Voorwoord: Rendementsdenken en beroepseer

Ad Verbrugge

Ad Verbrugge

Mede dankzij de studentenacties in het Maagdenhuis is onze taal een treffende uitdrukking rijker geworden: het rendementsdenken – een uitdrukking die inmiddels door menigeen in de mond wordt genomen. Het protest van de studenten stemt op veel punten overeen met de kritiek van Beter Onderwijs Nederland op de ontwikkelingen aan de universiteit en het onderwijs als geheel; mede om die reden hebben we al in een vroeg stadium onze steun aan de studentenacties gegeven.

De studenten zijn bijzonder vasthoudend gebleken en dat valt zeker te prijzen! Ze zijn er mede daardoor in geslaagd een aantal belangrijke thema’s bij het grote publiek en de politiek onder de aandacht te brengen. Dat is geen toeval. Het gaat hier namelijk om een problematiek die niet alleen speelt aan onze universiteiten, ja zelfs niet alleen in de onderwijswereld, maar in vele maatschappelijke sectoren. Ze wordt dan ook door velen herkend.

In dit nummer van Vakwerk komen verschillende thema’s aan bod die verband houden met het rendementsdenken in het onderwijs en de weerslag die dat heeft op de beroepseer van docenten, variërend van een veelzeggende beschrijving van dehumaniserende ontwikkelingen aan de Universiteit van Humanistiek door Martien Schreurs en een scherpe kritiek op de universitaire lerarenopleiding door Aafke Romeijn tot een pleidooi voor de invoering van het lerarenregister door Walter Dresscher van de AOb.

Deze Vakwerk is tot stand gekomen onder de eindredactie van Fenna Vergeer en Felix Huygen, waarvoor ik hen hier van harte wil danken. Dat geldt trouwens ook Ton Bastings en Presley Bergen die de afgelopen jaren veel tijd hebben gestopt in redactiewerk voor Vakwerk! Felix heeft eerder de digitale Vakwerk van een prachtige nieuwe vormgeving voorzien en het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat er onder zijn hoede vele interessante en mooie nummers zullen verschijnen!

BON zal de komende tijd weer het nodige van zich laten horen. Binnenkort staat er een actie op het programma rond de doorgeslagen verengelsing van het hoger onderwijs. Daarnaast zijn we van plan om ook het basisonderwijs actie te ondernemen. Houdt u daarom de Nieuwsflits van BON in de gaten!

Met vriendelijke groet,

Ad Verbrugge
voorzitter Beter Onderwijs Nederland

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.


*