Hoger onderwijs of kleuterschool?

De minister heeft dinsdag haar visie over het hoger onderwijs kenbaar gemaakt in de nota Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2025. Daarover is inhoudelijk veel op te merken. De boterzachte toezegging van 4000 extra docenten, de hoeveelheid toegezegd geld, het lijkt allemaal te veel op de eerder beloofde 3000 docenten VO die niemand heeft kunnen vinden. Maar wellicht nog meer dan de inhoud is de vorm waarin de minister de communicatie over deze nota meende te moeten gieten van belang. De minister houdt erg van de moderne communicartiemiddelen en dat wil ze laten zien. De presentatie was middels een Periscope live stream, een online glossy en als klap op de vuurpijl een filmpje, een animatie die kennelijk bedoeld is om de agenda van mevrouw Bussemaker aan de high potential excellence students uit te leggen. De communicatieafdeling van OCW is er maar druk mee geweest. Waarschuwing vooraf: als u klikt op de deze link krijgt u inzicht in hoe de minister werkelijk denkt over de veelgeprezen bloem der natie: als kleuters. Als je de mensen voor wie je het doet zo serieus neemt,  dan heb je werkelijk niets te zoeken in het onderwijs of de politiek. 

5 Reacties

 1. Als de animatiefilm het

  Als de animatiefilm het streven naar 100% hoger opgeleiden verbeeldt, is de communicatievorm wel te verklaren. Bovendien wordt het leven in een beeldcultuur, waar echte kennis en communicatie ondergeschikt worden gemaakt aan instrumentele vaardigheden als ICT-gadgethandigheid, samenwerking, durf te dromen en dom te zijn, uitstekend verbeeld. Het hebben van lol met je vrienden, daar gaat het uiteindelijk om in het leven. Het nadeel van deze visie is wel dat Nederland in de toekomst definitief een derdewereldland wordt. Dat lossen we op door kennis te importeren. Ook daarnaar verwijst deze jolige animatiefilm. Chapeau!

 2. Ik had afscheid genomen van

  Ik had afscheid genomen van het forum.

  Maar ik kan het werkelijk niet laten iets te vinden van dit filmpje: het laat de totale onnozelheid van ons onderwijs zien. Dieper kan men niet zinken. Wat een totale droefenis. Het is het ultieme voorbeeld van ons onderwijs dat totaal verkleuterd is geworden. De totale stompzinnigheid is met geen pen te beschrijven dus probeer ik het niet eens.

  Is DIT het niveau van ons ministerie?? Dieper zinken is niet meer mogelijk. En dezulken zouden ons tot voorbeeld moeten zijn?? HAHAHA! We zijn terecht gekomen bij Orwell, bij zijn dierenboerderij.

 3. Inderdaad. Wat een walgelijke

  Inderdaad. Wat een walgelijke flauwekul. Hoe kan dit in de verste verte maar iets te maken hebben met hoger onderwijs?

   

   

 4. Vroeger moest een politicus

  Vroeger moest een politicus als kamerlid of minister die iets wilde bereiken overtuigen. Voldoende was om de kamerleden te overtuigen want Nederland en de politieke partijen waren verzuild en de mening van de zuilleiders en de politici van de daarbij behorende partij waren voor de leden van de zuil geaccepteerde wet.
  Maar nu moeten de kiezers zelf voor een standpunt gewonnen worden. Vanwege de geringe kritische vermogens van de gemiddelde kiezer kom je dan terecht bij de wijze waarop in handel en industrie consumenten producten worden aangesmeerd. Doe alsof de waarde (in prijs of nut) van een produkt vaststaat en je alleen nog maar de blijde boodschap moet overdragen. En dan kom je via (het helemaal niet slecht gevonden) "Hema, jij denkt ook an alles" bij de stupide taal van onze boven- en onder-ministers van onderwijs terecht..

Reacties zijn gesloten.