VO-raad: bevoegdhedenstelsel moet op de helling

beundehaas_450x200.jpg

Na jarenlang ontduiken van bevoegdheden, na mooie woorden over openheid, na het optuigen en weer opheffen van het "vensters"project dat openheid over bevoegdheden zou geven, komt de aap uit de mouw: De VO-raad pleit voor het aanpassen van het bevoegdhedenstelsel aan deze tijd.

Wij zien in de rapporten ook onze opvatting bevestigd dat het huidige bevoegdhedenstelsel te rigide en dichtgeregeld is, en daarmee niet (meer) aansluit op de huidige dynamiek van het onderwijs.  Sommige scholen streven bijvoorbeeld naar multi-inzetbare leraren om het aantal handen voor de klas te verminderen. “Formaliteiten dwarsbomen dit streven. Het kost leraren enorm veel tijd en energie om naast het lesgeven een extra bevoegdheid te halen”, zegt een schoolbestuurder uit Noord-Holland hierover.

Zou "om het aantal handen voor de klas te verminderen" bewust zijn of toch Freudiaans?

BON vreest dat hiermee de volgende stap gezet wordt in het uithollen van het beroep van leraar en het daarmee verlagen van de kwaliteit van het onderwijs. Ook zal de toch al scheve machtsverhouding tussen schoolbestuur en docenten of secties nog verder uit het lood komen te staan. Dit past goed in de door de minister bepleite vergroting van de bestuurskracht en zal ongetwijfeld een uitkomst zijn voor sommige wilde ideeën uit #onderwijs2032. Hiermee kan het onderwijs "nu vooruit" , om het in de termen van een onderwijspartij te formuleren,  Full speed ahead, riep kapitein Edward John Smith naar de machinist. Alsof de tot nu toe gevolgde koers met taal- en rekenproblemen tot op de universiteit aan toe niet al overduidelijk op de klippen gelopen is. 

22 Reacties

 1. Als degelijk onderwijs niet
  Als degelijk onderwijs niet meer van deze tijd is, dan hebben ze een punt. Maar wil je dat je kind wiskunde leert van iemand die kaas heeft gegeten van wiskunde, dan moet je de wiskundebevoegdheid alleen uitdelen aan mensen die er kaas van hebben gegeten.
  De enige reden dat het momenteel moeilijk is voldoende wiskundeleraren te vinden is omdat o.a. de VO-raad het leraarsberoep minder aantrekkelijk heeft gemaakt. Dertig jaar geleden was er nog ruim genoeg aanbod.
  Hopelijk steken ouders hier een stokje voor (docenten zelf zullen het niet doen).

 2. Het bevoegdhedenstelsel op de

  Het bevoegdhedenstelsel op de helling, om maar vooral verborgen te kunnen houden dat er zoveel beunhazen voor de klas staan op bij de VO-raad aangesloten scholen. Nu de VO-lobbyraad geen argumenten meer heeft om verplichte publicatie van het percentage bevoegdgegeven lestijd per school tegen te houden, dan maar snel dat hele bevoegdhedenstelsel op de helling zetten.

  Ben benieuwd hoe het NOS journaal hierover gaat berichten. Ik verwacht zo ongeveer als volgt:
  "Het onderwijs wil het bevoegdhedenstelsel op de helling zetten."

 3. Bij doe-het-zelf onderwijs

  Bij doe-het-zelf onderwijs zijn bevoegdheden inderdaad overbodig: de leerlingen zoeken het zelf wel uit.

  De volgende stap is het afschaffen van de aanwezigheidsplicht voor leerlingen: "op school kan ik niet werken, ik doe het thuis wel".

   

 4. De bevoegdheden zouden van de

  De bevoegdheden zouden van de VO raad op de helling moeten. De scherpe reacties bij BON waren te verwachten. Toch zie ik er veel redelijks in. Sta voor brugklassen en constateer uit de gesprekken dat veel kinderen beslist te laat naar bed zijn gestuurd. Of hoor de grote mond, als je naar de zin van jongeren een som te veel huiswerk geeft. De docent heeft een veeleisende en hoogwaardige studie achter de rug, zijn publiek is een gajes dat het niets kan verdommen. Moet een docent partiële differentiaalvergelijkingen hebben bestudeerd als zijn publiek er zijn reet aan afveegt? Mindere bevoegdheden kunnen heel redelijk zijn.

   

  Splits het schoolstelsel in twee afdelingen: de kwaliteit en de troep. Voor de kwaliteit selecteer je op opvoeding en gedrag. De kwaliteit eist huiswerkdiscipline. De kwaliteit werkt met bevoegde docenten. Een eigen schoolvereniging bewaakt de normen tegen de staat met haar sociale gelijkheid. Daarnaast heb je de troep: een ratjetoe met huiswerk en een rauwe bende qua gedrag. Als Rosenmöller daar onbevoegden voor wil zetten, mag hij dat van mij. Is dit een triest perspectief? Misschien wel. Maar waarom zouden degenen die ernst maken met goed onderwijs de rotzooi van de hele maatschappij bij zich over het hek laten gooien?

 5. Tsja, de politieke vriendjes

  Tsja, de politieke vriendjes van de VO Raad moeten de vraag durven stellen:

  is dit in het belang van de KWALITEIT van het onderwijs?

  Die opdracht is nog steeds de enige die een school krijgt: het verzorgen van kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs, dat aan opgelegde criteria voldoet.

  Welke partij wordt de echte partij van het onderwijs? Wie gaat die kritische noot inbrengen? Wie vindt onderwijskwaliteit inderdaad de enige prioriteit die de onderwijsinstellingen dienen te hebben? Wie prikt door dit geblaat heen en durft STOP te zeggen?

  Kan de VO Raad aantonen dat multidisciplinair inzetbare docenten minstens per vak hetzelfde niveau halen als hun oude eenzijdiger opleiding?

  Of……. hoeft dat eigenlijk helemaal niet van de VO Raad. Kan de Raad die vraag beantwoorden?

  In feite is dat antwoord al gegeven:

  als het halen van een extra bevoegdheid teveel moeite is, is het nieuwe plan blijkbaar minder moeite.

  Maar die extra bevoegdheid garandeert de kwaliteit van de docent.

  Het plan dat minder moeite kost niet, dat kan namelijk niet.

  Conclusie: teruglopende kwaliteit van docenten en daarmee teruglopende kwaliteit van het onderwijs is blijkbaar geen probleem voor de VO Raad. Men stelt dergelijke achteruitgang nu uit zichzelf voor.

  Waarmee bewezen is dat deze werkgeversorganisatie van onderwijsinstellingen de aan hun verstrekte opdracht niet uitvoeren. 

   

  logica = houd het simpel

 6. Omdat Rosenmöller ook geen

  Omdat Rosenmöller ook geen bevoegdheid heeft om als opperbevelhebber de Raad te besturen, past het niet in zijn denkraam dat leraren dat wel moeten hebben. Als politicus ben je immers breed en hoog inzetbaar, maakt niet uit waar en hoe. 

 7. Ach, waarom zou je een
  Ach, waarom zou je een huisarts niet meteen als tandarts kunnen inzetten. Alles voor de flexibiliteit. Zet een buschauffeur op een luchtbus, of andersom natuurlijk, moet kunnen. Ze moeten allebei vriendelijk zijn en zich aan de tijdschema’s houdenI

 8. @neker en laat

  @neker en laat

  Jij en ik kunnen eventueel een tweestromenland willen, maar voor de VO-raad zelf zou dat een enorme bedreiging zijn. Want dan kunnen ouders vergelijken en kiezen, en zouden de winkels van de VO-raad ineens het onderspit kunnen gaan delven. Nu al vindt de VO-raad het verschrikkelijk dat de categoriale gymnasia het op het CE duidelijk beter doen dan de rest van het vwo-onderwijs. En dan is de oplossing niet dat de VO-raadscholen kritisch naar zichzelf gaan kijken, nee, dan moeten die gymnasia eigenlijk maar weg. Want dat is ongemengd elite-onderwijs, en voel je 'm al aankomen, dat is niet meer van deze tijd.

   

  Alles waar de scholen van de VO-raad op of mee afgerekend kunnen worden, wil Rosenmöller tandeloos maken. Vakbonden, de inspectie, betere scholen, concurrentie binnen de regio, uniforme eindexamens op één niveau: allemaal een bedreiging. De truc is om het in naam allemaal te laten bestaan, want als het allemaal verdwijnt valt het zo op, maar om het te ontdoen van z'n bedreigende karakter. Zo lijkt alles op een afstandje voor de buitenstaander keurig in orde, maar kan men binnensbestuurskamers lekker doorrotzooien en doorgraaien.

   

  Dat daar uiteindelijk tóch een tweestromenland van kan komen, namelijk van slecht gesubsidieerd en goed particulier onderwijs, zo ver wordt niet gedacht. Maar men heeft dan in ieder geval vast het geld op de bank om het eigen nageslacht naar die goeie particuliere scholen toe te kunnen sturen.

   

  Ja, "niet meer van deze tijd" is zeer beslist een verdienmodel.

   

 9. # Em70 – Maakt U zich druk om

  # Em70 – Maakt U zich druk om de gevoelens waarmee een VO-raad een schoolvereniging zal bekijken? Zorg dat je niet aan die warme bemoedering gebonden bent.

   

  Eerste vereiste zal een kring van sponsors zijn. Een schoolvereniging met een eigen basis van sponsors zal sterk staan. Er is immers vrijheid van opvoeding en onderwijs in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en in de eigen Grondwet. Met een eigen financiële basis heb je luchtfietsende mannetjes als de voorzitter van de VO-raad niet nodig.

   

  Verder moet je een paar jongere krachten vinden die een jaar of 15 met volle inzet aan een schoolvereniging kunnen en willen werken. Wanneer je eigen leeftijd dat niet meer toestaat, moet je zo eerlijk zijn de beurt aan jongeren te laten.

   

  De grondslag moet echter duidelijk zijn, zonder ruimte voor gerommel: vaste normen voor gedrag en leerniveau staan voorop. Eersterangs docenten zijn vereist. Huiswerkdiscipline is een conditio sine qua non. En laat die hele kerk van de sociale gelijkheid maar op de Mookerheide gaan zitten.

 10. @neker en laat

  @neker en laat

  Natuurlijk ben je in theorie vrij zelf een school op te richten, maar de VO-raad en hun politieke vrienden (vooral CDA en PvdA, met VVD en GroenLinks als satellieten) zullen zowel op lokaal als nationaal niveau hun uiterste best doen om te voorkomen dat dat ooit een laagdrempelig toegankelijke, goed bewandelbare weg wordt. Zorg dat de werkdruk lekker hoog blijft voor docenten en de bureaucratische vereisten omvangrijk, en docenten laten het wel uit hun hoofd om zich in zo'n avontuur te storten. En zo hou je nieuwe toetreders gemakkelijk buiten de deur.

   

  De VO-raad heeft dus heel veel baat bij een veel te hoge werkdruk voor docenten en hoge vereiste complexiteit voor het besturen van een school: het zijn gewoon mechanismen voor onderdrukking om zelf de handen vrij te hebben voor maximale extractie. Zoals grootgrondbezit het ondernemerschap voor vrije boeren en dus welvaartsontwikkeling in de kiem smoort, zo hinderen de grote scholen en hun VO-raad de ontwikkeling van jonge Nederlanders.

   

  Zelf vind ik grootgrondbezit niet meer van deze tijd. Maar grootgrondbezit is inderdaad: een verdienmodel.

   

 11. # Em70 – Je mag aannemen dat

  # Em70 – Je mag aannemen dat de weerstanden groot zullen zijn tegen een schoolvereniging voor kwaliteit. Je mag echter evenzeer aannemen dat je sterke krachten kunt vinden die de neus vol hebben van de rotzooi. Daarom mijn eerste advies: zoek sponsors, die eventuele juridische procedures willen betalen. Misschien kunnen die via een werkgeversvereniging worden gevonden. Wientjes (VNO-NCW) vond enkele jaren geleden al dat dit land niet door de besten wordt bestuurd. Misschien bestaat in zijn kring animo om een schoolvereniging te steunen die daar wat aan wil doen. Als je dat geregeld hebt, kom je maar terug. Ik had nog meer gedachten.

 12. @neder en laat

  @neder en laat

  VNO-NCW? Die zouden wel gek zijn om geld te investeren in onderwijs. Grote bedrijven halen de geschoolde krachten die ze nodig hebben gewoon uit het buitenland. En anders scholen die bedrijven hun eigen mensen wel bij in hun eigen bedrijfsscholen. Niet voor niets waait de VVD zo makkelijk mee met CDA en PvdA als het gaat om onderwijs.

 13. # Em70 – In de jaren ’60

  # Em70 – In de jaren ’60 bestond er voortreffelijk onderwijs onder supervisie van het bisdom. Het niveau van destijds is later niet meer gehaald. Ook daarvan kun je je afvragen: wat had een bisschop met onderwijs? Heel eenvoudig: de behoefte in eigen kring aan intellectuele voortrekkers. Een dergelijk motief kan ik me tegenwoordig goed voorstellen in de kring van VNO-NCW.

 14. @neker en laat

  @neker en laat

  Maar die figuren van VNO-NCW sturen hun kinderen toch gewoon naar een categoriaal gymnasium? Laat die andere scholen maar stikken.

 15. Toen ik in de NRC de analyse

  Toen ik in de NRC de analyse van Kuitenbrouwer over het voorstel van Rosenmöller las had ik aan het einde het krankzinnige gevoel Rosenmöller wil dat de scholen mij proberen tegen te werken als ik mijn kinderen stimuleer een zeer anspruchsreich programma uit te kiezen. Vooral geen programma's kiezen om je inzicht uit te rekken, je kennis te vergroten en een gebildete Person te worden. Hoe is het mogelijk dat zo veel ouders bereid zijn om dat te slikken.

  Laten we proberen zo veel mogelijk ouders bij elkaar te krijgen die het niet willen slikken! Vechten voor het recht op Bildung en diepgang! Breng de mensen die furieus geworden zijn bij elkaar en pleeg burgerlijke ongehoorzaamheid om je grondwettelijke rechten op te eisen!

 16. bladzijde 9 van rapport: 

  bladzijde 9 van rapport: 

  ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

  EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

  door inspectie van onderwijs

  Let op de laatste alinea:

  Eigen verantwoordelijkheid besturen/scholen

  Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek constateert de inspectie dat meer aandacht voor het voorkomen van onbevoegd gegeven lessen een goede ontwikkeling is. De inspectie kan in veel gevallen begrijpen waarom scholen lessen laten geven door docenten die voor de les niet bevoegd zijn. Daarbij wil de inspectie wel benadrukken dat de wet basiswaarborgen biedt en moet worden nageleefd. Scholen moeten altijd proberen onbevoegd lesgeven te voorkomen.

  Tegelijkertijd constateert de inspectie dat scholen niet allemaal zicht hebben op het aantal onbevoegd gegeven lessen, dus óók op lessen die gegeven worden door een bevoegde docent die onbevoegd is voor het vak en/of het niveau.

  De inspectie vindt het van belang dat scholen en besturen dit percentage lessen zelf periodiek inzichtelijk maken. Hiermee kunnen zij gerichter sturen op (extra) bevoegdheden bij docenten en daarmee het aantal onbevoegd gegeven lessen terugdringen. 

   

  De inspectie beveelt hier onverbloemd aan dat de onderwijsinstellingen de onbevoegd gegeven lessen zelf in kaart brengen en openbaren.

  Precies het tegenovergestelde van dat waar de VO Raad voor pleit tot voor kort.

  En "opgelost"door het voorstel van meneer Rosenmuller…..

  De VO Raad wordt klemgezet. Dit is hun ontsnappingspoging…

   

  Het rapport was overigens niet alleen vernietigend. Veruit de meeste onbevoegde lessen worden wel gegeven door opgeleide docenten, maar die hebben dan een te lage of afwijkende bevoegheid. 

  Waar de VO Raad nu voor vlucht, is de aanbeveling van de inspectie over de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Werkelijk precies het onderdeel waarover de Raden al lange tijd roepen dat er in ruim voldoende mate over beschikken en geen controle nodig hebben… 

   

 17. Zodra kinderen niet meer goed

  Zodra kinderen niet meer goed les krijgen op school of het voor veel leerlingen op school te onrustig en lawaaiig geworden is om zich efficiënt de leerstofeigen te maken is het, Hndrikush,  wenselijk dat de aanwezigheidsplicht voor leerlingen wordt opgeheven. Het zou sowieso voor een leerling die met behulp van een leerboek zichzelf sneller vooruit helpt toegestaan moeten worden van de verschijningsplicht  verschoond te worden.

 18. Het komt mij uit deze

  Het komt mij uit deze discussie voor dat er toch een paar BON-leden en/of BONwebsite-bezoekenden zijn die de weg op willen gaan van het recht van ouders om gesubsidieerde eigen scholen met een afwijkend karakter te stichten en daarmee willen bereiken dat kinderen “ouderwets” onderwijs zullen kunnen gaan volgen.

  Zodra dat mogelijk zou worden zullen veel ouder daarvoor kiezen en weer achter de leraar gaan staan opdat hun kind van het degelijke ouderwetse onderwijs kan profiteren. De raden zullen zich dan ook met hand en tand verzetten tegen een eventueel Freiraum voor ouderwetse scholen. Daarom kan echter ook succes voor ons op het heropenen van een Nebenstrasse leiden tot weer goed onderwijs voor vrijwel iedere leerling. BON-scholen zouden namelijk bij ouders even populair kunnen worden als de vroegere internaatscholen van de Roomschkatholieke kerk.   

Reacties zijn gesloten.