Passend onderwijs: voorspel voor de volgende parlementaire enquete?

gear_450x200_870842_45253385.jpg

Het passend onderwijs is een enorme onderwijsverandering. Het wordt van boven door de politiek en als afgeleide daarvan door de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen ingevoerd en de praktische consequenties daarvan zijn nu, korte tijd voor formele invoering in augustud 2014 nog volkomen onduidelijk. Het is een recept voor een parlementaire enquete in pakweg 2017.

NRC bericht over een rapport van de ECPO, de evaluatiecommissie passend onderwijs en meldt dat de staatssecretaris moet ingrijpen. Het EPCO reageert dan weer dat de citaten van NRC welliswaar correct zijn, maar dat er geen advies is om op de rem te trappen. Zie ook de publicaties van het ECPO. Kortom: zelfs over de interpretatie van de adviescommissie heerst onduidelijkheid en daarmee zit er nog geen kind in de klas op de goede plek.

BON meent dat de hele soap rondom het passend onderwijs typerend is voor de onderwijsbesturing. De vermeende noodzaak voor het passend onderwijs komt door een sterk stijgende instroom in het speciaal onderwijs.  Of dit werkelijk zo is, daar zijn de meningen overigens over verdeeld. Is het aantal ADHD'ers geëxplodeerd of is het onderwijs zo veranderd dat onrustige kinderen het moeilijker hebben dan vroeger. In ieder geval is dit onvoldoende duidelijk, maar de maatregel is al opgetuigd en de invoering ligt vast. Bij de invoering zijn regionale samenwerkingsverbanden in het leven geroepen en het zal niemand verrassen dat de daarbij betrokken besturen, zoals NRC meldt, vooral bezig geweest zijn met macht en de eigen financiële positie. De invoering in de klas wordt gemakkelijk voor zich uit geschoven. Met wat extra traininkjes lossen de leraren het wel op. Die hebben namelijk geen keus. De invoering geschiedt overal alleen op papier. In de regering, in de Tweede Kamer, bij de samenwerkingsverbanden en bij de schoolbesturen. De invoering gaat straks wel, ondoordacht en met te weinig middelen, werkelijkheid worden voor de leraren in de klas die hun aandacht over 25 kinderen moeten verdelen, van wie een x-aantal nu met sterke leer- of opvoedingsproblemen kampen.

Inmiddels verwacht dezelfde staatssecretaris Dekker ook dat diezelfde leraren niet alleen passend onderwijs, maar ook onderwijs op maat invoeren waardoor de excellente leerling nu eindelijk het geweldige (van good naar great) onderwijs krijgt waar ministerie en belanghebbenden nu al jaren reclame voor maken. Hoe dat moet? Simpel: docent of 'tiem', doe eens een scholing of een traininkje! Wie daar wijzer van worden? Follow the money!

18 Reacties

 1. Passend onderwijs is helemaal

  Passend onderwijs is helemaal geen enorme onderwijsverandering. Die is in de jaren 90 voor het bo al begonnen met wsns. Passend onderwijs is het theoretische vervolg  op wsns. Terwijl wsns zorgde voor  grote fricties in steeds meer bo groepen, gooit passend onderwijs daar nog een flinke schep bovenop.  Stuitend dat 'n organisatie als bon zo weinig weet van de bo onderwijs werkvloer.                                             Groet, Leo.

 2. Een radioverslaggever had het

  Een radioverslaggever had het over "een mooi plan op de tekentafel, maar niemand die weet hoe het gerealiseerd moet worden" (n.a.v. de VVD-wens leraren naar prestatie te belonen).

  Zo'n uitspraak geldt ook voor 'passend onderwijs'. Het klinkt zo aardig, maar juf/meester zit met de handen in het haar. Het krakkemikkige gebouw moet aan alle kanten gestut worden door commissietjes, bureautjes, papieren handelingsplannen en vliegende hulpleerkrachten.

   

  We horen steeds hoe 'ontspoorde' jongeren zoveel baat hebben bij een sportclub b.v.  De wereld van de sport is overzichtelijk, de regels zijn duidelijk, de doelen zijn duidelijk, de controle is duidelijk en het wedstrijdelement stimuleert.

  Traditioneel onderwijs vervulde een vergelijkbare rol. De rekenles b.v., was duidelijk:

  "Vandaag taak 24. Ik ga jullie eerst uitleg geven; jullie letten goed op en en er wordt niet doorheen gepraat. Daarna maken jullie de taak; er wordt niet gepraat tijdens het werken. Ik loop langs om te zien hoe het gaat. Je mag vragen stellen maar wacht op je beurt. Na afloop kijk ik jullie werk na en kun je een mooi cijfer behalen. Je krijgt direct een herkansing als je het nog niet had begrepen."

  'Passend onderwijs' betekent dat een grote groep begint met taak 24, een klein groepje begint bij taak 14, een ander klein groepje is pas bij taak 2, een enkeling werkt nog in een vorig boekje en nog een klein groepje is al bij taak 40. En DAT moet dan allemaal begeleid worden in een rekenles van een uur. Waarbij leerlingen OOK nog eens, interactief,  hun eigen oplossingsmethoden mogen inbrengen. Ik kan het niet.

 3. @moby.

  @moby.

  Treffend verwoord. Komt nog bij dat de leraar als de mislukking wordt gezien en nodig bijgeschoold moet worden.

  En de regionale samenwerkingsverbonden speelden hun spelletjes en verplaatsten hun papieren nog maar een keertje van de ene naar de andere stapel

 4. Ook wordt in de NRC opgemerkt

  Ook wordt in de NRC opgemerkt dat de keuzevrijheid van de ouders weer verder afneemt. Ik hoor soms ouders die razend zij omdat op scholen allerlei procdures zich rond hun kind afspelen waar een beslissing over hun kind uitkomt die zij maar te accepteren hebben terwijl zij bij het besluitvormingsproces allen maar voor spek n bonen hebben mogen meedoen. In de mening van de ouders is de beslissingscarousel alleen maar pro forma geìnteresseerd. Verder zal de uitkomst van de carousel vaak woonplaatsafhankelijk zijn en kan jouw kind daarbij pech hebben. Het enige wat de ouders winnen is de zekerheid dat het naar school kan gaan. De overheid heeft er nu voor gezorgd dat aan de leerplichtwet wordt voldaan. Een citaat uit de NRC:

  „Volgens commissievoorzitter Jan Gispen betalen ouders een hoge prijs voor passend onderwijs. „Ouders krijgen minder vrijheid om zelf een school uit te kiezen”, zegt hij in een interview met deze krant. „Bovendien zal de rechtsongelijkheid toenemen doordat er grote regionale verschillen in zorgaanbod op scholen gaan ontstaan.” Daar staat tegenover dat ouders van zorgleerlingen niet langer hoeven ‘leuren’ met hun kind, doordat scholen verplicht zijn een geschikte onderwijsplek te zoeken. „Hun rechtszekerheid neemt hierdoor toe.” ”  NRCdd251113

 5. Als er inderdaad een

  Als er inderdaad een parlementaire enquete over de invoering van het passend onderwijs komt is de veiligste conclusie die de commissie zou kunnen trekken dat parlementaire enquete-commissies op het gebied van onderwijs zinloos zijn en het houden ervan tijdverspilling.

 6. Ik proef 3 oplossingen die

  Ik proef 3 oplossingen die links en rechts (media) aangedragen worden m.b.t. de groeiende problemen binnen het  basisonderwijs. Beter rekenende juffen, geen grotere klassen en tablets binnen het bo. U raadt mijn mening al. Alle 3  pruttelen en polderen, prutsen en kolderen. De realiteit zal zijn en steeds meer worden dat hoger opgeleide ouders witte scholen in stand zullen houden  en  dat grijs/zwarte basisscholen  achter het net blijven vissen. Goed onderwijs in Nederland (ooit in de toekomst) gaat elke dag meer geld kosten. En dat hebben politici, bestuurders en andere verantwoordelijken nog steeds niet in de gaten.    Groet, Leo.

 7. Leo, wat kan BON dan wel doen

  Leo, wat kan BON dan wel doen? Meer doen is uitgesloten want veel medewerkers geven al heel veel van hun tijd aan de goede zaak. Misschien kan BON nog wat meer leden die actief willen zijn inzetten maar dat begint er mee dat de bestuursleden die al zo actief zijn eerst nog meer tijd en energie in BON moeten steken. Dat is onmogelijk. Ik denk dat er wel degelijk veel politici en verantwoordelijken zijn die in de gaten hebben dat het verkeerd gaat en door hen steeds verder in de verkeerde richting gestuurd wordt. maar er zijn 2 grote problemen: Velen van hen zijn egoïstisch en denken après moi le déluge en als er te veel schuldigen zijn houdt iedereen iedereen de hand boven het hoofd en wordt er niemand gestraft. Ten tweede als je zelf niet meedoet wordt je uitgerangeerd. Heel vervelend voor jezelf maar bovendien schiet het onderwijs daar niets mee op (overigens een mooi excuus om niets te doen).  Ik denk dat er alleen maar op korte termijn iets ten goede kan veranderen als leraren en ouders in opstand komen. Maar er lopen te weinig Denises rond. De ouders kunnen het meeste bereiken want die zijn het talrijkst en zij confronteren de politici met dat er meer ontevredenen zijn dan alleen maar de leraren. Ouders hoeven ook minder financiële offers te brengen. Moreel ligt het simpel: hun kinderen zijn leerplichtig maar op school leren ze zo inefficiënt dat die plicht niet naar behoren vervuld kan worden door je kind naar school te sturen. De overheid moet ophouden de aanwezigheidsplicht op school gelijk te stellen met het voldoen aan de leerplicht. Maar die ouders hebben het zo druk, zo druk, zodruk…..  Ook hier geldt de macht van het getal: als een groot aantal ouders hun kinderen thuis houdt en ze ziek meldt staat de overheid machteloos en zal ze ophouden met boetes te innen.

 8. BON bestaat  denk ik, voor

  BON bestaat  denk ik, voor een groot deel uit onderwijsmensen die binnen vo en hoger werken of gewerkt hebben. Veel onderwerpen die bij BON ter sprake komen gaan ook over dat deel van het onderwijs. "Simpelere" juffen en enkele meester kijken/lezen even en haken af. Voor hen een ver van hun bed show. Begrijpelijk maar jammer. Je hebt gelijk m.b.t. die 2 grote problemen. Blijf lekker zitten waar je zit is een ingeburgerde menselijke eigenschap. Ouders zullen denk ik niet in opstand komen. Zij willen alles goed geregeld hebben voor hun kind en daarna is het basisonderwijs minder belangrijk voor ze. Het zou vanuit de juffen moeten komen maar hoe organiseer je dat? Bovendien is staken voor de meeste juffen onbespreekbaar. Het klinkt wrang maar ik denk dat het eerst echt gruwelijk uit de hand moet lopen voordat men wakker wordt.                                                                                                                           Groet, Leo.

 9. Fijn dat je er weer bent. Ik

  Fijn dat je er weer bent. Ik ben het altijd volledig met je eens geweest Leo maar de problemen in het VO ondersteunen je stelling dat het in het basisonderwijs al misgaat. Over de schutting kijken vanuit het VO naar het BO vraagt ook naar de omgekeerde visie.

  Ik blijf het een schandaal vinden dat de jeugdopleiding van Ajax éénbenige voetballertjes weert. Ze zouden eens hun licht moeten opsteken in het onderwijs. Daar kunnen ze leren hoe je omgaat met talenten en competenties. Ook van de zwakkere leerlingen.

 10. Voor juffen is het onmogelijk

  Voor juffen is het onmogelijk om over de schutting naar het vo te kijken. Geen tijd en wat daar allemaal gebeurt is veel te complex. Juffen dienen alleen kinderen op de juiste plek af te leveren. En als basisschool doe je hetzelfde in/na groep 8. Dan is het vo aan de beurt. Overigens kijkt het vo niet over de schutting naar het bo. Het moppert alleen (terecht) als instromende leerlingen niet goed functioneren. Binnen het bo krijgen steeds meer scholen steeds meer problemen op de juffenborden. Zonder extra begeleiding of geld. Een gewone juf is nu eenmaal niet opgeleid om een speciaal onderwijs kind goed op te vangen. Een metselaar bakt ook geen broden. Gewoon dus terug naar reguliere en speciale scholen. Kost heel veel maar zal onvermijdelijk blijken.                                                    Groet, Leo.

 11. Leo heeft gelijk. En zo kan

  Leo heeft gelijk. En zo kan het dus gebeuren dat je les geeft aan een combinatiegroep 7/8 met ruim 30 leerlingen, waarvan de helft zorgleerling is met zeer uiteenlopende leer-, of gedragsproblemen of een combinatie van beide. Hoogbegaafdheid (welgeteld één) wordt in een dergelijke klas vanzelf wel een zorg erbij. Met de helft aan tijd (combinatiegroep), een complete groep SO en nog een halve groep zonder noemenswaardige problemen verwacht men (wie dat dan ook moge zijn) dat deze leerlingen allemaal "passend" onderwijs krijgen, d.w.z. aangepast aan alle leer-, en ontwikkelingsbehoeften. Géén extra handen in de klas zoals in het SO, zelfs geen concierge, géén opleiding voor al deze "special needs", maar gewoon door de wol geverfd met orde en structuur en liefde lesgeven. Opgeteld een minimaal dubbele baan met een enkel salaris, dat heet marktwerking.

  Wie het weet mag het zeggen, maar ik geloof niet dat deze kinderen al hun talenten kunnen ontplooien en dat "eruit komt wat erin zit". Dat laatste kun je trouwens pas zien als het eruit komt, nietwaar? Ik geloof ook niet dat juffen en/of meesters, al dan niet goed opgeleid, hier een antwoord op hebben. Ik nodig al jaren dames en heren achter de teken- en ontwikkelingstafels van harte uit eens eens maandje van baan te verwisselen. Er is nog niemand op ingegaan.

 12. ‘Aandeel zorgleerlingen in

  'Aandeel zorgleerlingen in een klas beïnvloed de prestaties van de andere leerlingen niet'.

  Aldus onderzoekers aan het Kohnstamm Instituut in Amsterdam en het ITS in Nijmegen.

  "Zo scoren reguliere kinderen in een klas met 25 tot 50 procent zorgleerlingen net zo goed op cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling als reguliere kinderen in een klas waar maar een paar procent van de leerlingen in de categorie zorgleerling valt. Roeleveld: ‘Het is een hele opgave voor leerkrachten om leerlingen met zo sterk uiteenlopende behoeften in één klas te hebben. Uit onze resultaten leiden we nu af dat leerkrachten dat toch heel goed aan kunnen.’"

  Bron: www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/reguliere-leerlingen-hebben-geen-last-van-zorgleerlingen.html

 13. Van achter de computer en

  Van achter de computer en alleen kijkend naar scores geeft dus zo'n resultaat. Een artikel dat instemmend jaknikken en licht gejuich zal veroorzaken. De leerkrachten kunnen dat toch heel goed aan, wordt afgeleid uit de resultaten van het onderzoek. Het aandeel zorgleerlingen in een klas beïnvloedt de prestaties van anderen niet. Bij zorgleerlingem wordt hier onder meer gedacht aan leerachterstand, sociaal-emotionele problematiek en een verstandelijke beperking.                                       De 2 duojuffen  of resterendee meester die dit lezen van het groeiende aantal grijs/zwarte basisscholen zullen verbijsterd wegzappen. Waarschijnlijk een artikel over Finland of zo. In haar/zijn groep liggen de problemen nauwelijks bij de genoemde kinderen. In hun groep zitten nog 5 kinderen met taalachterstand, 3 met  ernstige gedragsproblemen en nog het een en ander. De onderzoekers die nooit op de werkvloer komen, hebben geen idee. Het resultaat is wel dat politici, bestuurders en andere verantwoordelijken rustig verder pruttelen en polderen. Marina geeft een duidelijk praktijkvoorbeeld en tegelijkertijd wordt het passend onderwijs de scholen de strot ingeperst. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat "de onderzoekers" in Amsterdam en Nijmegen enkele witte klassen  bezocht hebben. Het resultaat is in ieder geval beschamend. Omdat het voor "waar" wordt aangenomen.                                      

  Groet, Leo.                                             

 14. M.i. worden onderzoeksbureaus

  M.i. worden onderzoeksbureaus dik betaald (uit welke pot?) om recht te onderzoeken wat krom is. Alle onderzoeken ten spijt zegt mijn "boerenverstand" (en dat wordt overigens ook door diverse onderzoeken bewezen) dat leerkrachten zich in steeds meer bochten moeten wringen om zoveel mogelijk resultaat te halen met zo min mogelijk middelen; lees harder werken om alle onderzoekers en hun enthousiaste volgers te vriend te houden tegen een verminderd salaris. Het gemiddeld niveau van de leerlingen daalt echter. Dat zou dan niet moeten kloppen. Het lijkt mij al heel lang toe dat op elke klacht/grief/bedenking van de onderwijswerkvloer een "onderzoek" het tegendeel bewijst.                          

  Uitkomsten van onderzoeken zijn voor een groot deel afhankelijk van vraagstelling en referentiegroepen. Nog nooit is bewezen dat het probleemarme deel van mijn leerlingen vergelijkbaar zou hebben gescoord op elk gebied als zij in een groep zouden hebben gezeten zonder zoveel zorgleerlingen. Het is dus appels met peren vergelijken.                               

  Het is wél bewezen dat de talentvolle leerlingen niet tot hun recht komen en dat leidt steeds vaker tot HB- en plusklassen. Ik vraag me af waarom dat dan nodig zou zijn. Onderzoek, zoals eerder genoemd, wijst immers uit……. Juist ja.   

  Dus schaffen we het SO aan de onderkant (veel leerlingen) af en plakken het er aan de bovenkant (veel minder leerlingen) voorlopig bij om dat in de toekomst, na bewezen onderzoek, weer af te schaffen. Zonder onderzoek kun je op je vingers natellen (bij bewezen rekenvaardigheid) dat dit in elk geval een stuk goedkoper is. Vergroot dan ook nog de klassen, bezuinig vakleerkrachten een OOP-ers weg, dan kan toekomstig onderzoek weer worden betaald. 

   "Bewezen" onderzoeken stroken lang niet altijd met "gebleken" praktijk, die op termijn zal uitwijzen of de ingeslagen weg, die (waarom toch) telkens opnieuw wordt bijgesteld, de juiste is. 

 15. Laat ik voor de vluchtige

  Laat ik voor de vluchtige lezer het praktijkvoorbeeld van Marina nog even verduidelijken.

  In het SO kon je klassen van ongeveer 14 leerlingen hebben. Die leerlingen konden aldus veel aandachte krijgen van gespecialiseerde leerkrachten. Daar kon het onderwijs redelijk passend zijn.

  NU zit zo'n groep dus in een 'gewone' klas van ruim 30 leerlingen!! Een combinatieklas zelfs!

  En dan zou dat vooruitgang zijn voor die kinderen??

  Zulk 'passend onderwijs' is ronduit schandalig. En iedereen wordt er de dupe van, ook juf/meester.

  NOOIT hoor je politicus praten over zoveel achteruitgang.

 16. Of het helemaal terecht is

  Of het helemaal terecht is weet ik niet. Maar ik krijg enerzijds het idee dat als passend onderwijs eenmaal ingevoerd is, de polttiek wat onderwijs betreft confortabel achteruit kan gaan leunen. Als er steeds meer problemen op de werkvloeren ontstaan, wijst de politicus minzaam naar de scholen en besturen. Zij moeten dit immers oplossen. Het is hun probleem geworden. Anderzijds denk ik dat politici toch moeten weten dat op grijs/zwarte scholen de problemen op de werkvloer groeien. Overigens ook op witte natuurlijk.  Het probleem eerst veroorzaken (bezuinigen/wsns/po) en vervolgens handig op het bord je van de juf leggen en dit alles wetende?? Beetje eng.                                      Groet, Leo.

Reacties zijn gesloten.