Nijkamp-gate veel ernstiger dan gedacht

(Zie eerdere blogs over dit onderwerp hier en hier.)

Nijkamp-gate begon met een klacht over het proefschrift van Karima Kourtit. Er kwamen berichten in de media dat haar promotie was afgelast na een anonieme klacht over plagiaat en zelf-plagiaat in haar proefschrift. De media-aandacht verplaatste zich daarna naar haar promotor Peter Nijkamp. Hij zou zich in zijn zeer omvangrijke oeuvre ook aan zelf-plagiaat schuldig hebben gemaakt. De reactie van velen leek te zijn dat dit een hetze tegen Nijkamp was en dat er hier niet zoveel aan de hand was. Nijkamp kreeg een steunbetuiging van 80 (internationale) collega’s en Kourtit mocht haar proefschrift aanpassen en opnieuw indienen na onderzoek van de Commissie Drenth. Ondanks het feit dat de anonieme klager weer een klacht heeft ingediend (met dit keer zwaardere beschuldigingen) staat die promotie gepland voor 25 juni. Dit was aanleiding voor de anonieme klager om een rapport over deze zaak openbaar te maken: dat rapport is hier te downloaden.

Uit het rapport blijkt dat de zaak vele malen ernstiger is dan eerst gedacht. Ten eerste gaat het bij het plagiaat en zelf-plagiaat eigenlijk over iets anders: het (eerste) proefschrift is volgens de klager een onsamenhangende collage van knip- en plakwerk, een proefschrift onwaardig. Ten tweede, en dit is veel ernstiger, kwam de klager bij nadere bestudering van het proefschrift en andere literatuur tot de ontdekking dat er vele discrepanties zijn in de data.  Deze discrepanties in de data zijn de basis voor de meest recente klacht van de klager; deze wordt door de Vrije Universiteit genegeerd.

De enige mogelijk verklaring voor de discrepanties in de data lijkt te zijn dat een deel van de data verzonnen is. Fabricatie van data is de ultieme wetenschappelijke doodzonde. Dit probleem doet zich niet alleen voor in artikelen van Nijkamp met Kourtit, maar ook in artikelen van Nijkamp met Baycan. Dus Nijkamp kan het niet afschuiven op Kourtit.

Ik zal nu even mezelf citeren:

Nijkamp kreeg in 1996 de Spinozaprijs (de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke prijs), is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en was van 2002 tot 2008 de baas van NWO (de belangrijkste subsidieverstrekker voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland). Grotere vissen dan Nijkamp bestaan er niet in de Nederlandse wetenschap.

Als Nijkamp zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan datafabricatie (en het heeft er alle schijn van) dan is dit gezien zijn positie nog vele malen ernstiger dan de datafabricatie van Stapel en (naar het zich laat aanzien) Jens Förster.

Wat moet er gebeuren?

Ten eerste: de promotie van Kourtit kan onmogelijk op 25 juni doorgaan. De VU zal de promotie wederom uit moeten stellen.

Ten tweede: er zal weer een commissie moeten komen om onderzoek te doen.

Ten derde: als de klager gelijk blijkt te hebben over de datafabricatie dan zal er een commissie moeten komen die het gehele oeuvre van Peter Nijkamp  onder de loep neemt.

11 Reacties

 1. Richard Gill, hoogleraar
  Richard Gill, hoogleraar mathematische statistiek te Leiden, die destijds de klungelige statistische bewijsvoering bekritiseerde in de zaak Lucia de Berk, zette volgens de Volkskrant van vandaag het 78 pagina’s tellende verslag van de anonieme klokkenluider op internet. Het gaat hem om de openbaarheid.
  Voor de beoordeling van eventuele datamanipulatie heeft hij de onderzoeksgegevens nodig. Hij heeft erom gevraagd maar ze nog steeds niet gekregen. De universiteit komt met procedurele schijnmanoeuvres. Gill zegt dat hij de promotie op zich nog niet zo’n ramp vindt. er vinden wel meer promoties van mindere kwaliteit plaats (sic!). Waar het hem om gaat,is dat de VU die promotie doordrukt zonder een wetenschappelijke discussie te voeren. “Maak alles nog openbaar”.
  Dat is inderdaad de enige manier om hier uit te komen. Het onder de pet houden van onderzoeksgegevens is naast het fabriceren van data een tweede ultieme doodzonde, die het aanzien van de wetenschap nog verder schaadt.

 2. en.wikipedia.org/wiki
  en.wikipedia.org/wiki/Peter_Nijkamp

  “Prof. Gill has put a document online that is written by the anonymous whistleblower. This 78-page document contains several allegations, not only about self-plagiarism (which was the main topic of the discussion in various media), but also more serious allegiations like plagiarism and data-manipulation. The document is in Dutch. Irregularities in publications of Nijkamp/Kourtit and Nijkamp/Baycan”

 3. Kourtit is gepromoveerd. In

  Kourtit is gepromoveerd. In advalvas staat een verslag. De zaak wordt steeds kafkaesker.

  • Haar (nieuwe) promotor Scholten zegt: "Ik heb die data zelf gezien, ze deugen". Waarom weerlegt Scholten het rapport van de anonieme klager dan niet in het openbaar punt voor punt? Ik hoop dat we die weerlegging alsnog snel mogen zien.
  • Kees Schuyt, de voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, was aanwezig op de borrel na afloop voor een "select gezelschap". Eerder had Schuyt in de pers kritiek op de anonieme klager enkel vanwege diens anonimiteit.

   

 4. Het tijdschrift “Review of

  Het tijdschrift "Review of economic analysis" heeft twee artikelen van Nijkamp (1 is met Kourtit, 1 is zonder Kourtit) teruggetrokken "because significant parts of the paper appeared in other publications of the co-authors without proper citation". Zie hier en hier. Zie ook de berichtgeving in de NRC. Het nu teruggetrokken artikel is overigens geen hoofdstuk in het (nieuwe) proefschrift van Kourtit.

 5. Nog een ontwikkeling rond

  Nog een ontwikkeling rond Nijkamp. In advalvas staat een artikel met onder andere de mening van VU-hoogleraar economie Pieter Gautier. Volgens hem (ik parafraseer) publiceerde Nijkamp uitsluitend in flut-tijdschriften en neemt geen econoom hem serieus. Opvallend is dan hoe zo iemand het kan schoppen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 1987), spinozaprijswinnaar (1996) en voorzitter van NWO (tussen 2002 en 2008). 

 6. Nijkamp-gate is nog niet

  Nijkamp-gate is nog niet afgelopen. De commissie die het werk van Nijkamp onderzoekt is nog steeds bezig (waarschijnlijk nemen ze de Engelse Chilcot commissie die de Irak oorlog onderzoekt als voorbeeld; na 6 jaar heeft die nog steeds geen rapport uitgebracht). Maar er is wel ander nieuws. De anonieme aanklacht tegen Nijkamp en Kourtit kwam naar buiten via de website van Richard Gill. Nijkamp en Kourtit hebben geeist dat

  het College van Bestuur van de Universiteit Leiden de heer Gill aanspreekt, dat het College van Bestuur passende maatregelen tegen de heer Gill treft, en dat de heer Gill openbaar rectificatie van zijn handeling en beschuldiging maakt.

  Het rapport is inmiddels verdwenen van de site van Gill en er staat nu een verklaring die overeengekomen is door Gill, Nijkamp en Kourtit. Meer informatie is te vinden in advalvas. Lees vooral ook de reacties onder dat bericht, onder andere van de opsteller van het rapport (NN).

  Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat Nijkamp hier via intimidatie probeert critici het zwijgen op te leggen.

 7. Het LOWI heeft een uitspraak

  Het LOWI heeft een uitspraak gedaan over (een deel van) de zaak Kourtit-Nijkamp. Het LOWI rapport is hier te vinden. Dit rapport gaat over de 2e klacht van NN (de anonieme klager NN heeft in totaal 3 klachten ingediend). Het rapport is opvallend.

   

  Het eerste opvallende aan het rapport is anonimiteit en geheimhouding. LOWI is duidelijk niet blij met het feit dat NN anoniem is. Het LOWI stelt dat behalve in uitzonderlijke gevallen de klager in ieder geval met naam en toenaam bekend moet zijn bij het bestuur van de universiteit. Het LOWI vind dit vooral belangrijk omdat de klager dan geheimhoudingsplicht opgelegd kan worden. LOWI rapporten worden ge-anonimiseerd gepubliceerd op de website van het LOWI. Maar dit rapport staat on-geanonimiseerd op de website van de NOS. Dus opwel het bestuur van de VU, ofwel Kourtit/Nijkamp, ofwel het LOWI heeft de NOS dit rapport gegeven. Gaat het LOWI actie ondernemen tegen de persoon die de geheimhoudingsplicht geschonden heeft?

   

  Verder is het opvallend dat het rapport alleen gaat over plagiaat. Er wordt niets gezegd over het "zelfplagiaat" van Nijkamp of over de statistische gegevens in artikelen van Kourtit en Nijkamp die volgens NN niet kunnen kloppen. De plagiaat klachten (en zelfs de "zelfplagiaat" klachten) zijn niet de kern van de kritiek op Nijkamp (al heeft de media dit er wel van gemaakt). Hier kan een rol spelen dat er 3 klachten van NN zijn en dat dit LOWI rapport alleen over de 2e klacht gaat.

   

  De plagiaatbeschuldiging gaat vooral over 1 artikel. Volgens het LOWI rapport zijn er inderdaad meerdere delen tekst letterlijk overgeschreven uit werk van anderen zonder dat dit precies duidelijk gemaakt wordt (de grootste lap overgeschreven tekst bestaat uit 258 woorden). Maar het LOWI praat dit goed met de redenering dat er in het artikel staat dat het een literatuuroverzicht is en dat aan het eind van het artikel een lijst bronnen staat (maar de auteurs geven niet aan welke tekst uit welke bron komt). Het LOWI komt tot de conclusie dat er hier "geen sprake van schending van de wetenschappelijk integriteit is". Als ik dit vergelijk met andere uitspraken van het LOWI dan ik geen andere conclusie trekken dan dat hier sprake is van klassejustitie: Nijkamp mag blijkbaar dingen die anderen niet mogen.

   

  Zie ook de berichtgeving in: Advalvas (met een reactie van NN), de Volkskrant en Delta.

 8. De ontwikkelingen in Nijkamp

  De ontwikkelingen in Nijkamp gate volgen elkaar nu ineens in rap tempo op. Het rapport van de commissie Zwemmer is uit. Zie de berichtgeving in Ad Valvas en het persbericht van de VU. De commissie onderzocht alleen plagiaat en "zelfplagiaat", niet de (veel zwaardere) klacht van NN over de data van Nijkamp die niet kan kloppen. De commissie komt tot de conclusie dat Nijkamp inderdaad grote stukken tekst hergebruikt heeft en dat dit behoort tot "twijfelachtige onderzoekspraktijken".

   

  Opvallend is dat de VU (bij monde van Frank van der Duyn Schouten) de kwalificatie "twijfelachtige onderzoekspraktijken" niet over wil nemen. 

   

  Nijkamp zelf noemt het rapport "absoluut broddelwerk". Hij heeft een reactie geschreven. Zie dit artikel in Ad Valvas. Zwemmer zegt daarin:

  De mededeling van Nijkamp is aantoonbaar onjuist. Dat blijkt ook uit de in het rapport als bijlage opgenomen voorbeelden.

  Helaas heeft de VU die bijlage met voorbeelden niet openbaar gemaakt. Omdat het nu een hij-liegt-zij-liegt verhaal dreigt te worden moet naar mijn mening de VU deze bijlage alsnog openbaar maken.

   

  Verder is het cruciaal dat de meest ernstige klacht van NN (dat de data van Nijkamp niet kunnen kloppen) onderzocht wordt.

   

  Zie ook de berichtgeving in de NRC en de Volkskrant.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.