De BILLY

De BILLY is in opmars. Nee, niet de boekenkast, suffie, boekenkasten zijn zo ongeneeslijk 1999, zo typical voor de armere babyboomer – de rijkere heeft Lundia-, nee de BILLY, je weet wel, de Breed Inzetbare Leraar, opgeleid aan de Hogeschool van Amsterdam, gespecialiseerd in verder kijken dan het eigen vak en het samenwerken. laten we het fenomeen eens aan een nader onderzoek onderwerpen.

Breed Inzetbaar, houdt dat in dat je ook Diep inzetbaar kunt zijn, Hoog of Lang? En 'inzetbaar' dat ben je vaak in een hoger plan. Wie maakt dat plan? Het stafbureau, de directie, het Ministerie, de Inspectie, de Hoog- en Diep- inzetbaren in de sectie. dat zijn zo van die vragen waar geen helpdesk voor is. Maar zijn er BON leden die hier hun licht over kunnen laten schijnen? want ik ben wel breed inzetbaar, ik kan dansen, ik kan springen, ik kan Franse liedjes zingen, maar dit fruit hangt te hoog voor mijn korte armpjes.

3 Reacties

 1. VO-raad: we moeten af van

  VO-raad: we moeten af van bevoegdheden

   

  "Het stelsel van bevoegdheden is verouderd. Het is te rigide en dichtgeregeld.  Het sluit niet meer aan op de huidige dynamiek van het onderwijs.  Sommige scholen streven bijvoorbeeld naar multi-inzetbare leraren om het aantal handen voor de klas te verminderen. Het kost leraren enorm veel tijd en energie om naast het lesgeven een extra bevoegdheid te halen.  Ook bij veel samengevoegde vakken of vakoverstijgend onderwijs is het onduidelijk of leraren volledig bevoegd zijn.Zo wordt er lesgegeven in vakken waar (nog) geen lerarenopleiding voor bestaat. Daarnaast bieden lerarenopleidingen te weinig maatwerk voor docenten om hun bevoegdheid te halen."

   

   

  Bron: www.vo-raad.nl/themas/professionalisering-docenten/bevoegdhedenstelsel-voor-docenten-past-niet-meer-bij-huidige-onderwijspraktijk .

 2. Bevoegde leraren zijn ook

  Bevoegde leraren zijn ook veel te duur. Daar kun je veel beter dommekrachten voor inzetten.

   

Reacties zijn gesloten.