Nieuwe editie Vakwerk verschenen

cropped-cropped-vakwerklogo-2.jpg

Deze week is de nieuwe (digitale) editie van ons ledenblad Vakwerk verschenen. Alle leden van BON hebben op 29 mei het nummer per e-mail ontvangen. Lees de nieuwe Vakwerk op:

www.beteronderwijsnederland.nl/vakwerk

Het is een gevarieerd nummer, waarin een breed scala aan onderwerpen de revue passeert, van het lerarenregister en de recente studentenprotesten tot de voordelen van kleinschaligheid in het middelbaar beroepsonderwijs.

Hieronder vindt u de inhoud van het nummer. Om het aantal lezers van Vakwerk te vergroten (en op termijn ook meer nieuwe leden te werven) hebben we uw hulp nodig. Als u een interessant Vakwerk-artikel leest, stuurt u het dan vooral door aan vrienden, kennissen en collega's, en gebruik – indien van toepassing – ook Facebook en Twitter om de bekendheid van Vakwerk te vergroten.

 1. Voorwoord: Rendementsdenken en beroepseer
  Het studentenprotest stemt op veel punten overeen met de kritiek van Beter Onderwijs Nederland op de ontwikkelingen aan de universiteit en in het onderwijs als geheel; mede om die reden hebben we al vroeg onze steun aan de acties gegeven.
 2. Beschermde status leraar herstelt balans in onderwijs
  Vanaf 2017 is het beroepsregister voor leraren een feit. Leraren zijn zelf eigenaar van dat register. Wie een loopbaan voor de klas ambieert, moet zich registreren en wordt geacht zijn vak bij te houden. Een goede zaak, vindt AOb-voorzitter Walter Dresscher.
 3. Nederlands onderwijsbeleid: vijftig jaar onverenigbare doelen
  Het Nederlandse onderwijs wordt de laatste vijftig jaar beheerst door tegenstrijdige doelen en idealen, zoals meer en langdurig onderwijs voor velen en tegelijkertijd bezuinigen. J.C. Traas biedt een beknopt overzicht.
 4. Leve de geesteswetenschappen!
  De strijd van de studenten tegen de teloorgang van de geesteswetenschappen gaat filosofiedocent Martien Schreurs bijzonder aan het hart, omdat deze strijd ook gaande is aan zijn Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht.
 5. Kleinschaligheid loont in het mbo
  Uit de JOB-monitor blijkt al jaren hetzelfde: in het mbo doen de kleine scholen en vakscholen het beter dan grote scholen. Leerlingen van vakscholen zijn over de hele linie tevredener dan die van roc's en aoc's. Toon Rekkers vat de onderzoeksresultaten voor u samen.
 6. Hoe een excellente school ten onder ging
  Ton Bastings recenseert 'Mannen van Maasoord' van Lein van der Wulp. In deze vlot geschreven roman worden hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs zoals schaalvergroting en afnemende autonomie van docenten becommentarieerd.
 7. Examencijfers uit de hoge hoed
  Bij een aantal centrale examens in het voortgezet onderwijs wordt de computer gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid om de examenvragen geheim te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Rekentoets. Een kwalijke zaak, meent wiskundedocent Karin den Heijer.
 8. Passend onderwijs: voorspel voor de volgende parlementaire enquête?
  Op 1 augustus is het passend onderwijs ingevoerd. Zoveel mogelijk leerlingen uit het speciaal onderwijs worden in het regulier onderwijs gedumpt, met onduidelijke gevolgen. Oud-leerkracht Jeanet Meijs legt uit hoe het zover heeft kunnen komen.
 9. De fopacademici van de lerarenopleiding
  Aafke Romeijn beschrijft haar ervaringen met de universitaire lerarenopleiding: eindeloze portfolio’s, zelfreflectieverslagen, huilende studenten en overspannen docenten. ‘Verstand op nul, vooral niet te kritisch zijn en een jaartje doorbijten; dan is het allemaal voorbij.’ 
 10. Reken af met de afrekencultuur
  Wie de politiek volgt merkt een toename van controle, overmatige nadruk op getalsmatige opbrengsten, afrekencultuur en sancties. De ruimte en de autonomie van school en professional worden verder teruggeschroefd. Het kan ook anders, meent SP-Kamerlid Tjitske Siderius.
 11. Waardevolle kennis
  De zoon van Sietske Albertz-Bergsma gaat voor het eerst naar de basisschool. Dit zet haar aan tot mijmeringen over de waarde van kennis, over ontheemde taal en over de drogreden dat de maatschappij voortdurend verandert en het onderwijs steeds moet meeveranderen. 

5 Reacties

 1. We meenden dat deze vorm veel
  We meenden dat deze vorm veel beter leesbaar is dan pdf op scherm. Scheelt ook opmaakkosten.

 2. Op een scherm is het zeker

  Op een scherm is het zeker beter leesbaar, alleen kun je het nu nu geen kopieën meer verspreiden in je school. En omdat het lange teksten zijn, is dat toch wel een nadeel; alleen digitale beschikbaarheid werpt een drempel op bij het betrekken van je collega's bij BON.

 3. Vakwerk verschijnt al enkele

  Vakwerk verschijnt al enkele jaren slechts eenmaal per jaar (in december) op papier om kosten te sparen; de overige edities zijn alleen digitaal beschikbaar. Sinds afgelopen jaar staan de digitale edities op een site in plaats van in een opgemaakte pdf, en we merken dat de website veel beter gelezen wordt dan de pdf'jes van vroeger. Goed voor de auteurs en voor BON dus.

  Ik ga nog even nadenken over uw opmerking. Als er inderdaad behoefte is aan pdf-versies van Vakwerk om te printen en uit te delen op school, dan kan ik dat wel regelen. Het zou dan een pdf-versie van de site worden, en dat ziet er dan minder mooi uit dan de als tijdschrift opgemaakte gedrukte versie.

Reacties zijn gesloten.