Onderzoek SP: Speciaal onderwijs met rug tegen de muur

jongetje tegen de muur_450x200_916211_87618220.jpg

SP heeft onderzoek gedaan naar de praktijk van het speciaal onderwijs na de invoering van het passend onderwijs. Het blijkt dat de werkdruk sterk is gestegen omdat de relatief gemakkelijker kinderen naar het reguliere onderwijs zijn gegaan. Ook blijkt dat vaak kinderen met verschillende problematiek bij elkaar in één, relatief grote, klas worden gezet.

 

BON ageert al lange tijd tegen het zogenaamd passend onderwijs waar niets passends aan is. Niet voor het reguliere onderwijs dat nu te maken heeft met kinderen die specialistische aanpak nodig hebben, en naar nu blijkt ook niet voor het speciaal onderwijs dat nu met geniddeld zwaardere problemen in grotere klassen te maken krijgt. We vragen ons af voor wie dit 'passend' onderwijs eigenlijk een oplossing is. Geld en energie lijkt opgegaan te zijn aan overleg binnen regio's over welke school welke kinderen opvangt, maar daarmee heeft nog geen kind onderwijs dat past.

5 Reacties

 1. Wie heeft dat nou niet zien

  Wie heeft dat nou niet zien aankomen? (Op onderwijskundigen en politici na)

   

 2. Het onderzoek is gedaan onder
  Het onderzoek is gedaan onder docenten in het speciaal onderwijs. Misschien belichten die maar een kant van de zaak? De ervaring van deze ouder met twee kinderen in het speciaal onderwijs: sommige scholen voor speciaal onderwijs zijn bagger, en ik ben niet de enige ouder met deze ervaring. Dat het opvangen van speciale kinderen in het reguliere onderwijs lastig is: oke. Voor het speciale kind in kwestie kan het toch een zegen zijn. Ik hoor verhalen van ouders met kinderen die zijn overgestapt naar het regulier onderwijs die eindelijk de hartpillen in de kast kunnen laten staan. Onderwijsinspectie, kom alsjeblieft met een diepgravend rapport over de opbrengsten van het speciaal onderwijs; jullie verzamelen al jaren gegevens hierover!

 3. Onlangs hoorde ik ook van een

  Onlangs hoorde ik ook van een gewone basisschool die enkele 'speciale' klassen had geformeerd met een ervaren leraar uit het speciaal onderwijs. Zou dat ook nog een oplossingsrichting kunnen zijn?

 4. Het formeren van (kleine)
  Het formeren van (kleine) speciale klassen binnen een reguliere basisschool zou misschien hier en daar een mogelijkheid zijn, hoewel daar allerlei praktische aspecten aan zitten. In het voortgezet onderwijs worden aparte klassen een moeilijke zaak. Ervaring in het speciaal onderwijs hoeft van mij niet. Er wordt van sommige docenten in het speciaal onderwijs wel gefluisterd dat het afdankertjes zijn uit het reguliere onderwijs. Gewoon een goede, bevoegde en flexibele docent, die echt iets van de leerlingen verwacht: dat zou geweldig zijn.

Reacties zijn gesloten.