Vooruitwerken voor het Malieveld

Voor het geval dat leraren en ouders ooit weer eens gaan demonstreren op het Malieplein moeten we slogans verzamelen zoals:
 
een goed leraar is geen solistmaar  de dirigent van zijn klas (leraren +  ouders)
 
Ik heb er nog een paar proberen te vinden maar de eerste (tegen Paul Rosenmöller} leek mij voortreffelijk.
De volgende zijn minder goed maar ik hoop dat er lezers zijn die een door hen bedachte slogan in deze draad gaan vemerlden.:
 
Onderwijs gaat fout, daarom recht van opt out (ouders)
bij opt uit geen buit (0uders)
Waarom kunnen ouders niet meer kiezen? (ouders)
De leraar lehrt en is geen opvoeder (leraar en ouder)
Een in lesgeven onervaren bestuurlid is niet wijzer dan een in lesgeven onervaren ouder (ouder)
passend onderwijs is pseudoniem en antoniem, dus een leugen (ouder en leraar)
Waarom naar school als je geen les meer krijgt? (leraar en ouder)
Van een vakdocent leer je sneller dan in een werkgroep van onwetenden