Friese Hogescholen en de strategische agenda van Bussemaker

bali_450x200_1417241_63877223.jpg

Terwijl minister Bussemaker de afgelopen week trots haar strategische agenda voor het hoger onderwijs presenteerde en daarbij 4000 extra hoger onderwijsdocenten beloofde, denken de bestuurders in het hoger onderwijs daar heel anders over. Vanuit verschillende kanten heeft men zich al uitgesproken over de vrijheid om deze gelden te besteden aan andere zaken dan (alleen) extra docenten. De minister weet dit zelf ook natuurlijk, in een voetnoot van haar agenda geeft zij aan dat het aantal docenten alleen gehaald zal worden als de besturen het geld ook daarvoor aanwenden. Niets dat ze daartoe verplicht!

Een interessant voorbeeld staat in de Leeuwarder Courant van dinsdag 7 juli jl, de dag dat de minister haar strategische agenda presenteerde. Hogeschool Stenden en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gaan media 2016 fuseren en, zo schrijft de LC, is er jaarlijks tot 2020 een bedrag van 8 mijoen euro beschikbaar voor investeringen in gebouwen, ICT en onderwijsvernieuwing. De bestuursvoorzitters van Stenden en NHL vinden hun plannen goed passen in de strategische agenda van de minister. 

Op de website van Stenden kun je zien dat ze investeringen hebben in/op Bali, Zuid Afrika, Qatar en Thailand. Dergelijke internationale uitbreidingen zijn niet ongebruikelijk. Eerder berichtten we over de stoute plannen van Rijks Universiteit Groningen voor een campus is China

U begrijpt dat wij vol vertrouwen zijn dat de bestuurders ervoor zorg zullen dragen dat de gelden van de studielening de kwalitei van het hoger onderwijs in Nederland ten goede zullen komen. Die vierduizend extra docenten die komen we vast wel. De minister zegt het tenslotte in een duidelijk filmpje.

Wij voorspellen: over een jaar of vijf zijn de beide CvB voorzitters vertrokken, blijken de studentenaantallen sterk te zijn tegengevallen en het geld van Bussemaker onvoldoende om de gaten te dichten. Kamervragen en verbijstering over hoe het zover heeft kunnen komen na de val van Amrantic, ROC Leiden en de vele voorgangers.