Motie Rog aangenomen. Ministerie mag niet meer enkel met sectorraden onderhandelen

windmills_450x200_1303044_35429501.jpg

De Tweede Kamer heeft een belangrijke motie aangenomen:

MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 10 juni 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de sectorakkoorden in het onderwijs tot nu toe slechts worden afgesloten tussen het ministerie en de sectororganisaties, ofwel de werkgeversorganisaties;

overwegende dat het belangrijk is om ook schoolleiders en leraren te betrekken bij de ambities en afspraken over de toekomst van het onderwijs, alsmede de invulling daarvan in deze sectorakkoorden;

verzoekt de regering, bij toekomstige onderhandelingen over de sectorakkoorden in het onderwijs ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

VVD stemde tegen evenals Bontes/van Klaveren, Houwes en van Vliet

Dank Michel Rog (CDA)!

4 Reacties

 1. Inderdaad goed nieuws. De

  Inderdaad goed nieuws. De verwoording van de motie is overigens opvallend: niet alleen leraren, maar ook schoolleiders worden genoemd. Van wie zijn de sectorraden dan de vertegenwoordigers?

   

  Formeel weet ik het antwoord daarop wel: de schoolbesturen ("het bevoegd gezag"). Iedereen begrijpt dat onderwijs gaat over leerlingen en leraren. Iedereen begrijpt ook dat je schoolleiders nodig hebt. Maar waarom die extra laag? En waarom was die extra laag tot nu toe de enige geleding waarmee het ministerie sprak? Wij onderwijskenners op de BONsite weten dat natuurlijk allemaal wel, maar als je probeert er met "vreemde ogen" naar te kijken (en dit bericht over de motie Rog stimuleerde dat bij mij) dan zie je hoe absurd dit is.

 2. Echt confessioneel wat de CDA

  Echt confessioneel wat de CDA-er Rog doet. Je hebt  je hebt herders en schapen en de ouders zijn de onnozele schapen die dat menen wat hun herders menen. Ouders zijn  als leken in een kerkgenootschap en worden niet serieus genomen. Leuk dat de schaapshonden wel voortaan collectief een mening mogen hebben die afwijkt van die der herders.

  Ouders en hun schoolgaande kinderen zijn belanghebbenden bij de organisatie van het onderwijs. Via het parlement zijn ze onvoldoende vertegenoordigd want elke poltieke partij wil op meerdere punten iets verwezenlijken en niet alle ouders vinden onderwijs belangrijk genoeg om hun stem te laten bepalen. Er zou dus ook aan de ouders om hun mening gevraagd moeten worden.

  Verder mogen schoolbesturen hun eigen missie opdragen en opleggen via hun eigen scholen. Ook aan groepen ouders zouden waarlijke mogelijkheden geboden moeten worden  om zich in groepen te verdelen die een bepaalde visie hebben en uitdragen en scholen mogen stichten die met die visie werken.

 3. En de slachtoffers van ons

  En de slachtoffers van ons onderwijs staan weer buiten spel?

  Ze mogen wel de leraren beoordelen maar niet de schoolleiders, sectorraden, minister?

   

 4. Het was Leo Prick die er als

  Het was Leo Prick die er als eerste op wees dat de (definitieve) selectie tussen hand- en hoofd-werkers helemaal niet op jonge leeftijd plaats vond. Een kind dat op de MAVO/MULO terecht kwam kon nog alle kanten op. De MAVO/MULO was een niet-verplichte Middenschool avant le lettre.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.