Dekker creëert markt voor ideologen, aasgieren en Jomanda’s

aasgieren_450x200_1149932_77238591.jpg

BON bestuurslid Gerard Verhoef heeft in de Volkskrant namens BON een reactie geschreven op "Wat weten de kleuters van nu over zeventien jaar?"; (Volkskrant, Ten Eerste, 12/02/2015). Verhoef betoogt dat de manier waarop staatssecretaris Dekker een maatschappelijke discussue opent over het curriculum van de toekomst niet uitgaat van een zorgvuldige analyse van de problemen met het huidige onderwijs, niet kan leiden tot een betrouwbaar beeld van de gewenste (onderwijs)toekomst en alleen een tsunamie aan ideologisch en commercieel gedreven ideeën zal opleveren die het onderwijs niet verbetert, maar enkel een markt creëert voor ideologen, aasgieren en Jomanda's. Op 17 november schreven we hierover al op onze website en de ervaringen sindsdien geven geen enkele aanleiding tot een positiever oordeel, integendeel.

 

Het staat voor ons buiten kijf dat de democratische overheid bepaalt wat leerlingen moeten leren. Maar we hebben grote bezwaren tegen de manier waarop staatssecretaris Dekker deze discussie meent te moeten voeren. Deze methode sorteert een desastreus resultaat voor.

Hoe is het mogelijk dat een staatssecretaris eerst €500 miljoen spendeert aan een nutteloos circus rondom de rekentoetsen en nu opnieuw vol op het orgel gaat om zogenaamd ideeën te genereren voor #onderwijs2032?

Hoe kun je nu op basis van tweets, een high tech variant van de post-it geeltjes, een serieuze discussie voeren over de inhoud van het onderwijs? Uit alles blijkt dat er is ingebakken is dat het curriculum hopeloos verouderd zou zijn en toe is aan een broodnodige modernisering. Ik geloof daar niets van. De onderwijsproblemen worden niet veroorzaakt omdat we de kinderen oude nutteloze zaken zouden leren, ook niet omdat allerlei toekomstige vaardigheden nu zouden ontbreken. De problemen zijn er omdat op zo goed als ieder onderwerp / schoolvak, het niveau flink is ingekakt. De oorzaken daarvan blijven onbesproken.

#Onderwijs2032 is een bewuste poging weg te kijken van de onderwijsproblemen door een tsunami aan wildgroei te genereren waarvan iedereen kon en kan verwachten dat de inbreng van ideologische en commerciële belanghebbenden overheersend zal zijn. Ook bij dit aspect is de parallel met de rekenproblematiek opvallend. De staatssecretaris weigert de problemen te analyseren, maar creëert een prachtige markt voor aasgieren, ideologen en  Jomanda’s. Dat dat honderden miljoenen gaat kosten is niet eens de ergste zorg. Veel erger is het dat er helemaal niets gedaan wordt aan de 20% functioneel analfabeten die jaarlijks de basisschool verlaten, dat wiskundevaardigheden die vroeger standaard werden aangeleerd in 2 VWO tegenwoordig op het hbo en de universiteit onderwezen moeten worden en dat een Duits of zelfs Engels studieboek voor veel te veel studenten onoverkomelijke problemen geeft. Je hoeft geen groot ziener, geeltjesplakker, twitteraar of trendwatcher te zijn te weten dat dat ook in 2032 een probleem zal zijn.

 

Gerard Verhoef

Beter Onderwijs Nederland

 

26 Reacties

 1. Een schot in de roos, Gerard;

  Een schot in de roos, Gerard; fantastisch!

   

  De lichtgewicht staatssecretaris begint zich al aardig in de nesten te werken. Gelukkig zijn ze bij de Volkskrant wakker genoeg om dit BON-tegengeluid te plaatsen. Kunnen ze bij de VPRO nog wat van leren, want het lijkt daar soms meer Meelicht dan Tegenlicht als het over onderwijs gaat.

 2. “Onderwijs2032 is een bewuste

  "Onderwijs2032 is een bewuste poging weg te kijken van de onderwijsproblemen door een tsunami aan wildgroei te genereren". Ik denk dat veel de lezers van De Volkskrant ook wel zouden willen weten waarom de staatsecretaris dat doet!

 3. Als het door Schnabel

  Als het door Schnabel genoemde “spirituele tekort” moet worden bestreden met allerlei Jomanda-achtige troep zijn we natuurlijk nog veel verder van huis. En moet, omdat hele volksstammen op dit moment weglopen met het Boeddhistisch geïnspireerde mindfulness, straks weer met iets anders,  dan ook maar meteen serieus  overwogen worden of dit op een of andere manier in een “vak kan worden gegoten”, zoals Schnabel zegt?  Dit lijkt wel de populistische werkwijze van het platform te worden en dat kan niet tot iets goeds  leiden. Spiritualiteit is  op zijn zachts gezegd nogal persoonlijk. Het lijkt me gevaarlijk en ook niet wenselijk om dit als vak  in een nationaal curriculum op te nemen. We hebben nog steeds het bijzonder onderwijs.

  Goed stuk van Gerard Verhoef.    

 4. @mailmaison

  @mailmaison

  Ik kan me niet indenken dat de staatssecretaris een dergelijk groot project aanpakt zonder dat hij zelf heel duidelijke doelen heeft en zonder dat hij bewust voor deze manier van werken gekozen heeft. Dekker weet dus dat er een tsunami aan flodderideetjes over hem heenkomt. Hij weet dat er geen heldere analyse komt van de huidige problemen en hij weet ook dat hij door de juiste mensen te vragen al die geeltjes te ordenen hij het resultaat van deze "open discussie" in iedere door hemzelf gewenste richting kan sturen.

   

  Ik kan niet anders dan concluderen dat de staatssecretaris niet geïnteresseerd is in de werkelijke onderwijsproblemen, maar de onderwijsellende  ziet vanuit het strategisch idee "never to waste a good crisis". Bewust wegkijken dus omdat hij niet geinteresseerd is in de werkelijke problemen, maar alleen in de oplossingen die hij in zijn binnenzak heeft.

 5. # Gerard Verhoef – U

  # Gerard Verhoef – U veronderstelt een strateeg die als bewindspersoon een lange termijn visie wil realiseren en met het oog daarop een brede discussie begint. Een Napoleon zogezegd die heel Europa onder de voet wil lopen en dan als jonge korporaal alvast een discussie start over de koperen knopen op het uniform. Een Julius Caesar die als kind debatteert over de regels bij verstoppertje spelen. De grote geest begint klein. De ware meester begint met het knikkeren.

  Beseft U wel dat de bewindslieden op onderwijs er zijn uit een menigte van een half miljoen sociaal wetenschappers (pakweg 33 jaargroepen van 15000 elk jaar)? Wat zou U doen in zulk een situatie? De stakkers moeten toch wat!

 6. @ Gerard Verhoef

  @ Gerard Verhoef

  Als ik mij verplaats in de niet in de onderwijsproblematiek ingevoerde volkskrantlezer ben ik van je toelichting weinig wijzer geworden.  De reden van het zo  handelen van de staatssecretaris lijkt te zijn dat hij niet wil dat er een heldere analyse van de huidige onderwijsproblemen tot stand komt. Hij wil de onderwijscrisis niet oplossen maar gebruiken, zeg maar, in overeenstemming met de doctrine never waste a good crisis, misbruiken. Maar over het waarom en waartoe blijf ik als oningevoerde krantenlezer in vermoedens steken. Waarschijnlijk moet een beerput gesloten gehouden worden. Maar wat zit er dan in die beerput en waarom wil de staatssecretaris de personen beschermen die daar belang bij hebben? Maar de laatste zin geeft aan dat vermoeden weer een draai: “hij is geïnteresseerd in de oplossingen die hij in zijn binnenzak heeft”. Wil hij gemakkelijk scoren of maken die olossingen deel uit van een cover up? Pas als ik van deze onzekerheden verlost wordt dan heb ik misschien het gevoel een echt en begrijpelijk antwoord gekregen te hebben.

 7. # Malmaison – Alweer slaan

  # Malmaison – Alweer slaan oelewappers van sociale wetenschappen toe en vraagt men zich bij BON gewetensvol af wat het wel te betekenen mag hebben. Zoek het niet te ver. Een diepe waarheid kan eenvoudig zijn.

  Bij sociale wetenschappen is de aanwas veel te groot. Het is alsof je de Koninklijke Militaire Academie tien keer zo groot maakt, waarna een Luitenant-Generaal van de Koninklijke Landmacht een briljante strategie komt presenteren voor de verdediging langs de Belgische grens, met het oog op de mogelijkheid dat de Walen en de Vlamingen in hevige strijd verwikkeld raken.

 8. @Malmaison, af en toe praat

  @Malmaison, af en toe praat Dekker zijn mond voorbij. Bijvoorbeeld toen hij zijn mooie plan om iedereen te laten meepraten kwam toelichten na de eerste reacties. Toen wist hij al duidelijk te maken dat bepaalde plannetjes niet in zijn straatje pasten. En later hoorde ik hem nog eens op de radio waar hij iets mompelde over "ondernemerschap'.

  De man zit daar niet in het algemeen belang, maar in dat van bepaalde liberale kringen. Hij heeft een blauwe binnenzak.

 9. @Malmaison

  @Malmaison

  Wat Dekker beweegt, weten we uiteindelijk niet. We kunnen slechts gissen. Maar bedenk dat de huidige coalitie het overgrote deel van z'n agenda óf reeds heeft uitgevoerd, óf niet kan uitvoeren omdat e.e.a. al gestrand is (die superprovincie bijvoorbeeld). Het is dus mogelijk dat de bewindslieden, puur om het kabinet rustig in het zadel te houden en er bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen over normaalgesproken pakweg twee jaar in de beeldvorming goed uit te komen, afgesproken hebben dat ze met nieuwe beleidsvoorstellen moeten komen. En dus is de jonge ambitieuze Dekker, die wellicht graag minister wil worden in een volgend kabinet, braaf met plannetjes aan komen zetten, waarschijnlijk grotendeels gesouffleerd door zijn ambtenaren, die wel weten wat de staatssecretaris graag wil horen. Het moet natuurlijk gaan om beleid dat geen extra geld kost, dat relatief risicoloos is, en dat hip en vernieuwingsgezind klinkt. Het plan van Dekker, of het nou het gecommuniceerde of het onzichtbare achterliggende plan is, kan dus puur bedoeld zijn als beleidsvulling, zodat het kabinet over twee jaar niet verweten kan worden dat het twee jaar lang niets heeft uitgevoerd, én natuurlijk ook nog belangrijke reeds ingezette klussen af te maken heeft.

   

 10. @malmaison

  @malmaison

  Iemand die voor de troepen uit loopt hoeft niet achterom te kijken, laat staan stil te staan. De afrekening komt later. Het 'positieve denken' en de maakbaarheidsgedachte (deze keer uit het bedrijfsleven) regeren. Daadkracht telt. Uw geconstateerde beerput vertolkt slechts úw gevoel? 😉 Fouten vertegenwoordigen geen structureel defect maar een enkel incident? 😉 De onderwijskringen gaan tenminste vooruit. 😉

   

  Dekker heeft een omvangrijke technocratie op zijn nek. De koers kan deze zijn (zie de reacties). De school gaat van de zuilen ('het maatschappelijk middenveld'; jaren vijftig vorige eeuw) naar de staat ('sociaal-democratie' = socialisme; jaren zeventig vorige eeuw) naar – zeker wat betreft het ICT-onderwijs – het bedrijfsleven (het onderwijs van de 21e eeuw wordt nu gemaakt; laat de vrije markt op kosten van de belastingbetaler -ICT- onderwijsoplossingen bieden; vanwege complexiteit, connectiviteit, egaliteit en schaalgrootte het beste door de bekende multinationale bedrijven in EU-verband; met wat geluk kan de VS later via TTIP en TiSA aanschuiven; dit alles voor de bestwil van de burgers, voor wie doen we het anders? Goed voor de economische groei. Nederland is een handelsland ;-).

   

  De staatssecretaris beweegt met de tijd mee. Hij is van een partij die daar geen moeite mee heeft. Ik denk dat hij (opleiding: bestuurskunde; onderzoeker en docent bij de politie; onderwijswethouder in Den Haag) de partij-opinie van beter onderwijs nastreeft (taal- en rekentoets ;), op de kosten let (topsectorenbeleid ten koste van andere posten), en er verder niet zóveel vanaf weet om een stempel op het onderwijs te kunnen drukken (rust in onderwijs vanwege commissie Dijsselbloem). Net zoals voorgaande bewindslieden op onderwijs wordt hij voor een groot deel geregeerd door de agenda met de waan van de dag zoals voorgeschoteld door zijn ambtenaren en lobbygroepen. OCW zit daarnaast diep in de EUrocratie. Nederland heeft te weinig smoel om gemaakte kaderafspraken in internationaal verband te willen/kunnen ontkrachten. Sterker nog, het OCW van een klein land loopt liever voorop. Nederland Gidsland. Crisis of niet, de doelen moeten worden behaald.

   

  Conclusie: ik denk niet dat de staatssecretaris veel persoonlijke ideeën ventileert. Ook hij is een soort van (OCW/EU) trekpop die slechts accenten legt die voor het regeerakkoord dan wel de partij-opinie opportuun zijn. Verborgen agenda? Hij is niet open over de EU-agenda, als u dat bedoelt. Dat is geen enkele Nederlandse bewindspersoon. EU-beleid (bijv. topsectoren) moet als nationaal beleid verkocht worden. Anders wordt de kiezer boos, en wordt het gevaar gelopen dat de toekomstige EU-eenheidsstaat slechts een utopie blijft. Angst zaaien over de toekomst. Dat mag weer wel om de koers uit te lopen. Nederland centraal stroomlijnen om beter voor de dag te komen. De macht van de kongsi is moeilijk te breken. Er is geen beerput. Er is geen falend onderwijsbeleid. Het gaat juist heel goed!

 11. Wat beweegt Dekker? Als ik

  Wat beweegt Dekker? Als ik het wist zou ik het zeggen. Hij heeft in ieder geval een heel leger oelewappers uit de zo geheten sociale wetenschappen achter zich. Hij heeft  een blauwe binnenzak, maar ook nog een rode bazin. Een fenomeen, kortom.

   

 12. Jullie hebben voortreffelijke

  Jullie hebben voortreffelijke antwoorden gegeven op een vraag die volgens mij bij menig geconcentreerd het artikel van Gerard Verhoef lezende volkskrantabonnee zal opkomen bij het passeren van het woordje bewust. Van die opgewekte nieuwsgierigheid zou gebruik gemaakt moeten worden. Een reactie in De Volkskrant?

 13. @b.verkroost: “Wat beweegt

  @b.verkroost: "Wat beweegt Dekker?"

   

  Vanuit de studie bestuurskunde kan Dekker denken: ik vind het interessant ingewikkelde beleidsprocessen te sturen. Ik vind het leuk om op een winkel te passen, in dit geval het onderwijs, en vanuit de visie van mijn partij. Ik vind het inspirerend met 'stakeholders' om te gaan en mee te waaien met de technocratische wind. Dekker is met tournee. Hij is op 12 januari 2015 samen met Paul Schnabel gaan praten met redacteuren van schoolkranten, #2032. Hij laat zich graag informeren, en lijkt geen gedegen denkbeelden te hebben dan de visie 'vooruit'. In het jargon is stilstand achteruitgang, en achteruitgang, nee, dat kan natuurlijk niet. De koers ligt al jaren vast.

   

  Waarom ingewikkeld doen als het eenvoudig kan? Hier staan de vaardigheden van de toekomst alvast (niet verder vertellen!).

   

  De 8 'key competences' en 7 'transversal skills'.

  8 hoofdvaardigheden: "1. Communication in the mother tongue; 2. Communication in foreign languages; 3. Mathematical competence and basic competences in science and technology; 3. Digital competence; 4. Learning to learn; 5. Social and civic competences; 6. Sense of initiative and entrepreneurship."

  7 vakoverstijgende vaardigheden: "1. Critical thinking; 2. Creativity; 3. Initiative; 4. Problem-solving; 5. Risk assessment; 6. Decision-taking; 7. Constructive management of feelings."

   

  Europese Commissie: Rethinking Education:Investing in skills for better socio-economic outcomes (2012), Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

   

  Check hoe ver 'Europe' in het proces staat: is de barometer rood of groen? Europe on track: vision for a competitive Europe in 2025; Education and culture.

 14. @Sympathisant. Ik vind uw

  @Sympathisant. Ik vind uw bijdragen aan dit forum en de daarin aangedragen informatie hoogst interessant en relevant. De vraag is wat we ermee doen.

  Je kunt je bij de vraag "wat beweegt Dekker?" allerlei voorstellingen maken en complotten bedenken maar eigenlijk interesseert dat mij niet zo veel. Straks weer andere bewindslieden en wie weet waar die weer mee komen. Het zou me een lief ding zijn als  zijn opvolgers eens wat meer afstand konden nemen van heel dat opgeklopte "Key competences en transversal skills voor de 21ste eeuw denken". En  meer oog zouden hebben voor de continuïteit. Belangrijker dan Dekker bashen, hoe leuk soms ook maar op den duur wat eentonig en verveeld, is dat BON en andere critici deze  code voor een heerlijke toekomst  kraken. Inhoudelijk reageren dus. Steeds weer opnieuw. 

 15. Een hoop macro-economisch

  Een hoop macro-economisch gebabbel weer. Iedereen schijnt verstand te hebben van de grote lijnen. Maar zodra een eenvoudige juf of meester vraagt om een les vol inhoud, en welke inhoud, voor de les van morgen, geven al die macro-beschouwers niet-thuis. Want leuteren in de blauwe vage werelden bevalt hen beter dan het aanbrengen van adviezen aangaande het aanleren van de procenren in een klas met mongolen en leerlingen met een achterstand van minstens twee jaar (gelijk een beginsel dat door de overheid de enige en grootste voorkeursbehandeling kreeg) .

  Alleen het vak rekenen is op het BON – forum grondig uitgeplozen. En geheel terecht. Maar de totale devaluatie vond ook plaats bij de andere schoolvakken. Alleen duidelijke praktijkvoorbeelden kunnen overtuigen. Die ontbreken helaas. Maar al zouden ze niet ontbreken, zouden ze worden beschouwd als achterlijk verzet. Door lieden die hun dromen niet hoefden te toetsen aan de echte wereld.

  Elk vak zou een afzonderlijke behandeling moeten hebben op dit forum.

  Helaas. De beta's overheersen, hoewel ik de beta's als uiterst belangrijk en zelfs als leidinggevend beschouw. Maar er is meer. Dat 'meer'  ontbreekt hier enorm en kennelijk derhalve ook bij het dromende ministerie.

   

   

   

   

   

   

 16. Door het insereren van het

  Door het insereren van het woord bewust op die plaats in de tekst kwam dat woord mij voor als een tantamount van willens en wetens. Ik neem aan dat dat ook bij veel andere lezers het geval was.

  De staatssecretaris weet dus dat hij voor kostbare en niet effectieve oplossingen kiest en wil het. Als je suggereert dat goed onderwijs bij de staatssecretaris niet de hoogste prioriteit heeft ligt het voor de hand wat mogelijke redenen te noemen: Trouw aan de partijlijn, carrièreperspectief, aan het oog onttrekken van de gevolgen eerder falen van partijgenoten of het in stand houden van de regeringscoalitie bij voorbeeld. Domheid als mogelijkheid heeft Gerard Verhoef door het woord bewust te insereren als mogelijkheid uitgesloten. Na het opwekken van de nieuwsgierigheid door het gebruik van het woord bewust ligt het minstens voor de hand teschrijven dat je niet weet wat de oneigenlijke motieven van de staatssecretaris zijn.

 17. Erg belangrijk is natuurlijk

  Erg belangrijk is natuurlijk het kijken naar best practises, Moby. Maar dat moet op alle niveaux. Ook dat van de leraar/onderwijzer en zijn klas. Niet elke klas en elke leraar is hetzelfde maar je kunt wel vastleggen wat kinderen aan het eind van het schooljaar moeten kennen en kunnen. Op mikroniveau, wat betreft het HOE, moet de leraar of onderwijzer in hoge mate vrij gelaten worden. Als bepaalde kinderen daardoor in het nauw komen moet daarvoor een oplossing gevonden worden. Ik weet dat best practises op de woordenlijst van onze makroniveaugerichte tegenstanders staat maar zij zijn meesters in Newspeak en deinzen er niet voor terug om woorden te onpas te gebruiken.

  Ik heb nooit gehoord van de resultaten van een berekening om vast te stellen of al dat geld dat in het ondersteunen van zwakke leerlingen en het op het rechte spoor houden van gedragsgestoorde leerlingen gestopt wordt economisch bekeken wel loont. Maar omdat er tegenwoordig gezegd wordt dat we te veel hoogopgeleiden hebben zou dat best kunnen.

 18. Vergeet mijn eerdere reactie

  Vergeet mijn eerdere reactie hier: iets te veel goede wijn.

  De vierde reactie onder de brief van Verhoef slaat spijkers met koppen. Die enorme verwaarlozing van de gouden handjes! Gouden handjes die meer kunnen verdienen dan meester/juf omdat hun kwaliteiten zeer gvraagd zijn.

  Die gouden handjes moesten theorie gaan doen van die mislukte handwerkjuffrouw, wat in de praktijk de totale verveling zou worden. Een degelijke ondergrond gegeven door de lagere school, maakte alle ruimte vrij voor het praktijkonderwijs van de vroegere LTS, b.v.

  Maar het verkleuterde basisonderwijs gaf geen degelijke basis meer, waardoor het theorieonderwijs van het VMBO verveling zou gaan brengen en tijd zou roven van echt praktijkonderwijs.  Aldus hebben we vlees noch vis gekregen.

  Terwijl de behoefte aan gouden handjes anno 2015 nog springlevend is!

  Het ergste nog: dit is niet eens een nieuw inzicht, maar was al volstrekt duidelijk toen die juf het VMBO invoerde.

 19. Wat mij stoort in de

  Wat mij stoort in de discussie is de vermelding dat er 'jarenlang een taboe' op onderwijsvernieuwing is geweest.  Dit wordt (klakkeloos) door de journalisten overgenomen als motivatie voor 'hoog tijd voor vernieuwing'. Ik wou dat het waar was. Met de resultaten van de commissie Dijsselbloem is juist vrijwel niets gedaan.

 20. @b. verkroost – 18.33

  @b. verkroost – 18.33

  Mag ik nu begrijpen dat uw vraag 'wat beweegt Dekker?' slechts een retorische verzuchting was? Zo van, 'waar gaan we heen?' Dan had ik geen reactie hoeven schrijven.

   

  Het enige wat ik doe, is berichten uit de hogere technocratie hier op het forum plaatsen, zodat mensen over een paar jaar niet ach en wee gaan roepen over competenties, referentiekader, 50% hoger opgeleiden, meer vaardigheden, hervorming van het schoolprogramma, topsectorenbeleid, peutertaalprogamma's, burgerschapsvorming, samenwerking overheid met bedrijfsleven, Bolognaverklaring, Europa 2025, enz. Mijn doel is bewustwording omtrent de technocratie. Ik lees die stukken graag. ;-( Mensen noemen het graag 'neoliberalisme'. Dan ben je grote stappen snel thuis met je mening.

   

  Ik hoop dat u mij geen complotdenker vindt. Vanuit mijn achtergrond heb ik gezien hoe een (Europees) idee tot implementatie leidt. Ik heb zeker de afgelopen 9 jaar veel hierover gelezen, waardoor ik ook de overeenkomst in taal en begrippen in teksten van de lobby, Europese commissie, en Nederlandse instellingen zie.

   

  De hyperlinks verwijzen naar teksten die ik heb gelezen, en waaruit ik een selectie van kerncitaten maak. Hierdoor hebben mensen snel een overzicht van denkbeelden, en hoeven zij niet de gehele tekst te lezen. Mij is wel eens verweten dat dit een persoonlijke (en daardoor gekleurde) selectie is. Lees de stukken dan zelf denk ik. Dat gebeurt blijkbaar niet. Klagen mag wel altijd. Er gaat veel tijd in het lezen van literatuur zitten, de kern eruit halen, en dit vervolgens helder te presenteren. Hoe simpeler het eruit ziet, hoe meer tijd eraan gespendeerd is. 😉 Als mensen mij ondanks deze werkzaamheden een complotdenker vinden, dan gaat de vinger wat mij betreft linea recta terug naar degene die deze beschuldiging uit. Het is gebleken dat Nederland een zeer trouwe volgeling (en op bepaalde vlakken initiator) van ontwikkelingen in het onderwijs is geweest. Rara, de hogere technocratie ziet het ook zo, en in exact dezelfde bewoordingen. Toeval?

   

  Niemand anders – die ik weet – informeert het algemene publiek over vorenstaand beleid. Niet in de journalistiek. Niemand vanuit de politiek. Het is een gesloten wereld van specialisten. Waar is een Europees onderwijsjurist te vinden die het algemene publiek kan informeren? Is hij in dienst van de beleidsmakers? Wie heeft het Verdrag van Lissabon gelezen? Wie leest de beleidsteksten? Wie leest wat lobbyisten melden? Vanuit de Tweede Kamer en de (Europese) vakbonden sijpelt dit hogere onderwijsbeleid niet naar de media. De media blaten ANP-berichten na, en houden zo nu en dan een microfoon bij betrokkenen (niet bij de Europese Commissie, OESO, enz.). De Nederlandse technocratie (ministerie en aangestelde beleidsmakers) maakt deel van de Europese gremia uit.

   

  Is de Nederlandse democratie om zeep geholpen? Waarom weet 'jan publiek' niet van dit beleid? Mijn opdracht zie ik als het democratiseren/ populariseren van de – veelal Engelstalige – mandarijnenteksten over het onderwijsbeleid. In andere landen is wel een levendige discussie (als je één van de kerntalen van de Europese Unie bezit). Het woord complotdenker wens ik niet meer te horen (als het uw bedoeling was deze pijl op mij te richten).

 21. Die markt was er al, APS
  Die markt was er al, APS vervuilt het onderwijs al langer dan vandaag, net als de andere pedagogische centra. Dekker beschermt en versterkt die markt. Een export produkt ook.

 22. Een complotdenker (denker?)

  Een complotdenker (denker?) doet vooral aan fantasie. Er worden werelden bedacht en de kokervisie (visie?) ziet vervolgens alleen nog maar verdenkingen die passen binnen de eigen fantasie.

  Sympathisant komt gewoon met feiten die iedereen kan controleren. Juist omdat een groep  Europese beleidsmakers het als een heilig doel ziet het Europese onderwijs gelijk te schakelen. Dit mogen dan wel HUN dromen zijn, ze worden echter gewoon gepubliceerd als Europese doelen. Dat zijn de feiten. Die feiten zijn voor mij dan wel fantasieen, maar als Europese dromen zijn ze voor ons helaas feitelijk geworden.

  Sympathisant geeft ons de feiten en ze zijn inderdaad stomvervelend om allemaal tot je te nemen. Vrijheid va n onderwijs? Kom nou toch.

   

   

   

   

   

Reacties zijn gesloten.