Maar we doen het lekker toch

fuckyou450x200_750769_49930335.jpg

De UvA en de VU werken al jaren aan een fusie van de betafaculteiten van beide universiteiten. Op 20 december 2013 haalde de medezeggenschapsraad echter een streep door de rekening. Er werd geen toestemming verleend voor de fusie en die moest worden afgeblazen. De website uvaleaks meldt nu echter dat de besturen van UvA en VU een convenant verhuizing betafaculteit hebben gesloten: 

Vandaag heeft UvAleaks een convenant van 26 juni 2014 vrijgegeven. Er wordt tussen de Colleges van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) een convenant gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over de huisvesting van de bètafaculteiten van UvA en VU. Beide Universiteiten hebben de intentie om in het bètadomein samen te werken en zijn voornemens een gezamenlijke huisvestingskoers te bepalen voor hun Bèta Activiteiten.

Uitgangspunten voor de huisvesting zijn onder andere de eerder bepaalde Koers Huisvestingsprogramma Amsterdam Faculty of Science (AFS) en de AFS propositie (22-12-2012). De verwezenlijking van AFS heeft eerder geen doorgang gekregen, doordat de centrale medezeggenschap van de UvA op 20 december niet heeft ingestemd met de plannen voor een AFS.

Het aangaan van deze kaderstellend afspraken zorgt ervoor dat de samenwerking, zoals afgewezen door de centrale medezeggenschap, alsnog in brede lijnen wordt doorgevoerd.

Voor de zekerheid herhalen we de laatste zin nog even:

Het aangaan van deze kaderstellend afspraken zorgt ervoor dat de samenwerking, zoals afgewezen door de centrale medezeggenschap, alsnog in brede lijnen wordt doorgevoerd.

Het aangaan van deze kaderstellend afspraken zorgt ervoor dat de samenwerking, zoals afgewezen door de centrale medezeggenschap, alsnog in brede lijnen wordt doorgevoerd.

vooruit: nog een keertje:

Het aangaan van deze kaderstellend afspraken zorgt ervoor dat de samenwerking, zoals afgewezen door de centrale medezeggenschap, alsnog in brede lijnen wordt doorgevoerd.

Verder commentaar is overbodig