Kindcentra 2020

797747_90159188_450x200.jpg

Vanmorgen was er op radio1 een gesprek over Kindcentra 2020. Volgens de woordvoerder was dat een project dat ten doel had om de kinderopvang, de peuters en de basisscholen onder één noemer te brengen, met één pedagogisch didactische uitgangspunt. Dat leek me een onmogelijke en onwenselijke doelstelling, maar mijn interesse werd gewekt toen hij beweerde dat zowel de VNG als de PO-raad zich hierin hadden verenigd, dat allemaal naast de bedrijven en hun overkoepelende raden die de kinderopvang verzorgen.

Zoeken op internet levert dat er een symposium hierover wordt gehouden waarvan de wortels in het Almeerse liggen. Vandaar wellicht de connectie met de VNG van burgemeester Annemarie Jorritsma. Almere heeft een naam 'hoog' te houden op het gebied van onderwijsvernieuwing, die daar redelijk centraal vanuit de gemeente is geïnitialiseerd. Verder is het initiatief en de financiering ervan ons op dit moment niet erg duidelijk. Het Kinderopvangfonds lijkt het te financieren met het geld van de stichting Kintent, die overigens al sinds 2005 is uitgeschreven uit het handelsregister. Op radio 1 werd ook gewag gemaakt van het gebruiken van gelden uit de onderuitputting, dat is jargon voor gebudgetteerd geld dat niet is uitgegeven. Of het de onderuitputting van gemeentelijke gelden of van onderwijsgelden betreft werd ons niet duidelijk.

Natuurlijk ontbreekt het niet aan de gebruikelijke blingwoorden: Het doel van Kindcentra 2020 is te komen tot kindcentra waarin kinderen maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg horen hierbij. “Belangrijk”, vindt ook jeugdzorgpartner Peter Stam, Raad van Bestuur Yorneo: “Excellentie is in onze huidige maatschappij geen kenmerk meer van de enkeling, maar het kenmerk van samenwerking tussen velen. Het leren goed samen te werken begint al in de jongste jaren van het kind. Het concept van Kindcentra 2020 schept hiervoor de voorwaarden.”

Individuele excellentie wordt aan de kant geschoven, het gaat om samenwerkingsexcellentie van groepen en kinderen die hierin al op jonge leeftijd gedrild dienen te worden. We hebben ongemakkelijke associaties met andere maatschappelijke groepsprocessen waarin het individu zich dient te vormen naar de gewenste functie: of dat nu werknemer, consument, of of lid van een geloofsgemeenschap is.

1 Reactie

  1. “Excellentie is in onze

    “Excellentie is in onze huidige maatschappij geen kenmerk meer van de enkeling, maar het kenmerk van samenwerking tussen velen”. Bij mij kwam bij het lezen van deze tekst onmiddellijk boven wat JPS (Jean-Paul Sartre) in zijn boek Réflections sur le Problème Juive over de antisemiet schreef en dat neerkwam op het is een persoon die zijn eigenwaarde aan zijn lidmaatschap van een bepaalde groep ontleent. Iemand die (terecht) niet durft te zeggen IK ben beter(dan de Joden in dit geval) maar WIJ zijn beter.

    Ik lees ook nog “Het leren goed samen te werken begint al in de jongste jaren van het kind”. Een dochter van mij heeft een eindexamenvak abgewählt omdat daarvoor in groepjes gewerkt moest worden. Dat vond ze veel te ineffectief. Ze is, anders als ik ben, een zeer sociaal mens met een grote vriendenkring die uitstekend in staat is met anderen samen te werken wanneer dat zinvol is. Dus gauw weg met die onzin!

Reacties zijn gesloten.