Kamervragen Jasper van Dijk over taalmanifest

vragen_450x200_264245_8285.jpg

Jasper van Dijk (SP) heeft zojuist schriftelijke kamervragen gesteld naar aanleiding van het groot manifest der Nederlandse Taal. Fijn dat onze zorgen breed gedeeld worden en ook in de politiek weerklank vinden. Dank Jasper!

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over het groot manifest der Nederlandse taal

1

Wat is uw oordeel over het groot manifest der Nederlandse taal tegen de verengelsing van het hoger onderwijs – het zogenaamde "globish"? (1)

2

Is het juist dat "de meerderheid van de masteropleidingen in het universitair onderwijs wordt aangeboden in het Engels, zonder goede redenen"? Om welk percentage gaat het precies? (2)

3

Is het juist dat "in het hbo inmiddels zo’n twintig procent van de opleidingen in het Engels wordt aangeboden en dat dit percentage toeneemt"? Om welk percentage gaat het precies?

4

Deelt u de mening dat artikel 7.2 van de WHW – waarin staat dat het onderwijs in het Nederlands dient plaats te vinden, tenzij er goede redenen zijn daarvan af te wijken – weinig accuraat wordt nageleefd?

5

Op wat voor manier wordt toezicht gehouden op naleving van artikel 7.2 WHW? Wat zijn de sancties indien het artikel niet wordt nageleefd?

6

Hoe verklaart u de verengelsing van het hoger onderwijs? Deelt u de mening dat het te maken heeft  met economische redenen, zoals de wens om zoveel mogelijk buitenlandse studenten binnen te halen of om hoog op de ranglijsten te komen?

7

Deelt u de mening dat door de verengelsing van het hoger onderwijs een "gesegregeerde intellectuele elite ontstaat die letterlijk en figuurlijk niet meer een zelfde taal spreekt als de mensen"? (3)

8

Hoe rijmt u de verengelsing van het hoger onderwijs met de nadruk op het leren van de Nederlandse taal in het kader van de integratie?

9

Deelt u de mening dat het hoger onderwijs een bijzondere verantwoordelijkheid heeft inzake het Nederlands en dat de cultivering van het Nederlands als de instructietaal om die reden een kerntaak is van hogeschool en universiteit?

10

Bent u het eens met de ondertekenaars van het manifest, dat een fundamenteel debat op gang moet komen op universiteiten en hogescholen over de manier waarop men invulling geeft aan artikel 7.2. WHW? Op wat voor manier gaat u dit ondersteunen?

 

(1) www.beteronderwijsnederland.nl/taalmanifest

(2) Telegraaf, 27 juni 2015

(3) NRC, 20 juni 2015

 

 

1 Reactie

  1. Dank dank dank Jasper van

    Dank dank dank Jasper van Dijk én de SP! Hadden we maar meer cultuur- en taalbewuste politieke partijen.

Reacties zijn gesloten.