Je hoeft niet te staken

Je hoeft van mij niet te staken, je hoeft geen leerling in de steek te laten, geen manager door elkaar te schudden.

 

maar laat mij vooral door kunnen gaan waar ik mee bezig ben.

Dus geef door die boodschap, nu even niet verlegen.

wil je nog acht tot tien jaar dezelfde teksten posten of wil je dat er iets gebeurt.

www.dreamordonate.nl/2414-eerlijk-onderwijs-in-nederla

1 Reactie

  1. De tekst “wil je nog acht tot

    De tekst "wil je nog acht tot tien jaar dezelfde teksten posten of wil je dat er iets gebeurt is me uit het hart gegrepen. Wat er volgens mij OOK gebeuren moet is proberen de ontevreden ouders te mobiliseren. Ook zou het bestuur van BON moeten uitleggen waarom het vasthoudt aan politieke neutraliteit. Ik zie argumenten vóór en tegen maar ik zou ze wel eens afgewogen willen zien.

    Verder hoop ik dat het Denise zal lukken aan te tonen dat de  besturen de leraren uitknijpen waardoor ze niet optimaal kunnen lesgeven. Hopelijk ziet de buitenwereld dan ook dat laagopgeleide leraren voor bestuurderen prettig zijn: goedkoop en onderdanig en helemaal onderaan in de bedrijfshiërarchie van de school. Vooral eerstegraders zijn een bedreiging voor hun macht. Het is dus best wel fijn dat er maar weinig van zijn.

Reacties zijn gesloten.