HaHa.

HaHa.

 

Soms vraag ik me af hoe het in Godsnaam mogelijk is dat door de bank genomen intelligente mensen zo van zichzelf verguld kunnen zijn en daardoor de grootste onzin uitkramen. Die onzin wordt dan weer door andere door de bank genomen intelligente mensen opgezogen als een spons en verder uitgedragen. Dat uitgedragen gebeurt niet zozeer omdat ze de uitgekraamde onzin ook maar één seconde ernstig nemen maar in een fractie van een seconde geroken hebben dat de onzin wel eens heel snel en heel veel geld in het laatje zou kunnen brengen en het een kwestie is van op het juiste moment de juiste persoon te treffen. Die onderwijsratten, want dat zijn het, nemen de privatiseringsonzin van oud journalist en ex-tweede kamerlid en ex minister van defensie HaHa (Hans Hillen) geen ogenblik, geen tel serieus maar weten wel dat er op het ministerie van onderwijs maar één gek aanwezig moet zijn die vanuit zijn positie beschikt over een paar miljoen en er start weer een commissie aangevuld met ‘externe partijen’ dat onderzoekt of privatisering van het hele onderwijs ná de basisschool mogelijk is en welke partijen er dan bij betrokken moeten worden en meer van die dingen die het onderzoekje liefst zo lang mogelijk laten duren. Voor de ratten is het nu het moment om de mogelijke spilfiguren van zo een onderzoekje duidelijk te maken dat ze in de markt zijn om de centjes op te maken aan een onzinideetje. Jazeker onzin, immers ‘het gehele onderwijs zal betaald worden uit de openbare kas’ ( art. 23 NGW).

Een beetje net zoals de ratten die indertijd de staatsecretaresse van onderwijs  belast met het basisonderwijs mevrouw Dijksma er van overtuigden dat we de blik naar het Noorden moesten wenden. Finland bleek ineens het onderwijs walhalla te zijn waar de hele Westerse beschaving een punt aan kon zuigen. Wel hoor het onderwijsaddergebroed kreeg van Dijksma de handen op elkaar en de poen om aan de slag te gaan. Eerst in Finland een onderzoekje daarna een onderzoekje in Nederland dan eens onderzoeken met een aantal experimentscholen hoe het dan in Nederland moest. Net nu de subsidiestroom een beetje begint af te nemen worden ze gered door de gong. Het onderwijs in Finland blijkt nu toch niet de hemel te zijn maar eigenlijk meer een hel. Dus toch maar niet, op naar het volgende geldverslindende projectje.

Ik zit me af te vragen waarom die Rosemüller benoemd moet worden als voorzitter van de raad van toezicht van het AFM. Niet omdat hij veel kaas heeft gegeten van geld, wel van het opmaken, maar omdat hij een politieke gladjanus is. Dus dat baantje van voorzitter van de VO raad zal ook wel niet veel voorstellen gezien de bijbaantjes van krullebol.  Zo stilaan wordt meer en meer duidelijk dat voorzitters van raden van bestuur of raden van toezicht vooral politieke gladde jongens moeten zijn enige affectie met het metier waarover ze de plak gaan zwaaien is helemaal niet nodig. Je bent minister geweest van grote steden, voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis en je hebt geen 119 euro gedeclareerd voor sneeuwkettingen voor het wintersportreisje met het gezin, dan ben je uitermate geschikt om voorzitter te worden van de raad van bestuur van de firma die de treintjes rond laat rijden in dit land. Zoiets dus.

Kreeg maandag het rouwgerande overlijdensbericht van Professor Smalhout in de bus. Moest effe wat wegslikken. Hij wordt gekist in zijn witte doktersjas want dokter is hij altijd gebleven ook na zijn pensionering. Jammer dat ik er voor kies om mijn stoffelijke overblijfsel te doneren aan de wetenschap, niet dat ze er heel wat mee kunnen maar ik hoop dat er toch ten minste één student of studentinnetje is die de kruisjessteek op mijn huid heeft uitgeprobeerd alvorens de restanten  toch ook weer in een oven verdwijnen. Anders had ik begraven willen worden met een doosje krijtjes op mijn kussen, omdat ik altijd docent ben gebleven.

 

Jesse Jeronimoon

 

 

 

2 Reacties

 1. Mooi en scherp gesproken,

  Mooi en scherp gesproken, Jeronimoon.

   

  "Jazeker onzin, immers ‘het gehele onderwijs zal betaald worden uit de openbare kas’ ( art. 23 NGW)."

   

  Internationale verdragen kunnen nationale wetgeving 'overrulen', of 'verbeteren'. Het Verdrag van Lissabon (EU) – vh 'Europese Grondwet' genoemd maar vanwege de afwijzing daarvan in een referendum door de bevolking van enkele EU-lidstaten omgekat tot 'Verdrag van Lissabon' met dezelfde inhoud – bevat onderwijsbepalingen (afkomstig uit het Verdrag van Maastricht), waarin staat vermeld dat het primair en secundair onderwijs publiek blijft, terwijl er een mogelijkheid van het gedeeltelijk vrijgeven van het hoger onderwijs wordt gegeven. Hier zit de adder onder het gras. Lobbygroepen van private hogere onderwijsinstellingen uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk zouden graag voet aan de grond willen krijgen in het publieke onderwijs. De uitspraken van Hans Hillen (ik heb het interview in het Financieele Dagblad niet gelezen vanwege een betaalmuur) lijken zich ook op het hoger onderwijs te richten.

   

  De VS zullen in de onderhandelingen met de EU in het kader van TTIP – met hetzelfde oogmerk als de lobbygroepen in bijvoorbeeld het VK – ook niet schromen het hoger onderwijs los te weken. Preciezer gesteld: TiSA, omdat het de vraag betreft of publiek hoger onderwijs onder een dienstenverdrag als commerciële dienst kan worden ingebracht. 'Money makes the world go round'. Grote spelers plaatsen hun stempel. De beleidsaanbevelingen van de machtigste lobbygroep in de EU, de European Round Table of Industrialists (ERT) – inclusief vh Hans Wijers (D66) voor AkzoNobel en Nederlandse directeuren voor Heineken, Philips, Shell en Wolters Kluwer (VS), richten zich op een ‘kenniseconomie’, dwz Europese hoger onderwijsmarkt als één geheel (denk aan de Verenigde Staten van Europa).

   

  Gezien de 'track record' van de Europese Commissie in het slaafs navolgen van aanbevelingen van deze ERT of het nu gaat om het verwezenlijken van één Europese markt met één Europese munt en één Europees arbeidsloon (sorry dat is uit idealisme en liefde voor de mensenrechten van de Europese bevolking), dan wel Economische en Monetaire Unie (EMU), is er reden tot zorg. Herverdelen is tevens een socialistische gedachte, dus dat komt wel goed met de pan-Europese gedachte. Nederland blaast een aardige partij mee in het initieren en sneller uitvoeren dan andere EU-lidstaten van de 'Europese gedachte'. Nederland wijst graag op de oude kerngroep van 6 landen van de EEG waarin het een gidsland meende te zijn. Onderwerping is ook een kunst moet je maar denken. Voor alle deelgebieden ligt er werk voor jaren. Om voorgaande redenen, en vanwege de 'track record' van vooruitstrevend Nederland in het invoeren van EU-onderwijsreorganisaties, heb ik weinig fiducie in een stevige opstelling van Nederland in onderwijszaken.

 2. [Navolgende definitieve

  [Navolgende definitieve teksten heb ik ten tijde van de invoering van het Verdrag van Lissabon – aka de Europese Grondwet (zie a, via b, via c, via d, – onder J. Europese Grondwet) – na intensief uitzoekwerk gevonden. Zie onder K. Verdrag van Maastricht. Het vereist uren om te verifiëren of de teksten ttv invoering van Verdrag van Lissabon de thans vigerende teksten – dwz oorspronkelijk afkomstig uit het Verdrag van Maastricht – betreft. Wie wil? 😉 – pagina 203 e.v. concordantietabel; p. 218 Titel XI — Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport; p. 245 handtekening Balkenende. Het maakt niet uit. De EU/NL hebben als excuus de 'Open Method of Coordination' ter beschikking. Democratischer kunnen we het niet maken, wel eenvoudiger qua invoering. 😉

  NB: De vele blogs houd ik niet meer bij omdat de nieuwe opmaak de oorspronkelijke opmaak ruineert, denk aan oranje letters in plaats van dikgedrukt, tweemaal regelstand nodig voor eenmaal regelafstand, enz.]

   

  Onderwijs- en jeugdbeleid

   

  "Artikel 126:
  1. De Gemeenschap draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de Lid-Staten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid."

  [in de praktijk via de 'open method of coordination' een waarlijke EU bevoegdheidsuitbreiding door ijverige techno-ambtenaren, vervolgens gebracht naar de ondemocratische achterdeur van een land waar het als 'nationaal beleid' wordt gepresenteerd, denk aan onderwijs(ICT)innovaties, passend onderwijs, referenties, vaardigheden van de 21e eeuw, levenslang leren, enz.]

   

  "Artikel 127:
  "1. De Gemeenschap legt inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer waardoor de activiteiten van de Lid-Staten worden versterkt en aangevuld, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor de inhoud en de opzet van de beroepsopleiding."

  [EU heeft voet tussen de deur bij beroepsopleiding, denk aan vaardighedenonderwijs – competenties/'skills'-, internationalisering, enz.]

   

  "Artikel 130 F:
  1. De Gemeenschap heeft als doelstelling de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de industrie van de Gemeenschap te versterken en de ontwikkeling van haar internationale concurrentiepositie te bevorderen, alsmede de onderzoekactiviteiten te bevorderen die uit hoofde van andere hoofdstukken van dit Verdrag nodig worden geacht."

  [samenwerking wetenschap en bedrijfsleven, publiek-private samenwerking (PPS), Bolognaverklaring, één Europese 'kenniseconomie', enz.]

Reacties zijn gesloten.