4 Reacties

 1. Het verbaast mij dat leren

  Het verbaast mij dat leren lezen op gehoor tot slechte resultaten leidt. Toen ik kinderen van mij leerde lezen leek mij dat ik van een inperfecte één op één relatie tussen klank en symbool kon uitgaan. Ik startte met monosyllabe woorden en extra "letters" zoals aa, ee, oo, uu, ui, ch etc waarbij de letter a etc. werd uitgesproken als de a in bad etc.. Ook bestond er een "stomme e" (e hier uitgesproken als de e in bed).Verder proberde ik met zo min mogelijk "letters" zo veel mogelijk bestaande en soms onbestaande woorden te maken. Deze methode werkte bij mij als lekenonderwijzer goed.

 2. Het wordt opnieuw onder de

  Het wordt opnieuw onder de aandacht gebracht:
  Onderwijs gericht op de middelmaat is vooral nadelig voor getalenteerde kinderen uit de laagste sociale klassen. Kinderen van ouders uit hogere lasen profiteren van de verminderde concurrentie doordat hun ouders zorgen voor aanvullend onderwijs.
   
  Met demokratie wordt vaak het woord "gelijkheid" verbonden. (Nederlanders zijn gek op het woord "gelijkwaardigheid"). Het is een rare gedachet dat men proberen moet het voordeel van een goed stel hersens bij de geboorte zo veel mogelijk uit te schakelen. Men eist toch ool niet dat Eritreërs, Somaliërs of Masaï hun benen laten inkorten om aan hardloopwedstrijden te mogen meedoen?
   
  Demokratie is niet alleen een zaak van stemrecht. Als iedereen zo hoog mogelijk wordt opgeleid kunnen meer mensen voor hun rechten opkomen en is het voortbestaan van de demokratie waarschijnlijker.
   
  Er zijn overigens nog 3 andere redenen voor de afname van schoolprestaties. Het kan zijn dat het niveau van de onderwijzers is afgenomen. Het kan ook zijn dat de kinderen gemiddeld minder leercapaciteit hebben.Uit Nedelandse onderzoeken blijkt dat er een duidelijke positieve corrlatie is tussen het opleidingsniveau van de moeder en de schoolprestaties van haar kinderen. Hoogopgeleide Duitse Vrouwen hebben vaak geen of weinig kinderen. In Duitsland kreeg een bijstandsmoeder 4 jaar lang een hoge kinderbijslag. Voor hen werd het krijgen van kinderdn een aantrekkelijke mogelijkeid tot budgetvergroting. Vaak baarden ze elke 4 jaaar een kind. 
  Dat veel kinderen die van huis uit Turkstalig zijn helpt natuurlijk ook niet bij het leren lezen en schrijven.
   
 3. De afgelopen week heb ik het

  De afgelopen week heb ik het boek Twilight of the Elites: America After Meritocracy gelezen. De argumentatie daar is dat "gelijke kansen" aanleiding gaf tot "ongelijke uitkomsten", maar dat inmiddels "ongelijke uitkomsten" (in het recente verleden) aanleiding geeft tot de onmogelijkheid van "gelijke kansen". Bijvoorbeeld rijke ouders die bijles kopen voor hun kinderen die arme ouders niet kunnen betalen: de ongelijke uitkomsten van de ouders geven ongelijke kansen voor de kinderen.

 4. “I’d say today’s meritocratic

  "I’d say today’s meritocratic elites achieve and preserve their status not mainly by being corrupt but mainly by being ambitious and disciplined. They raise their kids in organized families. They spend enormous amounts of money and time on enrichment. They work much longer hours than people down the income scale, driving their kids to piano lessons and then taking part in conference calls from the waiting room".

   

  Enige tijd geleden was er een marokkaanse jongen op de buis die zich beklaagde over het feit dat hij als vakkenvuller zoveel minder per uur verdiende dan de grote baas van ahold. Zijn pleidooi voor een rechtvaardiger uurloon riep bij mij de reaktie op "gebruik je ontevredenheid als een motief om ook ceo te worden".

  Kennis en kunde hebben mijn voorkeur ten opzichte van zeiken en zeuren. En oefenen in tevredenheid is ook niet verkeerd.

Reacties zijn gesloten.