalen. Dit zijn de bekendste sluiproutes voor het omzeilen van strikte concessievoorwaarden voor (de dienst) het onderwijs. Welke gaan er voor de EU gelden, nu NL zich aan EU-beleid zonder terughoudendheid lijkt te gaan conformeren?

   

  De toekomst van ons onderwijs blijft in nevelen gehuld. Waarom geeft NL overheid / regering niet eerlijk aan waarmee men bezig is? Geheimhouding totdat we erin geluisd zijn? Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

   

  Hiermee ben ik weer terug bij de denkshovel van het onderwijsbeleid. De bestuurskundigen zijn overwerkt met het bedenken van plannen om de Nederlandse bevolking bij het van tevoren vastgestelde beleid te betrekken. Nu, ook deze denktank zal niet werken, als het Nederlands onderwijspersoneel niet serieus wordt genomen. Vermijd de honingpotten van de grote ICT-partijen, en kom op voor Nederland (weet u nog?). Nou ja, is het onderwijsveld niet hopeloos verdeeld, en hoe komt dat? Begon dat bij de grootscheepse onderwijshervormingen, waarna de onderwijsadviesbureau's (en gevleide grote onderwijsbesturen) de schoorsteen wilden laten blijven roken? Het slagveld van het onderwijsbeleid.

 2. @Sympathisant

  @Sympathisant

   

  Dank voor de info. We blijven vechten. Ik vrees datr er tegen deze ellende geen kruit geassen is. Blijft over te proberen lokaal (wat dan dan ook moge wezen) enige invloed te hebben binnen de door het kapitaal vastgestelde kaders.

 3. Hebben de werkgevers in het

  Hebben de werkgevers in het secundair onderwijs  ooit uitgelegd waarom ze denken te spreken namens de ouders, in het bijzonder namens DE ouders? Die willen helemaal niet allemaal hetzelfde op één ding na: meer te zeggen krijgn over het onderwijs dat aan HUN kind gegeven wordt.

 4. @ Gerard

  @ Gerard

   

  In veel landen is protest tegen de agressieve globaliseringsagenda. Partners bij Wikileaks TiSA zijn The Saturday Paper – Australia; Libération – France; Mediapart – France; Süddeutsche Zeitung – Germany; Ethnos – Greece; Kjarninn – Iceland; L'Espresso -Italy; La Jornada – Mexico; Dagens Næringsliv – Norway; Publico – Spain; Punto24 – Turkey; OWINFS – United States; Brecha – Uruguay. Het zou de Nederlandse media sieren als men de Nederlandse burger eens ging informeren. Of is men bang adverteerders te verliezen? Alles voor de commercie, en het slijmspoor naar Den Haag.

   

  De Nederlandse burgers kunnen de overheid expliciet op de Grondwet wijzen. De Nederlandse overheid en regering doen maar omdat wij het toestaan. De afgelopen jaren zijn we lamgeslagen met allerlei 'noodzakelijke' maatregelen. Het wordt tijd de grote strategie achter die 'noodzakelijke' maatregelen te doorgronden. Ik vrees dat het inmiddels gevreesde 'zoet' na het 'zuur' een federalistische EU is die tezamen met o.m. de VS één geliberaliseerde markt vormt. De aanbestedingsprocedures krijgen een speciale dimensie. 😉

   

  Bij TiSa hebben we het over Australië, Canada, Chili, Hongkong, IJsland, Israel, Japan, Zuid-Korea, Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, VS, Uruguay, EU, Colombia, Costa Rica, Mexico, Panama, Peru, Turkije, Pakistan, Paraguay.

   

  Vrees nog niet. Men is over TiSA nog in onderhandeling (onderwijs niet in 'July-round'). Hopelijk kan NL enige inbreng omtrent onderwijs geven. Op TTIP staat nu de meeste druk, en de VS zal een eventueel gesloten TPP (Brunei, Chili, Nieuw-Zeeland, Singapore, VS, Australië, Peru, Vietnam, Maleisië, Mexico, Canada, Japan, Colombia, Philippijnen, Thailand, Taiwan, Zuid-Korea) als chantagemiddel tegen de EU voor een snelle afsluiting (voor einde ambtstermijn Obama) van TTIP kunnen inzetten. VS (Google, Facebook) wil ook graag persoonlijke data uit EU kunnen exporteren (mag nu niet vanwege strengere EU-regels). Hiermee zal het 'dataminen' door bedrijfsleven en overheden een nieuwe dimensie kunnen krijgen. 🙂

   

  Wat wij kunnen doen? Heel luid bij de Nederlandse regering protesteren. Ik heb in de documenten van de BBC gezien dat andere landen veel zorgvuldiger met de eigen burgers omgaan. NL lijkt weer eens een te grote broek aan te doen en met de grote jongens te willen borrelen. Of ronduit laf of lui te zijn in verzet. Het woord 'corrupt' durf ik niet in de mond te nemen. NL lijkt vergeten dat het eigen burgers heeft. Alles draait om de EU, VS, enz. "We zijn een handelsland". "We verdienen veel met de export" (men bedoelt het herverpakken van dozen naar Duitsland) Die drogredenen wil ik niet meer horen. We moeten keihard de bescherming van het Nederlandse onderwijs in Den Haag verdedigen. Hierbij zullen we meer mensen bewust kunnen maken van de TiSA dreiging, en mobiliseren (via de daartoe geeigende kanalen). Helaas, terug naar de jaren zestig, en zeventig van de vorige eeuw.

   

  We hebben al lang genoeg over ons heen laten lopen met 'het moet zo' want BRICs, globalisering, enz. Moet de eigen bevolking dan maar op een houtje gaan bijten? Met TiSA worden concrete besluiten over onze toekomst gemaakt. Over de gezondheidszorg zeg ik hier maar niets. Niet alles is handel. Wij zijn burgers, en geen consumenten. Het IQ van de toekomst moet worden veilig gesteld. Zonder '21st century skills'. De politiek en doordravende overheid (met het bedrijfsleven en machtige door de overheid opgerichte lobby-organisaties zoals PO-, VO-, MBO-, AOC-Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU op schoot) zijn daar blijkbaar niet toe in staat. We moeten het heft in eigen hand nemen, en 'stop!' roepen. Dát is pas 'liberallisering'! 😉

 5. @ Malmaison

  @ Malmaison

   

  Rosenmöller vanochtend bij BNR (1:30-1:40): Het is duidelijk dat we van 'massawerk naar maatwerk gaan'. We moeten het onderwijs aanpassen aan de talenten.

   

  'Samen naar school' is 'passend onderwijs' geworden. Het niveau daalt weer een puntje minder. De woorden worden mooier, dat wel.

 6. De overheid ondertussen maar

  De overheid ondertussen maar lintjes uitdelen aan buitenlandse mensenrechtenactivisten. Nederland vindt zichzelf niet interessant genoeg. Weg met ons.

 7. En niemand kan nog het

  En niemand kan nog het sommetje maken:

  één docent, 30 leerlingen, 50 minuten = … seconden maatwerk per leerling per les.

  Maar dan wel weer 6 á 7 keer op een dag.

   

  We geven geen 'passend onderwijs' maar we maken het 'onderwijs passend'.

 8. Op de BNR-site  waar

  Op de BNR-site  waar Sympathisant (10.59 uur) naar verwijst staat ook een commentaar van Guus Staats van EP Nuffic, het centrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs:

   

  "Staats vindt dat er veel voordelen zitten aan tweetalig onderwijs op basisscholen. "Ouders vinden het heel interessant en het is voor scholen iets om zich mee te onderscheiden. Daarnaast is het voor de algemene taalontwikkeling van kinderen ook beter. Ze krijgen er meer gevoel voor het Nederlands door. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat kinderen die tweetalig onderwijs hebben gehad, aan het einde van de basisschool op het niveau van halverwege de HAVO zitten. Zo stromen ze makkelijker door." "

   

  Interessante volgorde: eerst de ouders, vervolgens de school en o ja, de kinderen hebben er ook wat aan ……..

 9. Ik realiseer me dat de

  Ik realiseer me dat de bijdrage van 14:00 misschien wat cryptisch is: het BNR-stuk gaat over het geven van Engelse lessen in het basisonderwijs. Daarmee is (onder meer) Guus Staats heel blij, getuige zijn commentaar.

 10. Graecia Minor

  Graecia Minor

  Het artikel van Visser is helder en zit goed in elkaar maar er zit een belangrijke tegenspraak met zichzelf in.
  " het ontbreekt hen, overheid én besturen, te enenmale aan grip op de geldstromen Jaarlijks lekken tienallen miljoenen euro’s in het onderwijs weg. Ook de staatsecreatris weet niet waarheen, maar hij heeft en houdt vertrouwen in ‘het veld’.  Dat ‘veld',  de kleine kern van bestuurders dus, mag al met al lekker doormodderen met gebrekkig toezicht, falende transparatie, het verder ‘uitregelen’ van interne tegenspraak. Als dank onthouden ze zich er graag van,  effectieve politieke druk uit te oefenen – vrinden onder mekaar weet je…". De besturen MODDEREN (door) met het geld. Binnen en beleid van zelfverrijking en vriendjespolitiekhebben de besturen immers grijp en GRIP op het geld.
  De schoolbesturen zijn dus niet onbekwaam met het omgaan van geld maar ze zijn corrupt.
  En daarmee beantwoordt het educapolitieke complex aan de typering die Prof. Heertje het 7 jaar geleden gaf "HET IS EEN ORGANISATIE MET MAFFIOSE KENMERKEN". Als er ook moord en doodslag zou zijn IS HET EEN MAFFIOSE ORGANISATIE
   
 11. Volg TiSA via de #tisa.

  Volg TiSA via de #tisa.

   

  EU Trade: "Get up to speed on : Register now to meet the negotiators on 15 September 2015: (zie)

   

  "Meeting details

  • Date: 15/09/2015, 14:00 – 16:00
  • Location: Lord Jenkins room, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Brussels

  The purpose of the meeting is to brief civil society organisations on the status of the Trade in Services Agreement (TiSA) talks following the 13th round of negotiations and to exchange views on the topic."

   

  Organisations that have registered to participate in this meeting. (provisional)

  [o.m.]

  – Ms Kristina Aaltonen, Danish Unions of Teachers

  – Ms Maryant Fernández, European Digital Rights (EDRi)

  – Mr Paul Laffin, British Medical Association

  [de anderen vertegenwoordigen vnl. commerciele pro-TiSA lobby-organisaties, American Chamber of Commerce e.a.]

   

  <sarcasm> Het gaat prima met de inspraak van burgerrechtenorganisaties bij TiSA! </sarcasm>

Reacties zijn gesloten.